วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รัฐจัดงบดันปลูกข้าวอินทรีย์ ชวนเกษตรกรรวมกลุ่มร่วมโครงการ

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 25602564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ มีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 (2560) จำนวน 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (2561) จำนวน 300,000 ไร่ และปีที่ 3 (2562) จำนวน 400,000 ไร่

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการฯ 1.เป็นเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ถ้าไม่มีให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2.เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกจำนวน 5 คนขึ้นไป 3.มีพื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ และอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 4.พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ได้รับการรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 5.มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 6.พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง 7.จัดทำรายละเอียดการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม สถานที่ปลูก พื้นที่ปลูก พันธุ์ข้าว และมาตรฐานที่เคยได้รับการรับรอง 8.ต้องผ่านการรับรองให้สมัครร่วมโครงการฯ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดลำปาง 9.เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ไว้ และ 10.หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากได้รับเงินสนับสนุนแล้ว เกษตรกรจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อีก

จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โทร 054-356-677 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โทร 054-829-791

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1127 วันที่ 5 -11 พฤษภาคม 2560)
            
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์