วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

พระเทพฯเสด็จ ทรงปล่อยช้างคืนป่า

จำนวนผู้เข้าชม website counter

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงปล่อยช้างคืนสู่ป่า ดอยผาเมือง อ.ห้างฉัตร จำนวน 8 เชือก  พร้อมทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโรงเรียนพระปริยธรรม ชาวลำปางปลาบปลื้มร่วมรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อทรงปล่อยช้างโครงการคืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59  

เวลาประมาณ 13.40 น. เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ   จากนั้นทรงทำพิธีปล่อยช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 8 เชือก  ทรงพระสุหร่ายและพระราชทานอาหารช้างทั้ง 8 เชือกก่อนทรงปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ   ทรงกดปุ่มปล่อยสัตว์ป่า เป็นสัตว์ปีก จำนวน 62 ตัว

จากนั้น เวลา 15.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ทอดพระเนตรรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จำนวน 8 โรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมการใช้ห้องสมุด การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ทอดพระเนตรสาธิตสื่อการสอนภาษาบาลีสามเณรโรงเรียนต้นแบบ และทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง และทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มารับเสด็จฯ
สำหรับ โครงการ คืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดทำขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีความห่วงใยต่อช้าง และทรงมีพระราชประสงค์ในการที่จะอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยทางมูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินงานโครงการฯดังกล่าว มาตั้งแต่ปี 2540 ภายใต้แนวความคิด ช้างเลี้ยงก็คือช้างป่าโดยได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มีการปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าไปแล้วรวมมากกว่า 100 เชือก ซึ่งช้างที่นำมาปล่อยนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้จัดหาช้างเลี้ยงที่มีอายุไม่มาก มีสุขภาพดี มาทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนำกลับไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ช้างเลี้ยง ช่วยลดจำนวนช้างเร่ร่อน และช่วยฟื้นฟูประชากรช้างไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1114 วันที่  27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์