วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

'โซไรดา' ติดลบ 11 ปี ถอดใจปิดฉากมูลนิธิเพื่อนช้าง

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

จากกรณีที่ น.ส.โซไรดา ซาลวาลา  ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง ได้ยื่นหนังสือถึงประธานและคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง ลงวันที่ 13 มี.ค. 60  เรื่องการทำงานของมูลนิธิเพื่อนช้าง  เห็นควรให้ “ยุติมูลนิธิเพื่อนช้าง”  โดยให้เหตุผลว่างบดุลติดลบถึง 11 ปี จากการก่อตั้งมาทั้งหมด 24 ปี  ไม่สามารถจัดหาบุคลากรในการทำงานได้ รวมทั้งทุนทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคมีไม่เพียงพอที่จะก้าวต่อไปในปี 2561  โดยขอให้ประธานเชิญคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการต่อไป 
น.ส.โซไรดา ซาลวาลา  เปิดเผยว่า  กรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง มีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต  ประธานกรรมการ   นายสุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการ  นางชุตินันท์ คล้ำบัว เหรัญญิก นายศรีสุวรรณ จรรยา  กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย  และ น.ส.โซไรดา ซาลวาล ผู้ก่อตั้ง กรรมการและเลขาธิการ  การจะทำอะไรต้องได้รับเสียงเกินครึ่งหนึ่ง  ซึ่งจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการเพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มีหนทางอื่นที่จะทำให้ก้าวล่วงได้ก็ขอให้ประธานเรียกประชุมเพื่อหาทางออก ซึ่งมีกฎระเบียบบังคับอยู่ว่าหากมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทรัพย์สินทั้งหมดรวมทั้งเงินสดก็จะตกเป็นของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งระบุไว้ชัดเจน
            ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง กล่าวว่า ถามใจตัวเองไม่ได้อยากมีการยุติ แต่เมื่อคำนวณตัวเลขงบดุลปี 2559 พบว่ามีการติดลบ ซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องมา 11 ปีของปีงบดุล 24 ปี เป็นเรื่องที่ลำบากมาก หลายคนอาจจะคิดว่ามูลนิธิเพื่อนช้างได้รับเงินจากต่างประเทศเยอะซึ่งไม่จริงเลย เงินที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศปีละ 1 ล้านกว่าบาท เท่ากับไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของรายรับทั้งหมด ส่วนใหญ่รายได้มาจากเงินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนทั่วไป เดือนละ 3-4 แสนบาท  แต่ก็ยังไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท  เป็นค่ายารักษาช้าง เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าบำรุงรักษาต่างๆภายในมูลนิธิ  ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน ม.ค.- พ.ย.  มีการติดลบถึง 2.5 ล้านบาทเศษ
ถ้าจะอยู่ให้ได้อีก 12 เดือนเพื่อประคองสถานการณ์ เท่ากับว่าต้องเอาเงินทั้งหมดออกมาใช้จ่าย รวมถึงเงินกองทุนนมลูกช้างด้วย ซึ่งมีอยู่ 3 ล้านบาท เงินฝากประจำของโม่ตาลาเหลืออยู่ 4 ล้านบาท และอื่นๆอีกรวม 10 ล้าน   ซึ่งเงินในบัญชีออมทรัพย์ในปีนี้รวมกันถ้าไม่นำเงินฝากประจำมาใช้จ่าย ก็จะมีเงินเหลือใช้อยู่อีกประมาณ 3 เดือนเท่านั้น  ถ้าเอาเงินฝากประจำออกมาใช้จ่ายก็จะอยู่ได้อีก 1 ปี แต่โดยปกติมูลนิธิจะไม่นำเงินของโครงการที่ไมเกี่ยวข้องมาจ่าย เว้นจากกรณีฉุกเฉินจริงๆ  ซึ่งการจะใช้เงินก็ต้องมีการประชุมถามความคิดเห็นจากกรรมการด้วย  สำหรับการที่ยุติมูลนิธิไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเคลียร์สารพัดเรื่อง ดังนั้นจึงต้องรอฟังว่าคณะกรรมการให้ความเห็นอย่างไร หากจะดำเนินการต่อจะมีวิธีการอย่างไร เพราะถ้าไม่มีทุนทรัพย์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำงานต่อไปได้

เมื่อถามถึงช้างที่จะต้องดูแลจะทำอย่างไร  น.ส.โซไรดา กล่าวว่า  ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ  ซึ่งปัจจุบันมีช้างที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตมี 5 เชือก  คือ  พังโม่ตาลา  พังโม่ชะ  พังบุญมี  พลายโบโบ้ และพังอ้วน   ต้องคุยกับคณะกรรมการว่าจะทำอย่างไร ส่วนช้างที่เข้ามารักษาก็ยังมีอยู่ต่อเนื่อง รวมแล้วปัจจุบันมีช้างพักอยู่ที่มูลนิธิ 13 เชือก   
“เราเป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเลย เป็นเรื่องที่น้อยใจพอสมควร หากภาครัฐเอื้อมมือเข้ามาช่วย มีกองทุนช้างแห่งชาติอย่างที่เคยขอร้องกันมา 20 ปี ไม่ใช่เฉพาะมูลนิธิเพื่อนช้าง แต่รวมไปถึงส่วนอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับช้าง และเจ้าของช้างที่ดูแลรักษาเอกลักษณ์ของชาติอยู่  ถ้ามีกองทุนนี้ก็จะแบ่งเบาได้ หน่วยงานของรัฐใดที่จะเอื้อหรือแบ่งปันมาให้ได้ก็ยินดี แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเลย  หากตอนนี้มีคนที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วย เราก็พร้อมจะทำงานต่อไป ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เมื่อมีช้างป่วยเข้ามาก็รับดูแลอยู่ตามปกติ จนกว่าจะถึงที่สุด” น.ส.โซไรดา กล่าว
มูลนิธิเพื่อนช้าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536  บนเนื้อที่ 26 ไร่ 40 ตารางวา วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้  ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง นักวิจัยช้าง สัตวแพทย์ช้าง) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้าง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างสู่สาธารณชน  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์  โดยได้ทำการบริบาลรักษาช้างมาแล้วกว่า 4,615 ราย นับตั้งแต่เปิดมูลนิธิฯในโครงการสัตวแพทย์สัญจร และเมื่อโรงพยาบาลช้างเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม  2537
สำหรับท่านที่ต้องการช่วยเหลือช้าง มูลนิธิเพื่อนช้าง สามารถโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนช้าง  หมายเลขบัญชี 088-2-20983-0   และบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กองทุนชื่อและสกุลช้าง มูลนิธิเพื่อนช้าง หมายเลขบัญชี 111-227207-8


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1121 วันที่ 17-23 มีนาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์