วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

คว้า 2 รางวัลสิ่งแวดล้อม "ลานนาโพสต์" ชิงสื่อระดับชาติ

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และรางวัล ITPC Award ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ  กรุงเทพมหานคร

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559  มีดังนี้  รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ  ได้แก่ 1. ข่าวทวงสิทธิ์โฉนดทะเล บทพิสูจน์ คน-ทะเล อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)  2. ล้างบางมาเฟีย เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 3. พิสูจน์สิทธิ์อ่าวทุ่งทราย.. ที่สาธารณประโยชน์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 4. ยึดคืนป่า 1200 ไร่ ถูกนักการเมือง ขรก. และนายทุนบุกรุก (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 5. หยุดรุกป่าเชียงดาว...สกัดเลียนแบบภูทับเบิก (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)  6. ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่าต้นเหตุปัญหาหมอกควัน (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์) 7. ชาวบ้านแหงชักธงรบ อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์ทับซ้อนโค่นป่าทำเหมือง (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์) 8. ทางรอด...ป่าใหญ่ในไร่ข้าวโพด (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ) 9. ตามหาเจ้าหัวบาตร (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ผลงาน 1. ข่าว ทวงสิทธิโฉนดทะเล คน-ธรรมชาติอยู่ร่วมกัน อย่างสอดคล้องสมดุล โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2. ข่าว ชาวบ้านแหงชักธงรบ อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์ทับซ้อน โค่นป่าทำเหมืองโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 3. ข่าว ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า ต้นเหตุปัญหาหมอกควันโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท บาท โดยนางสาวปริตตา หวังเกียรติ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ  ผลการตัดสินประจำปี 2559 ไม่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม แต่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ข่าว ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทย-จีน กำราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ ข่าว จุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียมโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และ ข่าว มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษีโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 91 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2559 ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ คืนฝนตกโดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ ร่ำไห้โดยนายวิศิษฐ์ แถมเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และภาพ ตบะแตกโดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท   และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ เตะฟุตบอล โดยนายธนิต กาละจิตต์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ ภาพ คลองวัวเดินโดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าว ITPC Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ข่าว จาก 3 สังกัด
ผลการตัดสินข่าว ITPC Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว โจรแจกหนังโดยกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ถือว่าได้รับรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ปีติดต่อกัน โดยในปีนี้พิเศษคือได้รับควบถึง 2 รางวัลด้วยกัน  ในขณะที่หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างไทยรัฐ  กรุงเทพธุรกิจไม่ได้รับคัดเลือกแต่อย่างใด  นอกจากนั้นลานนาโพสต์ยังได้รับรางวัล “แอมเนสตี้” ติดต่อกันมา 2 ปี และรางวัลบทบรรณาธิการ อีก 4 รางวัล  รวมทั้งหมด 11 รางวัล ถือว่าเป็นสื่อท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลระดับชาติสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้
  
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1120 วันที่ 10-16 มีนาคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์