วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้ว่าฯมาแป๊บๆ ลำปางสะดุด บริหารขาดตอน อดีต ส.ว.ขานรับ เอกชนชี้ทางออก

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

ปัญหาโลกแตก ผู้ว่าฯลำปางมารอเกษียณ 10 ปี 10 คน อดีต สว. “พีระ มานะทัศน์” เห็นด้วยเผยลำปางย่ำอยู่กับที่เพราะบริหารงานไม่ต่อเนื่อง อย่างน้อยต้องอยู่ 3 ปี  แนะทุกภาคส่วนควรตื่นตัวแสดงพลังให้กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ  ขณะที่ภาคเอกชนเผยหากแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ควรทำแผนพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจนระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ เพื่อไม่ให้งานชะงัก

เหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือน ที่นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนปัจจุบัน จะต้องเกษียณอายุราชการ หลังจากเข้ามาบริหารงานที่ จ.ลำปางได้เพียง 1 ปีเท่านั้น  ต่อไปนี้ชาวลำปางก็ยังต้องมาคอยลุ้นกันอีกว่า ผู้ว่าราชการคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองลำปาง จะมาอยู่ลำปางนานสักกี่เดือนกี่ปี

ทั้งนี้จากการเปิดทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี 2550-2560  พบว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ว 10 คน  คือ  1.นายดิเรก ก้อนกลีบ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.50-19 ต.ค.51  รวมเวลา 1 ปีเศษ  2.นายอมรพันธ์ นิมานันท์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.51- 15 มี.ค. 52  รวมเวลา 5 เดือน  3.นายสมูบรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.52-30 ก.ย.52  รวมเวลา 6 เดือนเศษ  4.นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.52-30 ก.ย.53  รวมเวลา 1 ปี  5.นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54  รวมเวลา 1 ปี  6.นายบุญเชิด คิดเห็น ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.54-26 เม.ย.55   รวมเวลา 7 เดือน  7.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.55-30 ก.ย.56  รวมเวลา 1 ปี 5 เดือน  8.นายธานินทร์ สุภาแสน  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.56-30 ก.ย.58 รวมเวลา 2 ปี  9.นายสามารถ ลอยฟ้า ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 รวมเวลา 1 ปี  และ 10.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.59  และจะเกษียณอายุ ในวันที่ 30 ก.ย.60  รวมเวลาการทำงาน 1 ปี 


นายพีระ มานะทัศน์  อดีตวุฒิสภาจังหวัดลำปาง และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปี 2542-2545  ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า เป็นปัญหาโลกแตกมานาน ผู้ว่าฯที่ย้ายมาลำปางอายุมากขึ้น ส่วนคนที่อายุน้อยๆไม่ค่อยมาอยู่ อาจจะเห็นว่าลำปางเป็นเมืองที่สงบเรียบร้อยดี จึงไม่ให้น้ำหนักหรือความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองมากนัก  ทางกระทรวงมหาดไทยไม่เคยมองเห็นปัญหาต่างๆในพื้นที่  ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง ไม่ได้รู้เรื่องราวความเป็นอยู่ของบ้านเรา จึงตั้งคนที่เข้ามาปกครองไม่เกษียณก็ย้ายไป กลายเป็นเหมือนแฟชั่น 

นายพีระ กล่าวอีกว่า การจะแก้ปัญหาได้ ภาคประชาชนก็มีส่วนช่วย โดยการเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เขารับฟังบ้าง  ถ้าเขามีวิจารณญาณที่ดี ก็จะเข้าใจและส่งคนมาปกครองบ้านเมืองลำปางให้ยาวนานมากขึ้น เพราะทุกวันนี้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง ทำให้ลำปางย่ำอยู่กับที่

ด้านนางปัทมา กฤษณรักษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ให้ความเห็นว่า การที่ต้องเปลี่ยนผู้ว่าฯบ่อยทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องจริง แต่ด้วยระบบของทางราชการ การจะขอเปลี่ยนผู้ว่าฯก็คงทำได้ยาก แต่เห็นควรว่าน่าจะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยได้รับความเห็นชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันไว้ 1 แผน และใช้แผนนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา เมื่อมีผู้ว่าฯท่านใดย้ายมาก็ยังคงยืนแผนพัฒนาฉบับนี้อยู่ ทำให้เกิดการต่อเนื่อง  เรื่องนี้ทางภาคเอกชนได้มีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าจะกำหนดแผนลักษณะนี้อย่าง ซึ่งกำลังเริ่มต้นต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง หากเสร็จเรียบร้อยคงจะได้มีการพูดคุยกันในระดับจังหวัดต่อไป

ขณะที่นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่  ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนในการล่ารายชื่อชาวลำปางไม่เอาผู้ว่าฯมาเกษียณ เปิดเผยว่า  แนวคิดการที่จะล่ารายชื่อชาวลำปางจุดประกายเกิดจากการนั่งคุยกันกับบุคคลหลายกลุ่ม ว่าช่วงปี 2550-2560  จ.ลำปางเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วถึง 10 คน  ซึ่งแต่ละท่านเป็นคนดีคนเก่ง แต่มาอยู่ไม่นานก็ต้องย้ายหรือเกษียณอายุราชการไป  งานที่ท่านทำไว้ก็ไม่ได้รับการสานต่อเท่าที่ควร  ผู้ว่าฯท่านใหม่ที่ย้ายมาก็ต้องมาศึกษางานใหม่ กว่าจะเข้าที่เข้าทางกินเวลาไปครึ่งปี งานที่จะต่อเนื่องก็ต้องชะงักไป กลายเป็นไม่ต่อเนื่องอีก  ที่ผ่านมาเราได้ผู้ว่าฯที่มีความแอ็คทีฟมาทำงาน คือผู้ว่าฯสามารถ ลอยฟ้า แต่ก็อยู่เพียงปีเดียว   ส่วนคนปัจจุบันผู้ว่าฯสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ก็ทำงานเก่ง แต่มาอยู่ปีเดียวเช่นกัน

เมื่อคุยกันภาคธุรกิจหลายกลุ่ม ก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่า อยากได้ผู้ว่าฯที่ไม่ต้องศึกษางานแล้ว หรือถ้าได้รองผู้ว่าฯที่เคยทำงานที่ จ.ลำปาง เข้ามาทำงานเลยก็จะดี จึงมองดูย้อนหลังไป 2 ปี พบว่ามีรองผู้ว่าฯ ที่ร่วมขับเคลื่อนงานดีมาโดยตลอด คือ รองผู้ว่าฯสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  ซึ่งหลายเรื่องออกมาเป็นผลสำเร็จ เช่น การได้รับงบพัฒนาจังหวัด 70 ล้าน มาซื้อเครื่องสวนหัวใจ มีรองผู้ว่าฯสมชัย ช่วยประสานงบประมาณลงมาให้เป็นประโยชน์กับชาวลำปาง  นอกจากนั้น ทางผู้ว่าฯสุวัฒน์ ก็ได้สนับสนุนศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภาคเหนือ และมอบให้รองผู้ว่าฯสมชัยดูแล  พร้อมอนุมัติพื้นที่ด้านหลังศาลากลางให้ 250 ไร่  และจะจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดให้อีก 30 ล้านบาท  ถ้าไม่มีใครมาสานต่อ โครงการนี้ก็จะต้องพับเก็บไปอีก  จึงอยากให้รองผู้ว่าฯ สมชัยได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่  เพราะท่านมีผลงานที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ 

นายอธิษฐาน กล่าวอีกว่า  ขณะนี้เป็นส่วนของการเริ่มต้นพูดคุยขายไอเดียกัน ซึ่งหลายส่วนได้เห็นดีด้วยและพร้อมให้การสนับสนุน โดยทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องของภาคประชาชน  คาดว่าจะมีการลงชื่อในเร็วๆนี้ และจะยื่นเรื่องให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรีต่อไป
             
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1128 วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม)

            
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์