วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

ชูปกป้อง "ฮิวแมนไรท์" หญิงรักษ์บ้านแหง

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.60 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 “การเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีนางอังคณา นีละไพจิตร  ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวคำยกย่องแก่นักปกป้องสิทธิ โดย  Ms.Katia CHIRIZZI , Deputy Head, OHCHR South-East Asia  และการปาฐกถาผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคม โดย ทิชา ณ นคร  และนัยนา สุภาพึ่ง  อนุกรรมการด้านสิทธิสตรี

จากนั้นได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน สร้างขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนสังคมไทย  โดยกลุ่มรักษ์บ้านแหง อ.งาว ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 กลุ่มทั่วประเทศที่ได้รับการเชิดชูเกียรติดังกล่าว ร่วมกับ ภิกษุณีธัมมนันทา ,กลุ่มสตรีเครือข่ายคนรักเมืองเทพา จ.สงขลา  ,พนา เจริญสุข ,มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ,คะติมะ หลีจ๊ะ ,ณัฐพร อาจหาญ และเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จ.กระบี่

สำหรับกลุ่มรักษ์บ้านแหง มีนางสมหมาย หาญเตชะ ประธานกลุ่มรักษ์บ้านแหง พร้อมนางกมลเนตร เชียงโฉม ผู้ใหญ่บ้านบ้านแหง ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนางอังคณา นีละไพจิตร  ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสมหมาย หาญเตชะ  ประธานกลุ่มรักษ์บ้านแหง กล่าวว่า กลุ่มรักษ์บ้านแหงเกิดจากการคัดค้านการทำเหมืองแร่ถ่านหิน ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสตรี ที่ผ่านมาเคยมีการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชน ตอนโดนคดีแต่ไม่มีเงินประกันตัว จึงได้ขอสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม แต่ครั้งแรกโดนปฏิเสธ เนื่องจากการจะได้รับเงินประกันตัวต้องมีการยื่นฟ้องและโดนจำคุก แต่เห็นว่าหากมีการจำคุกแล้วไม่เกิดความยุติธรรมต่อคนที่ต่อสู้ จึงได้ทำเรื่องเข้าไปอีกเป็นครั้งที่สอง โดยให้เหตุผลไปกระทั่งได้เงินกองทุนยุติธรรมมาช่วยเหลือด้านการประกันตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง

ประธานกลุ่มรักษ์บ้านแหง กล่าวว่า  ดีใจที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ทำให้การต่อสู้ของเรายังมีคนเห็นความสำคัญ ผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้สร้างบรรทัดฐานหลายอย่างให้กับสังคม สิ่งที่เราต่อสู้มาไม่สูญเปล่า สังคมจะได้เห็นว่าผู้หญิงทำอะไรได้มากกว่าที่ติด

ด้านนางแววรินทร์ บัวเงิน สมาชิกกลุ่มรักษ์บ้านแหง  กล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่า คดีที่ชาวบ้านแหงยื่นฟ้องตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก มีคดีการยื่นเพิกถอนใบไต่สวนการออกประทานบัตรที่ยื่นไปเป็นคดีแรกอยู่ระหว่างรอฟังคำตัดสิน แต่ก็ยังไม่มีกำหนดว่าเมื่อไร ส่วนอีก 2 คดี เป็นการยื่นฟ้องยกเลิกประทานบัตร อยู่ในขั้นตอนของการเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอยู่

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1120 วันที่ 10-16 มีนาคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์