วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ใกล้หมดสัญญา ท.เขลางค์สร้างได้แค่คืบ ฟ้อง เอ็ม.วี.เอส. ตะวันเรียก 150 ล.

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter
มหากาพย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อีก 49 วันหมดสัญญา ก่อสร้างได้แค่ 21 เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างยื่นแผนวิกฤตขอขยายเวลาก่อสร้างถึงเดือน ต.ค. 60 ขณะที่ต้องโดนปรับวันละ 1.8 แสนบาท และรับภาระค่าเช่าสำนักงานอีกเดือนละ 1 แสน เหตุสร้างไม่ทันตามเวลาที่กำหนด  ขณะที่อดีตบริษัทรับช่วงยื่นฟ้องถูกหลอกให้รับงาน เรียกค่าเสียหายกว่า 150 ล้านบาท

 · ปัญหามาก
กรณีการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมือง เขตชุมชนบ้านร้อง หมู่ 12 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  ประสบปัญหาเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มจัดซื้อที่ดินในปี 2551 สมัยของนายดนูดล วรรณปลูก เป็นนายกเทศมนตรี  มาจนถึงการขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง ปี 2555 และเริ่มประมูลผู้รับจ้างและทำสัญญาในปี 2556  แต่ก็ต้องยกเลิกสัญญาไปเนื่องจากประสบปัญหาร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างผิดแบบ  ต่อมาปี 2558 ได้มีการประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ มีการเซ็นสัญญาและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง กำหนดครบสัญญาในปี 2560  แต่ปรากฏว่ายังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงาน การร้องเรียนไม่จ่ายค่าแรง ทำให้งานล่าช้าไปอีก จนถึงขณะนี้จะครบสัญญาในวันที่ 20 พ.ค. 60  แต่งานก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

 · เหลือเวลา 49 วัน
ลานนาโพสต์ สอบถามนายจาตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ดูแลเรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ซึ่งผู้รับจ้าง คือ บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.58 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 60  รวมระยะเวลา 600 วัน  งบประมาณ 178,050,000 บาท  ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างได้ 21.132 เปอร์เซ็นต์ ล่าช้าไป 431  วัน อยู่ระหว่างการทำงานงวดที่ 4 เหลือเวลาทำงานอีก 49 วัน  จากงวดงานทั้งหมด 20 งวด เบิกจ่ายไปได้เพียง 3 งวดเท่านั้น  เป็นเงิน 25,461,150 บาท   โดยตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.60  ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้กับเทศบาลวันละ 178,050 บาท  รวมทั้งจ่ายค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคุมงาน 9,312.30 บาท  รวมเป็นเงิน 187,362.30  บาทต่อ

 · ผู้รับเหมาขอขยายเวลา
สำหรับปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลได้ดำเนินการเร่งรัดกับทางบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้างทำงาน ซึ่งขณะนี้ ทางบริษัทผู้รับจ้างได้ส่งแผนวิกฤต เพื่อปรับแผนการทำงานใหม่  ณ วันนี้อยู่ระหว่างการจ้างของสัญญาในงวดที่ 4  มีการปรับแผนงานว่า งวดที่ 4 จะต้องเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย. 60  งวดที่ 5 ต้องเสร็จวันที่ 30 พ.ค.60  ทั้ง 2 งวดทำงานซ้อนกันอยู่  ซึ่งทั้งหมด  20 งวดงานจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 17 ต.ค.60   โดยจะมีการประชุมร่วมกันที่ไซต์งานเพื่อติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทางผู้รับจ้างก็ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 1.8 แสนบาท เนื่องจากเสร็จไม่ทันสัญญาที่กำหนด

·ยังไม่ยกเลิกสัญญา
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า  เรื่องจะยกเลิกสัญญาหรือไม่นั้น  ในขั้นแรกทางเทศบาลได้ให้สิทธิ์บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้มีการจ้างเข้ามาควบคุมงาน ให้ประเมินว่าทางบริษัทผู้รับจ้างยังสามารถทำงานได้หรือไม่  แต่ตอนนี้เรายังให้โอกาสผู้รับจ้างทำงาน เนื่องจากได้มีการส่งแผนวิกฤตมาแล้ว  และทางบริษัทที่ปรึกษายืนยันว่าทางผู้รับจ้างยังสามารถทำงานได้อยู่  ถ้าเมื่อใดที่บริษัทที่ปรึกษาแจ้งว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้ว ก็ต้องอาศัยสัญญาในข้อ 5  ระบุว่า ถ้าผู้รับจ้างได้ลงมือทำงานภายในกำหนด และไม่สามารถแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ หรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้

 · นายกฯกำชับติดตามงาน
กรณีที่อาจมีบุคคลภายนอกมองว่าผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้นติดตามเร่งรัดงานเท่าที่ควร ทำให้เกิดงานล่าช้า  นายจาตุวัฒน์ กล่าวว่า  นายกเทศมนตรีก็ไม่ได้ละเลย ท่านกำชับตลอดให้ติดตามเร่งรัด ติดตามแผนวิกฤตให้ทำตามแผนให้ได้ และกำชับว่าการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกคนต้องไปร่วม  หากไม่มีภารกิจนายกฯจะเข้าไปดูหน้างานตลอด  การประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมประธานชุมชน และแจ้งให้ชุมชนทั้ง 63 ชุมชนทราบว่าความเคลื่อนไหวการก่อสร้างเป็นอย่างไร  วัตถุประสงค์ของนายกฯคือต้องการให้ทุกส่วนราชการมาอยู่ร่วมกัน ทุกวันนี้กระจัดกระจายอยู่กันหลายที่ งานกองการศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแพะดอนตันเดิม  งานไฟฟ้างานกองช่างอยู่ที่บ้านบุญเกิด งานเครื่องจักรกลอยู่พระบาท ทำให้การบริหารจัดการล่าช้า เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 · ค่าเช่าเดือนละแสน
สิ่งที่นายกฯ วิตกกังวลมากคือ ต้องจ่ายค่าเช่าให้กับทีโอทีเดือนละประมาณ 1 แสนบาท เท่ากับปีละ 1.2 ล้านบาท  ล่าสุดนายกฯได้สั่งการมาว่า หากสัญญาการก่อสร้างสิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค.60  ภาระในการจ่ายค่าเช่าได้แจ้งไปทางบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ  เทศบาลจะไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลจ่ายแล้ว เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ทำงานเสร็จล่าช้า ไม่ใช่ความผิดของเทศบาล ในส่วนของค่าปรับที่ต้องจ่ายวันละ 1.8 แสนก็ต้องจ่ายต่างหาก  คิดว่าน่าจะเริ่มในเดือน มิ.ย.นี้   เบื้องต้นจากการพูดคุยทางวาจา บริษัทยินดีที่จะจ่ายค่าเช่าให้ ซึ่งได้มีการแจ้งหนังสือไปแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมา ปลัดเทศบาลฯ กล่าว    

· บริษัทตะวันฯชี้แจง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 ที่ผ่านมา  บริษัทตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย(2559) จำกัด ซึ่งเคยรับช่วงงานก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากบริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด  ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงปัญหาการทำงานที่ผ่านมา กรณีการร้องเรียนต่างๆ เพื่อต้องการสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและชาวลำปางได้รับทราบ

 · อ้าง เอ็ม.วี.เอส.หลอก
โดยผู้บริหาร บริษัทตะวันฯ  เปิดเผยว่า บริษัท เอ็ม.วี.เอส ฯ ได้มีการขายงานให้กับบริษัทตะวัน ในวงเงิน 152 ล้านบาท จากงบประมาณที่ประมูลมา 178 ล้านบาท โดยมีการหัก 10 เปอร์เซ็นต์ของงวดงานแต่ละงวด ซึ่งบริษัทตะวันฯ ได้เข้ามาทำตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 มีการเบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว และมาพบว่าสัญญาว่าจ้างไม่ถูกต้อง ในข้อ 7 การจ้างช่วง ระบุไว้ว่า ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนในสัญญา ไปจ้างช่วงต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งทางบริษัทตะวันฯไม่ทราบข้อนี้มาก่อน  การจ้างงานก็ไม่ได้มีการแจ้งเทศบาล จึงถือว่าบริษัทเอ็ม.วี.เอส.ฯ ทำผิดในสัญญา เหมือนกับหลอกให้บริษัทตะวันฯ เข้ามาทำงานตรงนี้  เป็นความเห็นแก่ตัว เหมือนจับเสือมือเปล่า ตั้งแต่เริ่มงานบริษัทตะวันฯ ลงทุนเองทั้งหมด  อยู่ๆบริษัทเอ็ม.วี.เอส.ก็มาบอกเลิกสัญญากับบริษัทตะวันฯ บอกว่าบริษัทตะวันฯทำงานล่าช้า งานขาด   ถ้าทำงานขาดจริงแล้วเทศบาลจะยอมให้เบิกจ่ายได้อย่างไร ซึ่งได้ส่งงานไปแล้ว 3 งวดและมีการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว  เหตุผลที่อ้างมาค้านกันมาก

 · ฟ้องเรียก 150 ล้าน
ทางบริษัทตะวันฯ ได้ฟ้องศาลกับบริษัท เอ็ม.วี.เอสฯ ข้อหาฉ้อโกง หลอกลวง  และเรียกร้องค่าเสียหายทางคดีแพ่งตามยอดเงินที่จ้างบริษัทตะวันฯ 152 ล้านบาท   เหตุผลที่ฟ้องตนเองไม่ได้เสียดายเงินที่ลงทุนไป  ที่ผ่านมารับงานใหญ่กว่านี้ แต่เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปางก็เข้าใจว่าบริษัทตะวันฯมาโกงคนลำปาง ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น  ยืนยันว่าเราไม่เคยมีประวัติเสีย ไม่เคยโกงใคร   นอกจากนั้นได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ ป.ป.ป. ซึ่งทราบว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

ผู้บริหารบริษัทตะวันฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากรอบนี้มีการแจ้งยกเลิกสัญญา และมีการเปิดประมูลใหม่ บริษัทตะวันฯจะเข้าร่วมประมูลงานด้วยอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการผิดสัญญาข้อ 7  กับปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กล่าว ปัจจุบันการติดต่อประสานงานและการกำกับดูแล เทศบาลยังติดต่อกับบริษัทผู้รับจ้างที่ทำสัญญากับเราอยู่ ถือว่าเขายังไม่ผิดเงื่อนไขสัญญา ยังเป็นคู่สัญญาและควบคุมการทำงานได้ ยังติดต่อประสานงานกันได้ตามปกติ  จากข้อเท็จจริงที่ทราบ คือทางบริษัทผู้รับจ้างมีการจ้างเฉพาะส่วนงาน ไม่ได้จ้างงานทั้งหมด  ทางบริษัทผู้รับจ้างเองก็ไม่ได้ทำหนังสือแจ้งมาที่เทศบาล  ซึ่งเป็นการตกลงกันเองระหว่างบริษัท  ดังนั้น การเกิดปัญหาการร้องเรียนที่ผ่านมา ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ล่าช้า ซึ่งทางจังหวัดได้เชิญทั้งบริษัท และแรงงานไปคุยกันหลายรอบ ทางเทศบาลชี้แจงว่าสามารถดูแลบังคับผู้รับจ้างที่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาได้เท่านั้น  การเบิกจ่ายเงินทั้ง 3 งวด ก็มีการจ่ายให้กับบริษัทคู่สัญญาของเทศบาลเอง  ผู้รับจ้างจะนำเงินไปจ่ายให้กับแรงงาน หรือค่าวัสดุก่อสร้างอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบได้

ส่วนเรื่องการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ ป.ป.ป.  ได้มีคณะ ป.ป.ป.มาพบกับนายกเทศมนตรี ประมาณเดือน ม.ค. 60  เพื่อมาดูเนื้องานการก่อสร้าง เนื่องจากผู้ร้องได้ร้องเรียนในประเด็นว่า เทศบาลจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างมากกว่าเนื้องาน  จึงได้นำคณะ ป.ป.ป.เข้าไปดูที่หน้างาน ผลสรุปออกมาทราบว่า เนื้องานปัจจุบัน 21 เปอร์เซ็นต์ กับเงินที่จ่ายไป 25 ล้านบาทเศษ ปริมาณงานมากกว่าเงินที่จ่ายไป  คณะ ป.ป.ป.ก็ไม่ได้ติดใจ  แต่ทราบว่าล่าสุดเมื่อกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ทางคณะ ป.ป.ป.ได้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้ผ่านทางเทศบาล  โดยมีทีมงานของบริษัทที่ปรึกษาพาเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ก่อสร้าง ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษายังไม่ได้รายงานผลให้เทศบาลทราบ  ปลัดเทศบาลฯ กล่าว.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1126 วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560)Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์