วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

สร้างแหล่งน้ำรับอพยพ นายกฯบ้านดงจี้ เพิกถอนพื้นที่ป่า

จำนวนผู้เข้าชม website counter

นายก อบต.บ้านดง จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนอีก 160 ไร่ เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ รองรับหมู่บ้านอพยพ ส่วนพื้นที่เดิมที่อนุมัติแล้ว 1,387 ไร่  ซึ่งกฟผ.ขอใช้ 30 ปี  ขอเพิกถอนให้เป็นป่าเสื่อมโทรม เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ทำกินให้ชาวบ้าน
           
หลังจากเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59   นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มีหนังสือแจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสรรอพยพราษฎร หมู่ที่ 1 ,2,7 และ 8 ต.บ้านดง  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2556 เนื้อที่ 1,387  ไร่  ท้องที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมได้โปรดพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.59 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ ดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี
           
นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง กล่าวถึงความคืบหน้าว่า  พื้นที่รองรับการอพยพของ ต.บ้านดง ได้รับการอนุมัติแล้ว 1,387 ไร่ ขณะนี้ อ.อ.ป. ได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ออก วันละประมาณ 300 ต้น  ซึ่งไม้ทั้งหมดน่าจะมีประมาณ 1 หมื่นต้น  ใช้เวลาดำเนินการ 5 เดือน  จึงจะมาจัดสรรแนวเขต ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่แนวเขตไว้ทั้งหมด รวมทั้งแผนผังระบบสาธารณูปโภคก็จัดทำไว้เรียบร้อยแล้ว 

ตอนนี้ยังมีพื้นที่ป่าสงวน ที่กันไว้สำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง จำนวน 160 ไร่ ที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับราษฎรที่จะอพยพเข้ามาในพื้นที่ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เรื่องอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาก็คือการที่ต้องรอ โดยพื้นที่อนุมัติไม่พร้อมกัน ซึ่งตามหลักแล้วอ่างเก็บน้ำควรจะได้รับอนุมัติและมีการก่อสร้างก่อน  เพราะถ้าอ่างเก็บน้ำสร้างไม่เสร็จ ระบบชลประทาน ระบบประปาในหมู่บ้าน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้

ดังนั้น อบต.บ้านดง จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าเรื่องพื้นที่การอพยพให้ชาวบ้านในรับทราบในวันที่ 18 ม.ค.60 นี้  โดยได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีใครแจ้งเรื่องให้ชาวบ้านได้  ที่ผ่านมาเรื่องการอพยพมีการประชุมมาโดยตลอด แต่พอนำเรื่องมาแจ้งชาวบ้าน เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตลอด การดำเนินการต่างๆไม่เป็นไปตามที่ประชุม ทำให้ชาวบ้านมองว่า นายก อบต.เป็นคนโกหก หลอกลวง  จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ชลประทาน โยธาฯ สปก. ปฏิรูปที่ดิน ป่าไม้  และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาชี้แจงเองในวันดังกล่าว

นายศุกร์  กล่าวต่อไปว่า อีกเรื่องที่ชาวบ้านเป็นกังวล เนื่องจากพื้นที่ 1,367 ไร่ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นพื้นที่ กฟผ.ขอใช้พื้นที่ป่ารองรับการอพยพ เป็นเวลา 30 ปี  ไม่ได้มีการเพิกถอนป่าสงวนให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ มีสิทธิในที่ดินทำกินนั้นได้  นอกจากนั้นยังมีเรื่องครัวเรือนขยาย เช่น ครอบครัวใหญ่ที่ลูกหลานแต่งงานออกไปมีครอบครัว มติ ครม.ตามกฎหมายระบุว่าผู้ที่มีทะเบียนบ้านเป็นครอบครัวขยาย ต้องมีสิทธิได้รับพื้นที่จัดสรรรายละ 3 งาน  แต่เมื่อสำรวจจริงผู้ที่ขยายครอบครัวออกไป อาจจะไม่ได้รับที่ดิน หรือลดลงเหลือ 1 งาน    รวมทั้งการประเมินราคาบ้านและที่ดิน ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินของกรมชลประทาน ชาวบ้านไม่ยอมรับ เพราะเห็นว่าน่าจะได้ราคาดีกว่านี้  ซึ่งตามจริงน่าจะกำหนดอัตราก้าวหน้า แต่นำราคาประเมินของปี 58 มาใช้   ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ตนเองร่วมกันตัวแทนชาวบ้านจะได้ยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
           
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1112 วันที่  13 -  19 มกราคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์