วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

เจ้าที่แรง! ท.เขลางค์ 9ปีทำไม่เสร็จ ไพฑูรย์ ขีดเส้น ปรับวัน2แสนจำนวนผู้เข้าชม website counter

เจ้าที่แรง! ไพฑูรย์ลั่น เทศบาลเมืองเขลางค์นครสร้างไม่คืบ ล่าช้ากว่า 7 เดือน  จี้ผู้รับเหมาให้เสร็จทันเดือน พ.ค.60 นี้ หากไม่ทันปรับวันละ 2 แสน   และถ้าไม่ทำตามแบบก็อาจต้องยกเลิกสัญญาอีกเป็นรอบสอง ผ่านแล้ว 9 ปี ถือเป็นมหากาพย์การก่อสร้างเทศบาลที่ยาวนานที่สุด

ลานนาโพสต์ติดตามข่าวการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลเมืองเขลางค์นครอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2560 นี้ ได้เข้าสู่ปีที่ 9 ของการดำเนินการ ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดินจนไปถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานในปัจจุบัน  ขณะเดียวกันพบว่ามีอุปสรรคต่างๆมากมาย  ตั้งแต่การยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิม และได้จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ คือ  บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีวีลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  เข้ามาดำเนินการ   และเมื่อเดือน มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ก็ได้เกิดปัญหามีคนงานชูป้ายร้องเรียนว่าไม่ได้รับค่าจ้างจากการก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างบริษัทผู้รับเหมา และบริษัทรับช่วง  แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานล่าช้าไปมาก

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ช่วงเดือน มิ.ย.59 บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีวีลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  ได้เบิกงานงวดที่ 3 แล้ว และกำลังเริ่มงวดงานที่ 4 และ 5 ต่อ  ขณะนี้ผ่านมาแล้ว 6 เดือน  การก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อยู่ในงวดงานที่ 4 เท่านั้น คือการเทฐาน  ซึ่งได้มีการล่าช้าไปกว่า 7 เดือนแล้ว  เกิดจากปัญหาของบริษัทรับเหมาในการบริหารจัดการตัวเอง  ไม่ได้เกี่ยวกับเทศบาลแต่อย่างใด  ทางเทศบาลก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ให้เร่งรัดการทำงานอยู่เรื่อยมา โดยทางบริษัทเองก็รับว่าจะดำเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดสัญญา คือ เดือน พ.ค. 60 นิ้

“ตามระยะเวลาปกติ ตามจริงตอนนี้ต้องอยู่ในงวดงานที่ 9 หรือ 10 แล้ว แต่ผู้รับเหมายังทำงานได้ถึงงวดงานที่ 4  ซึ่งหลังจากนี้ก็จะขยายเวลาไม่ได้แล้ว หากเสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนดก็จะต้องจ่ายค่าปรับวันละเกือบ 2 แสนบาท”  นายกเทศมนตรี กล่าว

เมื่อสอบถามต่อว่าเทศบาลถึงก่อสร้างนานมาก คิดว่าปัญหาเกิดจากอะไร นายไพฑูรย์ กล่าวว่า  เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าช้าเก่า แต่ทางเจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา ก็ได้ทำพิธีต่างๆตามความเชื่อไปทุกอย่างแล้ว เพื่อให้การทำงานสงบราบรื่น ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงมีอุปสรรคเกิดขึ้นโดยตลอด สงสัยเจ้าที่จะแรง

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการดำเนินคดีกับบริษัทรับเหมาเดิม  นายไพฑูรย์ กล่าวว่า  ตามที่เทศบาลได้มีการยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า พี เอส ที ผู้รับเหมารายเดิมที่ประมูลงานได้ เนื่องจากไม่ส่งงานตามเวลาที่กำหนด พร้อมกับยึดเงินประกันสัญญา 8,782,500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นศาล คาดว่าคงใช้เวลา 2-3 ปี   ส่วนของ บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีวีลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด ที่จัดซื้อจัดจ้างเข้ามาใหม่ สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.58 จนถึงวันที่ 20 พ.ค.60  เหลือเวลาส่งงานอีกเพียง 4 เดือนกว่าเท่านั้น  หากผู้รับเหมาไม่ทำตามแบบที่กำหนดไว้ ก็อาจจะต้องมีการยกเลิกสัญญา และมีการฟ้องร้องกันอีกครั้ง  ซึ่งตนเองไม่อยากให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น ต้องรอดูต่อไปว่าทางบริษัทจะทำงานเสร็จทันตามที่รับปากไว้หรือไม่

สำหรับมหากาพย์การก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เริ่มตั้งแต่ เมื่อเดือน ก.ย.51 ได้มีการจัดหาซื้อที่ดิน สมัยที่นายดนูดล วรรณปลูก เป็นนายกเทศมนตรี ได้ขออนุมัติงบประมาณผ่านสภาเทศบาลฯวงเงิน 80 ล้าน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน และได้ทำการจัดซื้อในปี 53  เนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ในราคา 65 ล้านบาทเศษ ตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ห่างจากแยกภาคเหนือเพียง 600 เมตร  ต่อมาเมื่อวันที่  19  ธ.ค.55  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน  119  ล้านบาท  สมทบการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ซึ่งมีวงเงินก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร  176  ล้านบาท  ทางเทศบาลฯได้เปิดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเพียง 1 ราย  ซึ่งตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดว่า กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่งราย    ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกการประมูลทั้งหมด และดำเนินการใหม่  ในรอบที่ 3 นายไพฑูรย์ จึงได้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีวิเศษ และสามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ คือ กิจการร่วมค้า  พีเอสที   ตกลงรับงานก่อสร้างอาคาร ในราคา  175,650,000  บาท   เริ่มสัญญา 21 พ.ย.56 ถึง 14 ก.ค. 58  รวม 600 วัน  จนกระทั่งเกิดปัญหาต้องมีการฟ้องร้องยกเลิกสัญญากันไป ขณะนี้อยู่เรื่องอยู่ในชั้นศาล   

จากนั้นจึงได้เปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ คือ  บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีวีลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  วงเงิน 178,050,000 บาท  สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.58 จนถึงวันที่ 20 พ.ค.60  และเหลืออีกเพียง 4 เดือนกว่าจะหมดสัญญาแล้ว ยังคงทำงานได้อยู่ในงวดงานที่ 4 เท่านั้น   ซึ่งการดำเนินการตั้งแต่การจัดซื้อที่ดินจนถึงการจัดหาผู้รับจ้าง เข้าสูปีที่ 9 แล้ว ถือว่าเป็นเทศบาลที่มีการดำเนินการก่อสร้างนานที่สุดในประวัติการณ์ก็ว่าได้

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1112 วันที่  13 -  19 มกราคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์