วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

อารยสถาปัตย์ลำปาง ยกระดับรองรับคนพิการ

จำนวนผู้เข้าชม good hits 

สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เผยในโอกาสเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU และ Kick off โครงการ นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเมื่อ 13 มีนาคม 2560 ว่า ลำปางเตรียมพร้อมส่งเสริมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม โดยไม่ต้องออกแบบหรือจัดทำขึ้นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ การออกแบบดังกล่าวจะเน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด เช่น การทำทางลาดขึ้นลง ทางเท้า และอาคารสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้พิการที่ใช้รถเข็น หรือ บล็อกทางเดินสำหรับคนตาบอด เพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้นใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างสะดวก และปลอดภัย
        โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และ Kick off โครงการ "นครลำปาง สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" ดังกล่าวจะมี ขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในพิธีฯ และจะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้ สถานีรถไฟนครลำปาง เทศบาลตำบลเกาะคา วัดพระธาตุลำปางหลวง เดินทางเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ห้างฉัตร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และ Kick off โครงการฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
        “ขณะนี้จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน ในสถานที่ราชการ วัด โบราณสถาน โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว โดยในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดลำปางได้ดำเนินการ ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล (Design Community Model)” ในพื้นที่อำเภอเกาะคาและพื้นที่อื่นในจังหวัดลำปาง โดยได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย ในด้านการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในบริเวณที่พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก รวมถึงความสะดวกด้านการเดินทางต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง

         (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1121 วันที่ 17-23 มีนาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์