วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

คลังปรับลดภาษีสรรพสามิต ถูกสุด 2%

จำนวนผู้เข้าชม Home Remedies For Wrinkles

4. รถยนต์นั่งแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle : EV)
EV, (Electric Vehicle), FEV (Full Electric Vehicle), All-Electric Vehicle หรือก็คือรถยนต์ไฟฟ้า EV เต็มรูปแบบ ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเหลือ 2% (ซึ่งเป็นอัตราการเสียภาษีสรรพสามิตที่ต่ำที่สุด ในบรรดารถยนต์ทุกประเภท)


รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่เข้าข่ายกลุ่มนี้ เช่น
• Tesla Model S / Model X
• Nissan Leaf

ผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวไปข้างต้นนี้ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ และ เงื่อนไขดังนี้

1. ต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2. ต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต และ ทำข้อตกลงกับ
กรมสรรพสามิตก่อนเริ่มผลิตรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และ ไฟฟ้า
(Hybrid Electric Vehicle) หรือ รถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered
Vehicle : EV) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. ตั้งแต่ปีที่ 5 นับแต่วันที่ลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพสามิต จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และ ไฟฟ้า ( Hybrid Electric Vehicle) หรือ
รถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ที่ผลิตทุกคัน ต้องใช้แบตเตอรี่
ที่ผลิต หรือ ประกอบจากผู้ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนประเภท ลิเธียมไอออน (Li-ion) หรือ นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ (NiMH)
หรือ แบตเตอรี่ประเภทอื่นที่ให้พลังงานจำเพาะโดยน้ำหนัก (Wh/kg) ที่สูงกว่าประเภท Li-ion / NiMH
การลดอัตราภาษีสรรพสามิตตามกลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 4 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประกาศการลดอัตราภาษีครั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จากเกณฑ์ และ เงื่อนไข 3 ข้อดังกล่าวนี้ ดูเหมือนจะเป็นข้อกำหนดเพื่อให้เกิดการลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย ดังนั้นในอนาคตราคาแบตเตอรี่ที่เป็นต้นทุนก้อนใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์ประเภท Hybrid / Plug-in Hybrid อาจมีราคาที่ถูกลงตามลำดับ เพราะฐานการผลิตแบตเตอรี่นั้นอยู่ในประเทศแล้ว

แนวทางการปรับลดของภาษีสรรพสามิต สำหรับรถยนต์ Hybrid / Plug-in Hybrid นั้น จากการคาดการณ์ ภาษีที่ลดลงไปนั้น อาจจะไม่ได้ลดโดยตรงกับราคาขาย อาจจะมีการลดราคาลงบ้างบางส่วน แต่คาดว่าจะมาในรูปแบบปรับ MY Model Year อัดอุปกรณ์ – Option มาเพิ่มมากกว่า (เช่น ภาษีลดลง 5% ราคาขายรถอาจจะไม่ได้ลดลง แต่เพิ่ม Option ให้ แล้วขายในราคาเดิม) เพื่อไม่ให้กระทบกับรุ่นย่อย Grade Level ที่เป็นเครื่องยนต์ปกติ และ ผู้ผลิตอาจมองว่าต้นทุนการใส่อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามานั้น จะสามารถทำกำไรได้มากกว่าการลดราคาตัวรถโดยตรง ตามอัตราภาษีที่ลดลงไป ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช่วงการปรับเปลี่ยนฐานภาษีสรรพสามิตเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1148 วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์