วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไม่เอาโรงปูนมลพิษ 330 ชาวกู่ด้ายยื่นอุตฯจังหวัด

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

หลังจากที่ชาวบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ 6  ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รวมตัวกันออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแพล้นปูนในพื้นที่ โดยมีการติดป้ายภายในหมู่บ้านหลายจุด และเมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างชาวบ้านทุ่งกู่ด้าย ตัวแทนจากบริษัท และเทศบาลนครลำปาง เพื่อชี้แจงถึงโครงการก่อสร้างดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ทันเสร็จสิ้นการประชุม ขณะที่นางชูเกลียว เอื้อชัยชีพ ตัวแทนจากบริษัทได้ขึ้นชี้แจง ชาวบ้านต่างส่งเสียงคัดค้านไม่เอาโรงงานแพล้นปูน และพากันลุกออกจากห้องประชุมทันที ในการประชุมดังกล่าวจึงไม่ได้ข้อสรุป

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยนายจุติพงษ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมของชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  เพื่อทำความเข้าใจ และขอมติจากชาวบ้านในการก่อสร้างโรงงานแพล้นปูนดังกล่าว

โดยเทศบาลได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้เข้าร่วมประชุม แต่ทางบริษัทไม่รับหนังสือแจ้งว่าไม่ขอเข้าร่วม แต่เมื่อถึงวันประชุมทางบริษัทได้มีหนังสือยื่นมาถึงที่ปรึกษานายกฯว่า ขอให้เลื่อนการประชุมประชาคมไปอีก 2 สัปดาห์ และหากมีการประชาคมขอให้หน่วยงานของอุตสาหกรรมจังหวัดและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมด้วย  ทางเทศบาลจึงได้แจ้งให้ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม จะให้มีการประชุมต่อไป จึงได้ขอมติในที่ประชุม โดยชาวบ้าน 330 คน ลงมติว่าไม่ให้มีการเลื่อนประชุมแต่อย่างใด  เทศบาลจึงอธิบายขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอาคาร ที่ทางเทศบาลได้อนุมัติให้บริษัทไปแล้ว ให้ชาวบ้านฟัง ซึ่งชาวบ้านเข้าใจในเรื่องดังกล่าว แต่ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงานแพล้นปูนนั้น ทางบริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ซึ่งชาวบ้านคัดค้านในส่วนนี้  จึงได้ขอมติในที่ประชุมว่าต้องการให้มีการก่อสร้างโรงงานแพล้นปูนหรือไม่   โดยชาวบ้านจำนวน 330 คนที่เข้าร่วมประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 330 เสียง คัดค้านการก่อสร้างโรงงานแพล้นปูนในเขตชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้ายดังกล่าว

นายจาตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กล่าวว่า ชาวบ้านไม่ได้ติดใจเรื่องการก่อสร้างอาคาร ซึ่งทางเทศบาลได้อนุญาตให้ก่อสร้างไปแล้วตามกฎหมาย ทราบว่าทางบริษัทได้มีการก่อสร้างเกือบเสร็จแล้ว พร้อมที่จะเข้าประกอบกิจการ แต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่ยินยอมคือการตั้งโรงงานแพล้นปูนในพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบและทำประชาคมหมู่บ้านก่อน  ซึ่งในส่วนนี้เป็นอำนาจของอุตสาหกรรมจังหวัดที่จะเป็นผู้อนุญาต 

ขั้นตอนต่อไปหลังจากลงมติประชาคมหมู่บ้านแล้ว เทศบาลอยู่ระหว่างรอบันทึกการประชุมของชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน จากนั้นจะนำบันทึกการประชุมส่งรายงานไปยังนายกเทศมนตรี และส่งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับทราบว่าชาวบ้านคัดค้านการตั้งโรงงานแพล้นปูน รวมถึงจะแจ้งไปยังบริษัทให้ทราบด้วย  ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าว


สำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เริ่มแรกในปี 2558 ทางบริษัทเอกชนได้ขออนุญาตเป็นโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นที่ 792 ตารางเมตร ต่อมา ปี 2559 ได้มีการยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงงานผลิตพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมา กระทั่งชาวบ้านทุ่งกู่ด้ายเกิดความสงสัยว่าอาคารดังกล่าว ก่อสร้างขึ้นเพื่ออะไร เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยรับทราบมาก่อน จึงได้มีการเสาะหาข้อมูลและพบว่าเป็นการก่อสร้างโรงงานแพล้นปูน หรือการทำคอนกรีตสำเร็จรูป แต่ชาวบ้านไม่เคยได้รับทราบมาก่อนว่าจะมีโรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ จึงได้มีการรวมตัวกันคัดค้าน เนื่องจากหวั่นว่าจะเกิดปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศตามมา
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1131 วันที่ 2-8 มิถุนายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์