วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

สหกรณ์จว.จี้ ออมทรัพย์ครู ฟันโกงที่ดิน หมดอายุความ ยังแจ้งความได้จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

สหกรณ์จังหวัดลำปาง จี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง พิจารณาดำเนินคดีอาญากับผู้ทำให้สหกรณ์เสียหาย ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รายงานว่าแจ้งความคดีอาญาแล้ว แต่ไม่แนบหลักฐานมาด้วย ขณะเดียวกันสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นว่า หากคดีหมดอายุความ กลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรง สามารถรวมตัวกันไปแจ้งความได้ เพราะบางคนก็เพิ่งทราบเรื่องจากที่ประชุมใหญ่

หลังจากชมรมพิทักษ์ครูลำปาง ที่มีสมาชิกกว่า 800 คน ได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ดำเนินการแก้ปัญหาในที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยเฉพาะเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการดำเนินการปัญหาที่ดินที่ซื้อในราคาสูงเกินจริง เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง รับไปแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกได้รับผลกระทบ   ต่อมาวันที่ 13 ม.ค. 60  สมาชิกชมรมพิทักษ์ครูลำปาง ได้มารวมตัวกันอีกครั้งที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง หลังจากทราบว่าทางคณะกรรมการฯ ไม่นำเรื่องที่ทางกลุ่มเสนอเข้าพิจารณา

นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.เขต 2 ในฐานะที่ปรึกษาชมรมพิทักษ์ครูลำปาง เปิดเผยว่า เหตุที่สมาชิกมารวมตัวกันอีกครั้ง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมาติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ที่ได้รับเรื่องจากที่ประชุมใหญ่ กรณีชมรมพิทักษ์ครูได้ยื่นเสนอเข้าไป 4 ข้อ คือ การลดอัตราดอกเบี้ย การติดตามเรื่องที่ดินซื้อแพงเกินจริง  การแก้ไขระเบียบ และสัญญาประกันภัยที่ทำแล้วเป็นโมฆะ  ซึ่งจากการติดตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนัดแรก เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีการนำเรื่องข้อเสนอทั้ง 4  ข้อ เข้าไปในที่ประชุมแต่อย่างใด โดยเฉพาะในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและที่ดิน  นอกจากนั้นสมาชิกที่มารวมตัวกันอีกส่วนหนึ่ง ยังได้รับความเดือดร้อนจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบการยื่นกู้เงิน ไม่เอื้อต่อสมาชิกด้วย

ด้านนายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานชมรมพิทักษ์ครูลำปาง  กล่าวเพิ่มเติมว่า ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ไม่ยอมมาพบสมาชิกจนถึงทุกวันนี้ที่มีปัญหา  ปัญหาเกิดตั้งแต่คณะกรรมการชุดที่ 56 เป็นต้นมา ตั้งแต่เรื่องที่ดิน เรื่องสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งนำเงินของสมาชิกส่วนใหญ่ไปบริหารจัดการโดยไม่ถามสมาชิกเลย จากการตรวจสอบพบว่ามีชมรมครูแต่ละอำเภอทำหนังสือมาขอเงินชมรมละ1แสนบาท และได้มีการอนุมัติไป แต่สมาชิกเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม เนื่องจากชมรมครูไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กันทุกคน  การจะทำอะไรก็ตามควรต้องถามสมาชิกของสหกรณ์ก่อน 

และคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่ เสนอเรื่องต่างๆไปก็ไม่นำมาวิเคราะห์หรือแก้ไขให้สมาชิก  จึงเกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการกู้เงิน มีการนำเงินไปให้สหกรณ์อื่นกู้ และดอกเบี้ยถูกกว่าที่สมาชิกกู้  ทำไมไม่ดูแลสมาชิกก่อน นำไปให้สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.เชียงใหม่ กู้ในอัตราดอกเบี้ย 3.60 บาท แต่สมาชิกต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ย 6.65 บาท  ทุกวันนี้สมาชิกไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ดูข้อบังคับ ระเบียบ พ.ร.บ.สหกรณ์

สำหรับกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยื่นฟ้องแพ่งกับทางคณะกรรมการชุดที่ 56 ไปแล้วนั้น  นายเชิดศักดิ์กล่าวว่า  ทราบว่าทางสหกรณ์ยื่นฟ้องแพ่ง แต่เราไม่พอใจ เพราะต้องฟ้องอาญา ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าคดีนี้หมดอายุความหรือยัง เวลาผ่านมานานหลายเดือน สหกรณ์จังหวัดชี้มูลมาตั้งแต่เดือนเมษายน 59  แต่ก็ไม่เร่งรีบดำเนินการ ตามจริงแล้วควรจะแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อนแต่ก็ไม่ทำ  ส่วนการลดดอกเบี้ยที่บอกว่าเงินปันผลจะต้องลดลงด้วยนั้น  สมาชิกเข้าใจเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยที่จะต้องลดเงินปันผล ซึ่งกรรมการเองก็ต้องยอมรับว่าโบนัสปีละ 12 ล้าน ของคุณก็ต้องลดลง ต้องยอมเสียผลประโยชน์บ้าง  

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว ทางชมรมพิทักษ์ครูลำปาง ได้มีการยื่นหนังสือเกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้อง 4 ประเด็นเดิม ให้กับสหกรณ์จังหวัดลำปาง และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางอีกครั้ง  พร้อมกับกล่าวว่า ถ้าหากทางคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยังนิ่งอยู่ สมาชิกชมรมพิทักษ์ครูที่มีอย่าประมาณ 800 คน พร้อมที่จะยื่นเรื่องไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านนายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง  กล่าวว่า ทางชมรมพิทักษ์ครูลำปางได้มายื่นหนังสือให้ตนเองในฐานะนายทะเบียน ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย คือให้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิด เนื่องจากการจัดซื้อที่ดินในราคาสูงเกินไป  ทางสหกรณ์จังหวัดจึงได้แจ้งให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไปตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ ว่าซื้อแพงจริงหรือไม่ ปรากฏว่ามีการซื้อที่ดินไปเป็นไปตามเงื่อนไข มีการซื้อที่ดิน 2 แปลง มีลำเหมืองสาธารณะตัดผ่าน ไม่สามารถสร้างสำนักงานคร่อมลำเหมืองได้ ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ได้ดำเนินการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา  แต่ทางชมรมพิทักษ์ครูต้องการให้ดำเนินคดีอาญาด้วย

ทางสหกรณ์จังหวัด ได้มีการปรึกษากับนิติกร และอัยการ ว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาด้วย จึงได้มีหนังสือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.59  ให้พิจารณาดำเนินคดีอาญากับผู้ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสียหาย ภายใน 30 วันหลังจากได้รับหนังสือ  ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รายงานว่าได้แจ้งความคดีอาญาแล้ว แต่ไม่แนบในบันทึกประจำวันมาด้วย จึงได้แจ้งกลับให้ส่งเอกสารมาด้วย ขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารแต่อย่างใด

นายปรัชญา กล่าวอีกว่า  หากกรณีที่ไม่ได้มีการแจ้งความ หรือทางพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความ เนื่องจากคดีหมดอายุความ ก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายซึ่งตนคงไม่สามารถดำเนินการใดได้  อย่างไรก็ตาม  ในวันประชุมใหญ่ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ให้สมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบ บางคนก็ยังไม่รู้เรื่อง ดังนั้น สมาชิกสามารถรวมตัวกันไปแจ้งความได้ เพราะถือว่าสมาชิกเป็นผู้เสียหายโดยตรง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1113 วันที่  20 - 26 มกราคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์