วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"คนศาลาดอน" ไล่ผู้นำ อ้างเงินกินผีใช้เงินผิด

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ลูกบ้านรวมตัวพบผู้ว่าฯ ให้ไล่ผู้นำชุมชน อ้างกินเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เบิกจ่ายไม่ผ่านมติชาวบ้านเทศบาลเร่งตั้งกรรมการสอบสวน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสถิตย์ ขจรไชยเดช อดีตประธานชุมชนบ้านศาลาดอน พร้อมด้วยชาวบ้านศาลาดอน หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ประมาณ 50 คน รวมตัวขับไล่นายสง่า พุทธิมาเล ประธานชุมชนบ้านศาลาดอน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากชาวบ้านตรวจสอบพบว่าเงินฌาปนกิจหมู่บ้านหายไปจากบัญชีโดยไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ชาวบ้านทราบ และการกระทำโดยมิชอบอีกหลายเรื่องของประธานชุมชน ซึ่งนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เชิญชาวบ้านเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยนายสถิตย์ ขจรไชยเดช อดีตประธานชุมชนบ้านศาลาดอน ได้ชี้แจงว่า ชาวบ้านศาลาดอนทั่วทุกหลังคาเรือน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา และสมาชิกได้สอบถามขอทราบว่าเงินสมาชิกฌาปนกิจหมู่บ้านมีจำนวนเท่าไร และขอดูสมุดเงินฝากธนาคารว่ามีเงินฝากจำนวนเท่าใด ปรากฏว่า นายสง่า พุทธิมาเล ไม่ให้ชาวบ้านดู และท้าให้ชาวบ้านไปดูเงินที่ฝากไว้ที่ธนาคาร ซึ่งในที่ประชุมหมู่บ้าน นายสง่า ชี้แจงว่ามีเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 160,000 บาท ครบ โดยหลังจากยกเลิกประชุมแล้ว ฝ่ายการเงินของชุมชนเอาสมุดเงินฝากมาให้ดู ปรากฏว่ามีเงินแค่ 73,939.62 บาท

โดยไม่จัดทำรายการหรือถ่ายเอกสาร รายรับ-รายจ่าย ให้ชาวบ้านดู และชาวบ้านมีข้อสงสัยอีกว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ย.58 ได้รับมอบเงินจากคณะกรรมการชุมชนชุดเก่า จำนวน 135,543.30 บาท แต่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีแค่ 105,740 บาท เงินส่วนที่เหลือ จำนวน 29,803.30 บาท ขาดไป ทำไมไม่นำเข้าบัญชีเงินฝากให้ครบตามที่ได้ส่งมอบจากประธานชุมชนคนเก่า และเรื่องการใช้จ่ายเงินกองกลางของวัดจากยอดเต็ม จำนวน 882,979 บาท รายการที่ใช้ จำนวน 820,942 บาท คงเหลือ 62,037 บาท โดยไม่ผ่านมติจากชาวบ้าน และชาวบ้านได้ลงชื่อขับไล่ต่อศูนย์ดำรงธรรมแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้รับการชี้แจงคำตอบ

ทางด้านนายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับทราบข้อร้องเรียนของชาวบ้านทั้งหมดแล้ว โดยขณะนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว โดยจะสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนที่จะมีสิทธิ์ถอดถอนตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านได้ โดยการดำเนินการต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งจะได้ผลสรุปทั้งหมด โดยกลุ่มชาวบ้านต่างมีความพึงพอใจและสลายตัวไปในที่สุดโดยไม่เกิดเหตุร้ายแรงใดๆ 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1118 วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์