วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มิวเซียมดองนาน 7 ปี ฝันเปิดได้แน่สิงหานี้

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

มิวเซียมลำปาง เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง  ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 54 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการร่วมกันคนลำปางได้ช่วยกันคิดคอนเซ็ปและแก่นความคิดของมิวเซียมลำปาง จนพบว่าลำปางมีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งที่ปรากฏในชุดนิทรรศการจะต้องบ่งบอกสิ่งที่เป็นลำปางอย่างแท้จริง ภายใต้คอนเซ็ป “ลำปางแต๊ก่ะ”  รูปแบบการนำเสนอของมิวเซียมลำปาง จะเป็นการนำเสนอแบบดิสคัฟเวอรี่มิวเซียม คือ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ของประชาชน  เด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้ามาดูและได้สนุกสนานกับเรื่องราวต่างๆของ จ.ลำปาง

โดยบนพื้นที่ชั้น 2 ทั้งหมด 600 ตารางเมตร ได้แบ่งเป็นเรื่องราวของ คน เมือง และลำปาง  พื้นที่แรกขึ้นบันไดจากชั้นล่างจะพบส่วนโถงตรงกลางเป็นห้องแรก เป็นเรื่องราวของคนแต่ละรุ่นของลำปาง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงลำปางอย่างไร โดยมีภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องปรากฏตัวขึ้น เป็นต้น   ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของตำนานลำปาง คัดจากเรื่องที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาลำปางจนถึงทุกวันนี้  โดยเล่าเรื่องจากภาพสื่อเทคโนโลยี  จากห้องตำนานจะเป็นห้องเมืองลำปางรุ่นที่ 1 ภายใต้อิทธิพลของหริภุญไชย ตามด้วยลำปางรุ่นที่ 2 เกี่ยวพันกับวัดปงสนุก และการอพยพคนมาจากเชียงแสน  ลำปางรุ่นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงลำปางอย่างมโหฬาร จำลองการค้าไม้จากกาดกองต้า  

จากนั้นจะมาถึงจุดเปลี่ยนของลำปางในยุคปัจจุบัน โดยใช้ไก่เป็นตัวนำเสนอในแต่ละช่วงเวลา  โดยจัดเป็นห้องทรานซิชั่น เปลี่ยนจากลำปางยุคเก่ามาเป็นลำปางยุคใหม่ ตั้งแต่สมัยรถไฟมาเป็นรถม้าในปัจจุบัน และอีกจุดที่สำคัญคือวัดพม่าในลำปาง วัดลำปาง  ภูมิปัญญาลำปาง  สำเนียงลำปาง รวมของดีของเด่น  และห้องคำถามทดสอบคนที่เข้าชมให้มีส่วนร่วมทั้ง ซึ่งทั้ง 12 เดือนจะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพื่อให้มิวเซียมไม่หยุดนิ่ง มีความน่าสนใจให้ค้นพบอยู่ตลอดเวลา

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการมิวเซียมลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า  โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือมิวเซียมลำปาง คืบหน้าไปมากแล้ว มีงบประมาณ 2 ส่วน  ซึ่งส่วนของเทศบาลได้ดำเนินการเกือบเสร็จหมดแล้ว  และส่วนนิทรรศการที่ใช้งบของสถาบันการเรียนรู้ (สบร.) ก็มีความคืบหน้าพอสมควร ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ว่าจะเปิดให้บริการในเดือน ม.ค.60  แต่เพื่อให้มีความเรียบร้อยก่อนเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม และให้มีความพร้อมเต็มที่ จึงได้เลื่อนการเปิดดำเนินการไปเป็นเดือน ส.ค.60  เพื่อให้โครงการสมบูรณ์ที่สุด รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเข้ามา

“ตามกำหนดเดิมยืนยันว่าจะเปิดเดือน ส.ค. 60 งานของเทศบาลเองเหลือการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กับวอลเปเปอร์ภายใน  ส่วนระบบลิฟต์และระบบเครื่องปรับอากาศติดตั้งแล้ว  ด้าน สบร.ก็ได้ผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการประกอบนิทรรศการในเรื่องของการนำเสนอนิทรรศการถาวรชั้น 2 ทั้งหมดแล้ว  เมื่อเสร็จแล้วก็สามารถยกเข้ามาประกอบด้านในได้เลย” นายกิตติภูมิ กล่าว 

ส่วนการขอรับบริจาคของเก่าที่จะนำมาจัดแสดงภายในมิวเซียมลำปาง นายกิตติภูมิ กล่าวว่า มีคนลำปางที่มีของเก่านำมาบริจาคจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือพอสมควร บางส่วนยังฝากไว้ที่เจ้าของเดิม และบางส่วนก็นำส่งให้เทศบาลดูแลรักษาแล้ว


 กิตติภูมิ ยันมิวเซียมลำปางพร้อมเปิดเดือนสิงหานี้ หลังดำเนินการมาร่วม 7 ปี  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รับผิดชอบนิทรรศการชั้น 2  ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการประกอบงาน และนำเข้าจัดในพื้นที่จริง

มิวเซียมลำปาง เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง  ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 54 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการร่วมกันคนลำปางได้ช่วยกันคิดคอนเซ็ปและแก่นความคิดของมิวเซียมลำปาง จนพบว่าลำปางมีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งที่ปรากฏในชุดนิทรรศการจะต้องบ่งบอกสิ่งที่เป็นลำปางอย่างแท้จริง ภายใต้คอนเซ็ป “ลำปางแต๊ก่ะ”  รูปแบบการนำเสนอของมิวเซียมลำปาง จะเป็นการนำเสนอแบบดิสคัฟเวอรี่มิวเซียม คือ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ของประชาชน  เด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้ามาดูและได้สนุกสนานกับเรื่องราวต่างๆของ จ.ลำปาง

โดยบนพื้นที่ชั้น 2 ทั้งหมด 600 ตารางเมตร ได้แบ่งเป็นเรื่องราวของ คน เมือง และลำปาง  พื้นที่แรกขึ้นบันไดจากชั้นล่างจะพบส่วนโถงตรงกลางเป็นห้องแรก เป็นเรื่องราวของคนแต่ละรุ่นของลำปาง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงลำปางอย่างไร โดยมีภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องปรากฏตัวขึ้น เป็นต้น   ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของตำนานลำปาง คัดจากเรื่องที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาลำปางจนถึงทุกวันนี้  โดยเล่าเรื่องจากภาพสื่อเทคโนโลยี  จากห้องตำนานจะเป็นห้องเมืองลำปางรุ่นที่ 1 ภายใต้อิทธิพลของหริภุญไชย ตามด้วยลำปางรุ่นที่ 2 เกี่ยวพันกับวัดปงสนุก และการอพยพคนมาจากเชียงแสน  ลำปางรุ่นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงลำปางอย่างมโหฬาร จำลองการค้าไม้จากกาดกองต้า  

จากนั้นจะมาถึงจุดเปลี่ยนของลำปางในยุคปัจจุบัน โดยใช้ไก่เป็นตัวนำเสนอในแต่ละช่วงเวลา  โดยจัดเป็นห้องทรานซิชั่น เปลี่ยนจากลำปางยุคเก่ามาเป็นลำปางยุคใหม่ ตั้งแต่สมัยรถไฟมาเป็นรถม้าในปัจจุบัน และอีกจุดที่สำคัญคือวัดพม่าในลำปาง วัดลำปาง  ภูมิปัญญาลำปาง  สำเนียงลำปาง รวมของดีของเด่น  และห้องคำถามทดสอบคนที่เข้าชมให้มีส่วนร่วมทั้ง ซึ่งทั้ง 12 เดือนจะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพื่อให้มิวเซียมไม่หยุดนิ่ง มีความน่าสนใจให้ค้นพบอยู่ตลอดเวลา

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการมิวเซียมลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า  โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือมิวเซียมลำปาง คืบหน้าไปมากแล้ว มีงบประมาณ 2 ส่วน  ซึ่งส่วนของเทศบาลได้ดำเนินการเกือบเสร็จหมดแล้ว  และส่วนนิทรรศการที่ใช้งบของสถาบันการเรียนรู้ (สบร.) ก็มีความคืบหน้าพอสมควร ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ว่าจะเปิดให้บริการในเดือน ม.ค.60  แต่เพื่อให้มีความเรียบร้อยก่อนเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม และให้มีความพร้อมเต็มที่ จึงได้เลื่อนการเปิดดำเนินการไปเป็นเดือน ส.ค.60  เพื่อให้โครงการสมบูรณ์ที่สุด รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเข้ามา

“ตามกำหนดเดิมยืนยันว่าจะเปิดเดือน ส.ค. 60 งานของเทศบาลเองเหลือการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กับวอลเปเปอร์ภายใน  ส่วนระบบลิฟต์และระบบเครื่องปรับอากาศติดตั้งแล้ว  ด้าน สบร.ก็ได้ผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการประกอบนิทรรศการในเรื่องของการนำเสนอนิทรรศการถาวรชั้น 2 ทั้งหมดแล้ว  เมื่อเสร็จแล้วก็สามารถยกเข้ามาประกอบด้านในได้เลย” นายกิตติภูมิ กล่าว 

ส่วนการขอรับบริจาคของเก่าที่จะนำมาจัดแสดงภายในมิวเซียมลำปาง นายกิตติภูมิ กล่าวว่า มีคนลำปางที่มีของเก่านำมาบริจาคจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือพอสมควร บางส่วนยังฝากไว้ที่เจ้าของเดิม และบางส่วนก็นำส่งให้เทศบาลดูแลรักษาแล้ว

 กิตติภูมิ ยันมิวเซียมลำปางพร้อมเปิดเดือนสิงหานี้ หลังดำเนินการมาร่วม 7 ปี  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้รับผิดชอบนิทรรศการชั้น 2  ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการประกอบงาน และนำเข้าจัดในพื้นที่จริง

มิวเซียมลำปาง เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง  ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 54 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการร่วมกันคนลำปางได้ช่วยกันคิดคอนเซ็ปและแก่นความคิดของมิวเซียมลำปาง จนพบว่าลำปางมีลักษณะเฉพาะตัว สิ่งที่ปรากฏในชุดนิทรรศการจะต้องบ่งบอกสิ่งที่เป็นลำปางอย่างแท้จริง ภายใต้คอนเซ็ป “ลำปางแต๊ก่ะ”  รูปแบบการนำเสนอของมิวเซียมลำปาง จะเป็นการนำเสนอแบบดิสคัฟเวอรี่มิวเซียม คือ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ของประชาชน  เด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้ามาดูและได้สนุกสนานกับเรื่องราวต่างๆของ จ.ลำปาง

โดยบนพื้นที่ชั้น 2 ทั้งหมด 600 ตารางเมตร ได้แบ่งเป็นเรื่องราวของ คน เมือง และลำปาง  พื้นที่แรกขึ้นบันไดจากชั้นล่างจะพบส่วนโถงตรงกลางเป็นห้องแรก เป็นเรื่องราวของคนแต่ละรุ่นของลำปาง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงลำปางอย่างไร โดยมีภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องปรากฏตัวขึ้น เป็นต้น   ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของตำนานลำปาง คัดจากเรื่องที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาลำปางจนถึงทุกวันนี้  โดยเล่าเรื่องจากภาพสื่อเทคโนโลยี  จากห้องตำนานจะเป็นห้องเมืองลำปางรุ่นที่ 1 ภายใต้อิทธิพลของหริภุญไชย ตามด้วยลำปางรุ่นที่ 2 เกี่ยวพันกับวัดปงสนุก และการอพยพคนมาจากเชียงแสน  ลำปางรุ่นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงลำปางอย่างมโหฬาร จำลองการค้าไม้จากกาดกองต้า  

จากนั้นจะมาถึงจุดเปลี่ยนของลำปางในยุคปัจจุบัน โดยใช้ไก่เป็นตัวนำเสนอในแต่ละช่วงเวลา  โดยจัดเป็นห้องทรานซิชั่น เปลี่ยนจากลำปางยุคเก่ามาเป็นลำปางยุคใหม่ ตั้งแต่สมัยรถไฟมาเป็นรถม้าในปัจจุบัน และอีกจุดที่สำคัญคือวัดพม่าในลำปาง วัดลำปาง  ภูมิปัญญาลำปาง  สำเนียงลำปาง รวมของดีของเด่น  และห้องคำถามทดสอบคนที่เข้าชมให้มีส่วนร่วมทั้ง ซึ่งทั้ง 12 เดือนจะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพื่อให้มิวเซียมไม่หยุดนิ่ง มีความน่าสนใจให้ค้นพบอยู่ตลอดเวลา

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการมิวเซียมลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า  โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือมิวเซียมลำปาง คืบหน้าไปมากแล้ว มีงบประมาณ 2 ส่วน  ซึ่งส่วนของเทศบาลได้ดำเนินการเกือบเสร็จหมดแล้ว  และส่วนนิทรรศการที่ใช้งบของสถาบันการเรียนรู้ (สบร.) ก็มีความคืบหน้าพอสมควร ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ว่าจะเปิดให้บริการในเดือน ม.ค.60  แต่เพื่อให้มีความเรียบร้อยก่อนเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม และให้มีความพร้อมเต็มที่ จึงได้เลื่อนการเปิดดำเนินการไปเป็นเดือน ส.ค.60  เพื่อให้โครงการสมบูรณ์ที่สุด รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเข้ามา

“ตามกำหนดเดิมยืนยันว่าจะเปิดเดือน ส.ค. 60 งานของเทศบาลเองเหลือการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กับวอลเปเปอร์ภายใน  ส่วนระบบลิฟต์และระบบเครื่องปรับอากาศติดตั้งแล้ว  ด้าน สบร.ก็ได้ผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการประกอบนิทรรศการในเรื่องของการนำเสนอนิทรรศการถาวรชั้น 2 ทั้งหมดแล้ว  เมื่อเสร็จแล้วก็สามารถยกเข้ามาประกอบด้านในได้เลย” นายกิตติภูมิ กล่าว 

ส่วนการขอรับบริจาคของเก่าที่จะนำมาจัดแสดงภายในมิวเซียมลำปาง นายกิตติภูมิ กล่าวว่า มีคนลำปางที่มีของเก่านำมาบริจาคจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือพอสมควร บางส่วนยังฝากไว้ที่เจ้าของเดิม และบางส่วนก็นำส่งให้เทศบาลดูแลรักษาแล้ว

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1131 วันที่ 2-8 มิถุนายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์