วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ได้ฤกษ์ขุดท่อประตูชัย นายกฯวอนขอเข้าใจ

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

กรณีการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณห้าแยกประตูชัย โดยเฉพาะเส้นทางด้านข้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากบ่อยครั้งเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก   นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2556 โดยการนำโครงการของอำเภอเมืองขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่  ซึ่งมีการศึกษาออกแบบไว้แล้วและนำมาปรับแบบใหม่  เป็นการทำอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ เพื่อระบายน้ำจากห้าแยกประตูชัยลงสู่แม่น้ำวัง

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังอย่างรวดเร็ว เทศบาลนครลำปาง ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. อภิวัฒน์การก่อสร้าง ให้ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง บริเวณห้าแยกประตูชัย ถนนไปรษณีย์ ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ำวัง โดยจะทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ PE ชั้น SN 6 ขนาด 1.20 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 605 เมตร และท่อระบายน้ำ PE ชั้น SN 6 ขนาด 1.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 54 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 10.00 เมตร ความยาวประมาณ 659.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครลำปาง งบประมาณจำนวน 15 ล้านบาทเศษ

นายกเทศมนตรี  กล่าวว่า สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานตามสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.60 ถึงวันที่ 6 ม.ค.61  ซึ่งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างประชาชนผู้ใช้เส้นทางอาจได้รับผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณพื้นที่โดยรอบ จึงขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ตาม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ได้ประสานขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในการอำนวยความสะดวกการจราจรในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ เมื่อดำเนินงานตามโครงการฯ แล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะประชาชนในบริเวณห้าแยกประตูชัย ชุมชนป่าขาม 1 และชุมชนหัวเวียง จะปลอดภัยจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนด้วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.60 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมประชุมหารือกับ นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง เบื้องต้นได้กำชับให้เทศบาลนครลำปางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาน้ำฝนที่รอการระบายบริเวณห้าแยกประตูชัย ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนนาก่วมใต้ให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำวังให้เร็วที่สุด โดยแนะนำให้ใช้วิธีติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ทำประตูเปิดปิดชั่วคราว ลำห้วยแม่กระติ๊บ และท่อระบายน้ำบางจุดที่จะทำให้น้ำไหลทะลักเข้ามาในเมืองมากกว่าระบายออกในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก รวมถึงการขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยเหลือในเรื่องของการขุดลอกคูคลองต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1132 วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2560)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์