วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

19ชาวดอนปานจำนน ย้ายบ้านหนีทางขอเวนคืนให้คุ้ม

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลสรุปแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสม รูปแบบโครงสร้างทางรถไฟ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของโครงการ การเวนคืนที่ดินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยได้นำเสนอผลสรุปแนวเส้นทางที่เหมาะสม มีระยะทางรวม 189 กม. แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเด่นชัย-ลำปาง ระยะทางประมาณ 104 กม. เป็นการสร้างทางรถไฟคู่ไปกับแนวเขตทางเดิม พร้อมปรับรัศมีโค้งของทางรถไฟเดิม เพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น โดยสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด 120 กม./ชม. และช่วงลำปาง-เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 85 กม. เป็นการก่อสร้างทางคู่ขนานในแนวเขตทางเดิมบางส่วนและตัดแนวทางรถไฟใหม่บางส่วน เพื่อให้เป็นแนวเส้นตรงมากที่สุด โดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 160 กม./ชม. ตลอดเส้นทาง 

สำหรับที่ จ.ลำปางยังคงมีปัญหาชาวบ้านย่านการค้าบริเวณสี่แยกดอนปาน ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง ยังคงคัดค้านการก่อสร้างทางยกระดับ เพื่อจะรองรับโครงการรถไฟทางคู่ดังกล่าว โดยที่ผ่านมาทีวิศวกรโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ได้มีการลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบริเวณสี่แยกดอนปาน  โดยได้มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนใหม่  

จากเดิมการทำถนนยกระดับ 4 ช่องทาง ข้ามทางรถไฟรองรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่องทางซ้ายสุดแยกเข้าถนนประสานไมตรีไปทางสถานีรถไฟ และช่องทางขวาสุดแยกเข้าไปถนนพหลโยธินเลี้ยวไปห้างบิ๊กซีลำปาง  ส่วนเส้นทางหลัก 2 ช่องจราจร จะข้ามแยกไฟแดงดอนปานผ่านหน้าสยามทีวี ถนนฉัตรไชย สิ้นสุดที่สามแยกร้านลำปางเหลี่ยงฮะเฮง  ส่วนแปลนใหม่ คือเริ่มจากหน้าปั๊มน้ำมันเอสโซ่ลาดลงมาถึงสี่แยกดอนปานเลย โดยไม่ข้ามแยกไฟแดงออกไปเช่นเดิม  แต่ขณะเดียวกันยังคงต้องเวนคืนบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ก่อนจะถึงแยกไฟแดง จำนวน 19 หลัง  ที่ดิน 20 แปลง  รวมพื้นที่ 1.9 ไร่  ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ของคลังน้ำมันเชลล์ด้วย เนื่องจากต้องมีการขยายของทางออกไปอีกด้านละ 6.5 เมตร 

ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนแบบใหม่แล้ว ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงกับสี่แยกดอนปาน ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ถึงแม้จำนวนการเวนคืนจะลดลงก็ตาม  โดยชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า รู้สึกไม่สบายใจ ที่บ้านของตนซึ่งอยู่อาศัย และค้าขายมา 30 ปี กลับต้องโดนเวนคืนเพราะอยู่ติดกับทางรถไฟ ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร

ขณะที่ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 4   ชาวบ้านดอนปานที่เข้าร่วมประชุม ยังคงยื่นข้อเสนอเดิมคือไม่ต้องการให้มีการสร้างทางยกระดับพาดผ่านหน้าบ้าน และเสนอให้สร้างทางยกทางรถไฟ หรือสร้างทางรถไฟลอดใต้ถนน เพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้าน  รวมทั้งให้ทบทวนการออกแบบทางยกระดับใหม่ เพราะการทำถนนให้สโลปลงบริเวณไฟแดง อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ชาวบ้านบริเวณดอนปานรายหนึ่ง กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงที่ต้องโดนเวนคืน อยากให้เจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่ไปดูว่า ชาวบ้านติดป้ายไว้ตลอดเส้นทางว่าไม่เอาถนนยกระดับ แต่ก็ยังมีการออกแบบมาอยู่ ไม่เคยมีใครพูดว่าจะตกลงปัญหานี้อย่างไร จะต้องเวนคืนใช่หรือไม่

วิศวกรโครงการชี้แจงว่า ได้มีการลงพื้นที่ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ซึ่งในตอนแรกชาวบ้านอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูล แต่เมื่อลงพื้นที่กลุ่มย่อยมา 3 รอบ ชาวบ้านก็เริ่มรับทราบว่าจะมีการปิดจุดตัดบริเวณแยกดอนปาน และเสนอวิธีการแก้ไขตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง โดยเสนอให้เป็นเครื่องกั้น และทางยกระดับ ได้มีการนำข้อเสนอต่างๆไปให้คณะกรรมการพิจารณา และเมื่อมีชาวบ้านออกมาร้องเรียน ก็ส่งไปที่ สนข. เดิมได้มีการยกระดับยาวข้ามแยกไป ต่อมาก็มาคุยกลุ่มย่อยกันอีกครั้งและมีการเปลี่ยนแบบใหม่ จนได้ทางยกระดับมาลงบริเวณแยกดอนปาน เป็นการแก้ปัญหา 2 จุด คือทั้งจุดตัดรถไฟและจุดตัดผ่านทางแยก ซึ่งเหมาะสมเป็นไปได้ ซึ่งโครงการจะสำเร็จได้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมไม่ให้จุดประสงค์ผิดไปกว่าเดิม และเป็นประโยชน์ของประชาชน

ด้านนายณรงค์ชัย ลี้เลอเกียรติ ได้ทวงถามถึงความคืบหน้า หลังจากที่ตนเองได้ยื่นหนังสือข้อเสนอแนะและข้อคัดค้านให้กับวิศวกรโครงการไปแล้ว แต่ในที่ประชุมกล่าวว่า ให้ทำหนังสือยื่นข้อเสนอแนะเข้ามาใหม่ได้ จะรับไปเสนอให้ทาง สนข.พิจารณาต่อไป 

นายสุวัฒน์ ตรีมานะพันธ์  ผู้ประสานงานให้กับชาวบ้าน  กล่าวว่า  หากจะต้องสร้างถนนยกระดับจริงก็จะมีบ้านเรือนประชาชนที่ต้องโดนเวนคืนอยู่ 17 หลัง  อยากฝากถึงทาง สนข.ถึงปัญหาค่าที่ดินในการเวนคืน ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาโดยตลอด โดยภาครัฐก็จะบอกว่าเวนคืนเป็นธรรมตามราคาประเมิน แต่ข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าใช้ราคาประเมินบวกกับราคา 40 เปอร์เซ็นต์  ขอให้ใช้ราคาประเมินบวกราคาที่ดินจริง ที่เห็นชัดที่สุดพบว่าเอกสารการเวนคืนที่ดินของประชาชนแยกดอนปาน ใช้ราคาประเมินเพียงตารางวาละ 35,000 บาท ยืนยันได้ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวขายได้ราคามากกว่า ถึงแม้จะบวก 40 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เพียง 50,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอและไม่เป็นธรรมกับชาวบ้าน  ถ้าจะต้องเวนคืนที่ดินทำถนนยกระดับบริเวณสี่แยกดอนปาน ขอให้ใช้ราคาที่ดินจริงในปัจจุบัน ไม่ใช่ราคาประเมินบวก 40 เปอร์เซ็นต์

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1132 วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2560)


Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์