วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

แม่ทะค้านไฟฟ้าขยะ 10หมู่บ้านฮึดสู้ ห้ามเข้าพื้นที่ นายกฯขวางเต็มที่

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 มี.ค. 60  ชาวบ้านใน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  ประมาณ 100 คน นำโดย นายอเนก มาใจวงศ์ กำนัน ต.แม่ทะ  นางบุญศรี วงศ์จักร ผู้ใหญ่บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ต.แม่ทะ  รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด ไม่เกิน 3 เมกกะวัตต์ ของบริษัทอรัญญบุรี พาวเวอร์ จำกัด  หนึ่งในบริษัทที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทพลังงานยั่งยืนสยาม  ในพื้นที่บ้านแม่ทะหลวง หมู่ 1  ต.แม่ทะ  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  โดยยื่นหนังสือผ่านนางสุชานันท์ แก้วจิตคงทอง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ทะ พร้อมแนบรายชื่อชาวบ้านที่ร่วมคัดค้านมาด้วยจำนวน 1,700 คน

นายอเนก มาใจวงศ์  กำนัน ต.แม่ทะ กล่าวว่า ชาวบ้านใน ต.แม่ทะ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำการเกษตร ซึ่งมีขยะในพื้นที่เพียง 3-4 วันต่อตัน แต่โรงไฟฟ้าจะต้องใช้ขยะในการผลิตไฟฟ้าถึงวันละ 120 ตันต่อวัน แล้วจะเอาขยะที่ไหนมาถ้าไม่ใช่นำเข้ามาจากพื้นที่อื่น  อีกทั้งในเรื่องการขนส่งรถขยะก็ต้องมีน้ำเสียไหลลงตามพื้นถนน ลงในแหล่งน้ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา หากของเสียไหลลงซึมลงไปในดิน ก็ทำให้ดินเสียทำนา ปลูกพืชผลไม่ได้ กระทบไปถึงการอุปโภคบริโภคของชาวบ้าน ที่สำคัญคือที่ตั้งของโรงไฟฟ้าขยะ ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง 1 ก.ม.  อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างอย่างแน่นอน

ด้านปลัดอำเภอแม่ทะ กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือจากชาวบ้านแล้วจะรายงานส่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ได้รับทราบภายใน 2 วัน

จากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลแม่ทะ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านโครงการดังกล่าวให้กับนายศุภรัช ตุ้ยใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ ประกาศชัดเจนว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้ออกมาพบกับชาวบ้าน และกล่าวว่า  ขอบคุณชาวบ้านที่ห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่โรงไฟฟ้าเข้ามาเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะลดปัญหาเรื่องขยะ   ตนเองพยายามรณรงค์ให้ชาวบ้านลดปริมาณขยะเช่นกัน  ขณะเดียวกันในพื้นที่ ต.แม่ทะก็มีศักยภาพในเรื่องของการลงทุน มีสายเชื่อมของโรงไฟฟ้าจึงเป็นเป้าหมายที่บริษัทจะเข้ามาลงทุน จึงติดต่อเข้ามาทางเทศบาล การที่จะรับหรือไม่รับมีขั้นตอนการทำงานอยู่ ทางสภาเทศบาลก็ยังไม่ได้อนุมัติอะไร เมื่อชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องการ ก็ขอยืนยันว่าในสมัยที่ตนเองยังเป็นนายกเทศมนตรีจะไม่มีการเกิดโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่แน่นอน  ตนเองไมได้รับปากกับชาวบ้านคนใดคนหนึ่ง แต่รับปากต่อหน้าชาวบ้านทุกคนที่มาในวันนี้   

หลังจากนายกเทศมนตรีพูดจบ ชาวบ้านได้ส่งเสียงเฮอย่างดีใจ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการยืนยันจากนายกเทศมนตรี จึงเกรงว่าจะมีการลักลอบแอบตั้งโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ เมื่อพอใจในคำตอบชาวบ้านจึงได้สลายตัว  โดยได้นำป้ายข้อความคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าขยะ ไปติดกระจายในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านของ ต.แม่ทะ  เพื่อเป็นการประกาศชัดเจนว่า ชาวบ้านทั้งตำบลไม่ต้องการโรงไฟฟ้าขยะอย่างแน่นอน

สำหรับเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลแม่ทะ ได้มีหนังสือไปถึงบริษัท อรัญญบุรี พาวเวอร์ จำกัด ลงวันที่ 17 ก.พ.60 ลงนามโดยนายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น ปลัดเทศบาลตำบลแม่ทะ เรื่อง คัดค้านการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยให้เหตุผลในหลายข้อ เช่น บริษัทไม่ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับแผนการดูแลช่วยเหลือชุมชน (CSR) เช่นด้านอาชีพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ , ประชาชนเทศบาลตำบลแม่ทะไม่ต้องการให้นำขยะจากท้องที่อื่นเข้ามาทำลายในตำบลแม่ทะเด็ดขาด , เทศบาลต้องการให้บริษัทมีการประชุมในระดับตำบลเพื่อขอมติจากที่ประชุมระดับตำบลว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พลังงาน  อุตสาหกรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอำเภอ  ผู้แทนชุมชนทุกชุมชนในตำบลแม่ทะ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้รับทราบข้อเท็จจริงจากโครงการนี้   ทางเทศบาลได้ขอคัดค้านการเข้ามาทำโครงการนี้และขอให้ทางบริษัทชะลอการดำเนินการแล้วมาทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อน

แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการอย่างครบถ้วน ชาวบ้านได้ออกมาคัดค้านไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการยืนยันจากนายกเทศมนตรี จึงเกรงว่าจะมีการลักลอบเข้ามาก่อสร้าง จึงได้รวบตัวกันมายืนหนังสือคัดค้านดังกล่าว กระทั่งนายกเทศมนตรีออกมาลั่นวาจาว่าจะไม่ให้เกิดโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่เด็ดขาดถ้าชาวบ้านไม่ต้องการ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1120 วันที่ 10-16 มีนาคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์