วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สะพาน-สถานีรถม้าย้ำต้องประชาพิจารณ์

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

ในงบประมาณปี 2561ของเทศบาลนครลำปาง  2 โครงการใหญ่ที่น่าจับตามอง คือโครงการก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลำปาง งบประมาณ 14 ล้านบาท และ โครงการปรับปรุงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือ สะพานวัดเกาะ  งบประมาณ 17 ล้านบาท  หลังจากมีชาวบ้านออกมาคัดค้านการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากการจัดทำโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณนั้น ไม่มีการสอบถามชาวบ้านก่อน รวมถึงทางสมาชิกสภาเทศบาลนคร กลุ่มนครลำปาง ซึ่งเป็นฝ่ายค้านได้ท้วงติงว่า หากชาวบ้านไม่ต้องการให้สร้าง งบประมาณในส่วนนี้ก็จะตกไปอย่างน่าเสียดาย เพราะเงินจำนวนมากควรไปใช้ในโครงการที่จำเป็นมากกว่า แต่ทางสมาชิกสภาฝ่ายค้านก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากงบประมาณผ่านสภาเทศบาลฯ ฉลุย

ทั้งนี้ หลังจากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวนทั้งสิ้น 710 ล้านบาทเศษ ผ่านสภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการส่งร่างเทศบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อพิจารณา และเมื่อเดือน ก.ย.60 ที่ผ่านมา ทางนายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในขณะนั้น  ได้มีหนังสือตอบกลับมายังประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลนครลำปาง   พร้อมลงความเห็นว่า สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลำปาง พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า และโครงการก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น  ก่อนดำเนินโครงการให้เทศบาลนครลำปาง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  ก่อนเบิกจ่ายทุกโครงการตามเทศบัญญัติ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการปรับปรุงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  จะปรับปรุงเป็นสะพาน ค.ส.ล.ความกว้าง 6 เมตร  ยาว 70 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟส่องสว่าง  ประมาณการไว้ 17 ล้านบาท  โดยจะมีการขยายสะพานให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับรถยนต์ได้ รองรับการจราจรในอนาคต หากต้องมีการปิดปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเษก  รวมทั้งจะมีการยกสะพานให้สูงขึ้น เพื่อรองรับประเพณีล่องสะเปา เนื่องจากเดิมจะมีการล่องสะเปาผ่านสะพานแห่งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อันเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์สองฝั่งแม่น้ำวัง

ส่วนโครงการก่อสร้างเป็นศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลำปาง ประมาณการงบประมาณ 14 ล้านบาท โดยชั้นล่างจะทำเป็นช่องจอดรถม้า ซึ่งรองรับได้มากถึง 30 คัน  และมีห้องจำหน่ายตั๋วเป็นสัดส่วน ส่วนด้านบนชั้นสอง จะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรถม้าทั้งหมด โดยมีการแบ่งห้องแสดงออกเป็น 4 ห้องด้วยกัน  เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์รวมไว้ที่เดียว รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้เต็มรูปแบบ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่1149 วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์