วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

อช. แจ้ซ้อนและธนบดีคว้ารางวัลกินรีปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม Home Remedies For Wrinkles
           
รับรางวัลกันไปแล้ว สำหรับ ๒ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ด้านพิพิธภัณฑ์ธนบดีคว้ารางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างคุณค่าและมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว พร้อมแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่วงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างการยอมรับใน Quality Symbolic ของรางวัลสู่นานาชาติ เป็นการขยายฐานด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยกย่องเชิดชูและเป็นกำลังใจให้ผลงานที่ได้รับรางวัลได้มีการพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ ททท. กำหนดจัดการประกวด Thailand Tourism Awards อย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 และจัดพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งเนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.    ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.    ประเภทรายการนำเที่ยว
3.    ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
4.    ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
5.    ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สำหรับเกณฑ์การพิจารณากำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสปาไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการผจญภัย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

ด้านรางวัลมี “รางวัลกินรี” เป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่า ถือเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศ ที่สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการขยายผลประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ ททท. เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และอนุสาร อ.ส.ท. นอกจากนี้ จะได้รับเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายของ ททท. ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยว  และโครงการทดสอบสินค้าที่ดำเนินการโดย ททท. มีการจัดทำเครื่องมือทางการตลาด เช่น เอกสาร แผ่นพับของ ททท. ระบุรายชื่อของผู้ได้รับรางวัล พร้อมประเภทรางวัลและตราสัญลักษณ์ รวมถึงการประกาศผลงานผู้ได้รับรางวัล พร้อมตราสัญลักษณ์และบทความสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของ ททท.

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1148 วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์