วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ใบสั่งใหม่ ปฏิเสธได้

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีใบสั่งจราจรแบบใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2560 แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ใบสั่งที่เขียนด้วยมือเจ้าพนักงาน และใบสั่งทางไปรษณีย์ พร้อมปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล และการชำระค่าปรับ

ใบสั่งที่เขียนด้วยมือเจ้าพนักงาน

ใบสั่งที่เขียนด้วยมือของเจ้าพนักงานจราจรจะมีการใส่บาร์โคด เพื่อใช้ตรวจสอบ รวมถึงเพื่อความสะดวกในการชำระค่าปรับผ่านสถานที่ที่มีเครื่องหมาย PTM (Police Ticket Management) เช่น ธนาคารกรุงไทย ตู้บุญเติม รวมไปถึงเพิ่มข้อความภาษาอังกฤษ และมีช่องบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมที่ละเอียดมากขึ้น มีการใส่คำเตือนต่างๆ และระเบียบปฏิบัติของ พรบ.จราจร ที่ด้านหลังเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

นอกจากนี้ ถ้าผู้ได้รับใบสั่งเห็นว่าใบสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เห็นว่าไม่ผิด) สามารถปฏิเสธข้อกล่าวหาได้ ซึ่งทางตำรวจจะบันทึกข้อมูลการปฏิเสธลงในใบสั่ง เพื่อให้ผู้ได้รับใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบการกระทำผิดได้ภายใน 15 วัน และหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ได้รับใบสั่งไม่ได้กระทำผิดจริง พนักงานสอบสวนจะยกเลิกใบสั่งให้

ใบสั่งชนิดนี้คาดว่าจะสามารถใช้ได้จริงในอีก 120 วัน (ประมาณเดือนธันวาคม 2560) เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ และต้องมีการอบรมการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่จราจรเสียก่อน

ใบสั่งทางไปรษณีย์

ใบสั่งทางไปรษณีย์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อง่ายต่อการดำเนินการ พร้อมเพิ่มบาร์โคดเพื่อใช้ในการตรวจสอบและชำระค่าปรับ โดยมีการย้ายรูปภาพการกระทำความผิดจากเดิมอยู่ที่มุมขวาบน มาอยู่มุมขวาล่างแทน และเพิ่มขนาดรูปให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความชัดเจน

นอกจาก 2 รูปแบบนี้แล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเผยถึงรูปแบบใบสั่งอีเล็คทรอนิคส์ (E-Ticket) ด้วย แต่ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา คาดว่าจะสามารถใช้ได้ในเร็ววันนี้

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1143 วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์