วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

เส้นตาย 3 วันดับไฟป่า หมอกควันลำปางพุ่ง

จำนวนผู่เข้าชม Must See Places In Paris

-ระดมพล

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 60 ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง กองกำลังผสมระหว่าง กำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 สาขาลำปาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยเหยี่ยวไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสาน ภาคกลาง เช่น  เลย  พิษณุโลก นครศรีธรรมราช  ที่จัดกำลังมาสนับสนุนในการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง กำลังทหารจากมณฑลทหารกบที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดลำปาง กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 10 ลำปาง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย อบต.พิชัย เทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่ทะ จิตอาสาดับไฟป่า ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งใน อ.เมืองลำปาง  อ.แม่เมาะ  อ.แม่ทะ ที่อยู่ติดกับแนวสันเขาดอยพระบาทและวนอุทยานม่อนพระยาแช่กว่า 1,000  นาย พร้อมด้วยเฮลิปคอบเตอร์ ของศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 2 (เชียงใหม่) สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯที่ เข้ามาสนับสนุนดับไฟป่าในครั้งนี้อีก 1 ลำ

-3วันต้องดับหมด

โดยทั้งหมดได้ตั้งแถวรับโอวาทจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารกบที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ก่อนที่จะกระจายกำลังเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ภายในระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 9-11 มี.ค. 2560   ซึ่งยังคงเกิดไฟป่าที่ดอยพระบาทและแนวสันเขาวนอุทยานม่อนพระยาแช่อย่างต่อเนื่องและหลายจุด  โดยกำลังทั้งหมดได้เข้าพื้นที่ทันทีพร้อมทั้งการสนับสนุนดับเพลิงทางอากาศอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การทำงานดับไฟได้ทั้งหมด  ล่าสุดสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางวันที่ 9 มี.ค. 60 พบว่ามีเพียงที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ เกินค่ามาตรฐานที่ 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดนี้จุดเดียว ส่วนจุดอื่นกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

-ส่ง ฮ.ช่วย

นอกจากนั้น ทางภาคอากาศโดยนักบินเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 2 (เชียงใหม่) สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมทำการดับไฟป่า  โดยทางเจ้าหน้าที่ทางพื้นดินพร้อมอุปกรณ์ดับไฟจะเดินเท้าเข้าไปจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดไฟไหม้ให้มากที่สุด เพื่อบอกพิกัดทางแผนที่และจุดสังเกตที่ง่ายต่อการ นำเฮลิคอปเตอร์ บินไปโปรยน้ำดับจุดที่เกิดไฟไหม้ จากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นดินเข้าไปดับไฟให้มอดสนิทอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจุดที่มีความเสี่ยง เช่น หน้าผาสูงชันหรือเหวลึก ทางนักบินก็จะสังเกตจากลุ่มควันไฟ จากนั้นก็จะบินไปตักน้ำแล้วบินมาโปรยดับไฟเพื่อไม่ให้ไหม้ลุกลามออกไป โดยใช้แหล่งน้ำในการดับไฟป่าครั้งนี้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ดอยพระบาทและแนวสันเขาวนอุทยานม่อนพระยาแช่ คืออ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการอ่าวที่ 3 และอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ที่มีปริมาณน้ำมากและระดับสูงเพียงพอต่อการใช้เฮลิคอปเตอร์หย่อนตัวลงไปโดยใช้ถังบรรจุน้ำขนาด 500 ลิตร ตักน้ำขึ้นมาแล้วบินไปดับไฟที่ลุกไหม้ ซึ่งพบว่าการดับและควบคุมไฟป่าค่อนข้างเร็วมากขึ้น

-ปภ.10 นำหุ่นยนต์พ่นน้ำ

ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล หรือหุ่นยนต์ดับเพลิงLUF 60 แก้ปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเสริมสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ประสานหน่วยงานท้องถิ่นออกรดน้ำทุกเช้าเย็น

โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯและ เจ้าหน้าที่ ดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง ได้ นำรถบรรทุกน้ำ และหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล หรือหุ่นยนต์ดับเพลิง LUF 60 เข้ามาประจำการ บริเวณลานน้ำพุข่วงห้าแยก สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อทำการฉีดพ่อละอองน้ำขึ้นไปยังอากาศและฉีดพ่นไปตามต้นไม้รอบๆสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าให้ลดลงไปได้ในระดับหนึ่ง

-ส่งมาช่วยภาคเหนือ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10ลำปาง ได้นำหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล เป็นอุปกรณ์เครื่องมือประสิทธิภาพสูง ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการลงมาเพื่อให้ไปแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ จังหวัดทางเหนือที่ ประสบปัญหามลพิษทางอากาศในขณะนี้ โดยที่จังหวัดลำปาง มีประจำการแล้ว 1 เครื่อง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ได้สั่งการให้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตต่างๆจัดหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล หรือหุ่นยนต์ดับเพลิง LUF 60 มาสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร มาประจำการที่ จังหวัดลำปาง  1 เครื่อง และ นอกจากนี้ ได้แจ้งไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สุพรรณบุรี  ได้จัดเตรียม หุ่นยนต์ดับเพลิง LUF 60 ให้มาประจำการในพื้นที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศในขณะนี้

-จับมือเผา

ส่วนการจับกุมผู้กระทำผิดการเผาป่าและหญ้าแห้ง สามารถจับกุมได้รวม 4 ราย  ประกอบด้วย นายประพัฒ  ลุใจคำ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 7 บ้านแม่เกี๋ยง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง
จับกุมได้ขณะที่นายเจษฏา เอนกคณา หัวหน้าสายตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ฯ เดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้  บริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน บ้านสบเหมาะ หมู่ 4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ  ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ในเบื้องต้น นายประพัฒ ให้การรับสารภาพว่า ได้ลงมือจุดไฟเผาป่าหญ้าแห้งจริงแต่เป็นแปลง ที่อยู่ติดกับแปลงปลูกพริกของตนเอง เพื่อต้องการสร้างแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามายังแปลงปลูกพริกของตนเอง โดยรับรู้แล้วว่าช่วงนี้ทางราชการแจ้งไม่ให้เผา แต่ตนเองคิดว่า เผาไม่มากคงไม่เป็นไร จนกระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว

รายที่ 2 เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง ได้จับกุมผู้กระทำผิดเผาหญ้าริมทางและขยะริมถนน เลียบคลองชลประทานใกล้ร้านสมุนไพรไทย ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ได้ 1 ราย ทราบชื่อผู้กระทำผิดคือ นายทูล สุริยาใจ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 133 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยนายทูลให้การยอมรับว่าเป็นผู้เผาขยะจริง และได้ตรวจค้นตัวพบไฟแช็ค 1 อัน เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา "เผาหรือกระทำด้วยประการใดๆ ในระยะห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ  ที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น" ก่อควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายในทันที

ส่วนรายที่ 3   พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ว่า เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 7 มี.ค.60 เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ได้จับกุมนายเพิน ใจทอง ราษฎร หมู่ 5 ต.กล้วยแพะ การเผาหญ้าข้างถนนสายบ้านฟ่อน-แม่ทะ หลักกิโลเมตรที่ 5-6 พื้นที่รอยต่อเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สาเหตุที่เผาเกิดจากไม่ได้ตั้งใจ เป็นการเผารังมดแดงเพื่อเอาไข่ไปปรุงอาหารและไฟเกิดลุกลาม ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าว

และรายที่ 4 วันที่ 8 มี.ค.60  เวลา 16.30น.พ.ต.อ.พิศุปกรณ์ น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตรฯ , พ.ต.ท.วชิรศักดิ์ ศรีประสม รองผกก.สสฯ, พ.ต.ท.วิจิตร ประพันธ์สุข สวป.ฯ หน.ตู้เวียงตาล และจนท.สืบสวน ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายอินปั๋น  ใหม่ทรายเปียง อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่  253 ม.4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตรฯ โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ นำตัวผู้ต้องหาส่ง พงส.ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งผู้ต้องหา ได้ให้การรับสารภาพว่าทำการเผาป่าหญ้าริมทาง หลังร้านก๋วยเตี๋ยวมะระ หมู่บ้านยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร และสำนึกในความผิด ได้ไปชี้ที่เกิดเหตุ ประกอบคำรับสารภาพไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม การเกิดไฟไหม้ป่าบนดอยพระบาทยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยังไม่สามารถจับกุมตัวการเผาได้แม้แต่คนเดียว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1120 วันที่ 10-16 มีนาคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์