วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สะพัด'บัตรคนจน'ลำปางคึกคัก1.7แสนแน่นร้าน

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

ชาวลำปางคึกคัก รับบัตรสวัสดิการรัฐแล้วกว่า 1.7 แสนคน  วันแรกแห่ใช้สิทธิ์กันแน่นขนัดจนล้นร้านค้า เปรยอยากให้มีร้านเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น รองผู้ว่าฯเตือนร้านค้าอย่าหัวหมอ เปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสด ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และลงโทษทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 60  นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.วาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง และทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากส่วนราชการ ธนาคารของรัฐ ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสำรวจความพึงพอใจผลการดำเนินงานในนโยบายสำคัญของรัฐบาล โครงการ ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ด้วยการให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียง

โดยการดำเนินการตามนโนบายดังกล่าว จังหวัดลำปางได้ทำการจัดขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และได้ทำการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณารับสิทธิ พร้อมได้เปิดจุดให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีบริษัทห้างร้านหลายแห่งในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ทำการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถนำบัตรสวัสดิการฯ ออกมาใช้เพื่อชำระค่าบริการหรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตามความต้องการ โดยจากการลงพื้นที่ติดตามดูการดำเนินงานการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดลำปาง ในจุดให้บริการ 2 แห่ง คือ ที่บริเวณร้านค้า เบตงมินิมาร์ทตำบลหัวเวียง และที่จุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสารสาธารณะ บขส. ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวนมากต่างได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาใช้บริการตามสิทธิของตน

ที่ร้านเบตงมินิมาร์ท  มีประชาชนจำนวนมากกว่า 100 คน มารอเข้าแถวต่อคิวเพื่อใช้บัตรสวัสดิการรัฐชำระเงิน จนแถวยาวเหยียดรอบบริเวณร้าน  รวมทั้งมีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสิ้นค้า ภายในร้านอย่างต่อเนื่องจนล้นออกมานอกร้าน   ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก  โดยประชาชนส่วนใหญ่พอใจกับการได้ใช้สวัสดิการฯในครั้งนี้ เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้บ้างแม้จะไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่ที่มาเลือกซื้อส้นค้าจะซื้อ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ผงสักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่มและอื่นๆ ส่วนตามท้องที่ต่างอำเภอ ทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างคึกคักไม่แพ้กัน เช่นที่ร้านยูกิ มินิมาร์ท ต.ท่าผา อ.เกาะคา  ประชาชนได้เข้าคิวยาวเหยียบ เพื่อใช้สิทธิ์บัตร  ประชานต่างตื่นตัว และอยากรู้ว่าจะได้อะไรในการใช้บัตรในครั้งนี้จึงมีการแห่แหนมาใช้บัตรฯจำนวนมาก

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดลำปาง ปัจจุบันภายในเขตพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ 100 ตำบล มีประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200,487 ราย  ยอดผุ้มารับบัตรเพื่อใช้สิทธิ ณ วันที่  4 ต.ค.60 จำนวน 175,178 ราย คิดเป็น 87.38%   สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ และยังไม่ได้รับบัตร สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซด์ www.epayment.go.th และสามารถไปรับบัตรได้ ณ จุดที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในขณะนี้มีประชาชนจำนวนมาก เข้าไปแย่งจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐที่ร่วมรายการ โดยหลายคนอาจคิดว่าต้องใช้เดือนนี้ให้ครบตามวงเงิน ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายในเดือนตุลาคมนี้ ยอดจะถูกยกนำไปรวมกับเดือนพฤศจิกายน รวมวงเงิน 2 เดือน เนื่องจากการติดตั้งเครื่อง EDC ยังไม่ครอบคลุมในอีกหลายพื้นที่ โดยในพื้นที่อำเภอสบปราบและอำเภอวังเหนือ ขณะนี้กำลังเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ให้แล้วเสร็จ

ในขณะนี้ร้านธงฟ้าประชารัฐบางร้าน อาจฉวยโอกาสให้ผู้มีสิทธิเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสด การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งตามเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ใดกระทำผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกกระทรวงพาณิชย์ถอนออกจากทะเบียนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเรียกคืนเครื่อง EDC จากเจ้าของร้านทันที ส่วนผู้มีสิทธิที่ร่วมกระทำผิด จะถูกตัดสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ รวมทั้งอาจมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย และหากประชาชนพบเห็นร้านที่จำหน่ายสินค้าเกินราคา และกระทำความผิดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือติดต่อแจ้งเข้ามาได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2109-2345 

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่1149 วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์