วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รื้อกองทุนไฟฟ้าผู้ว่าฯขานรับเปิดช่องกฟผ.ร่วมตรวจสอบสั่งเลขาหาข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

ผู้ว่าฯปรับระบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มอบรองฯ “ศรีโรจน์” นั่งประธาน  สั่งเลขากองทุนทำการบ้านหาแนวทางแก้ไขให้ลงตัว  เตรียมนัดประชุมผู้บริหารเพื่อรับฟังแนวทาง  ส่วนกรณีผู้บริหาร กฟผ.ขอมีส่วนร่วมตรวจสอบ รับฟังได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของระเบียบ

กรณีที่ลานนาโพสต์ได้ติดตามนำเสนอข่าวกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดทางผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้มีการเสนอความคิดเห็นว่า  อยากให้ตัวแทนโรงไฟฟ้า เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนด้วย เพื่อประสิทธิภาพของกองทุน และป้องกันการรั่วไหล  จึงมีแนวคิดว่าจะเสนอให้นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ ในฐานะประธานกองทุน ได้ทบทวนการบริหารและขอมีส่วนร่วมในการวางระบบตรวจสอบด้วย

 ซึ่งหลังจากที่นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรม “สื่อลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ครั้งที่ 1 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนใน จ.ลำปาง พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงปัญหาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะด้วย

นายทรงพล กล่าวว่า  ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ได้ทำการบ้านมาพอสมควร และได้มีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ซึ่งมีการนำเสนอข่าวกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้  ซึ่งพบว่าปัญหาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เกิดขึ้นในทุกจังหวัดที่มีโรงไฟฟ้า และโดยปกติแล้วผู้ว่าฯจะไม่นั่งเป็นประธานกองทุนฯเอง ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้รองผู้ว่าฯเป็นผู้ดูแล  ซึ่งตนเองเคยนั่งเป็นประธานกองทุนฯ โรงไฟฟ้าขนอม ในสมัยที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จากประสบการณ์ที่เคยเป็นประธานกองทุนมาก่อน ค่อนข้างจะทราบเรื่องราวมาเยอะ ที่เคยเจอมาที่ อ.ขนอม ก็เป็นในลักษณะมีการแบ่งขั้ว โยงไปการเมืองท้องถิ่น โยงไปถึงคนนั้นคนนี้ ทำให้การทำงานไม่ราบรื่น  ในพื้นที่อื่นๆก็มีปัญหาเรื่องการแบ่งเค้ก กลายเป็นเบี้ยหัวแตก

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า  หลังจากตรวจสอบรายละเอียดและดูข้อมูลเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ลำปางมาพอสมควรแล้ว จากการนำเสนอผ่านสื่อ ก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้บริหารของ กฟผ.ส่วนกลาง และ ผอ.กกพ.เขต 1 สำนักงานเชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการของกองทุน ซึ่งเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้  และฝากให้ทำการบ้าน ให้ไปดูรายละเอียดว่าปัญหาแนวนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงจะลงตัว ล่าสุด ผอ.กกพ.เขต 1 ได้ติดต่อว่าทำงานเสร็จแล้ว  ขณะนี้ได้มีการแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นสองส่วน ให้รองผู้ว่าฯ ศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ จะรับดูแลเรื่องภาพรวมของกองทุน แต่รองผู้ว่าฯสุรพล บุรินทราพันธุ์ จะรับดูแลเรื่องหมู่บ้านอพยพในพื้นที่ อ.แม่เมาะ  แต่ในครั้งแรกจะได้มีการประชุมร่วมกัน พร้อมกับนายอำเภอแม่เมาะ ผอ.กกพ.ด้วย หารือระดับผู้บริหารก่อน เพื่อจะดูทางแนวให้ชัดเจน  จะต้องวางระบบให้ชัดเจนใกล้ชิดระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ  และจะขอลงลึกในรายละเอียดของงบประมาณระดับจังหวัดภาพใหญ่ เพราะต้องการจะนำมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย  เช่น ในบางโครงการที่ต้องรองบประมาณให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน   สำหรับผู้บริหาร กฟผ.ในพื้นที่ที่เสนอว่า อยากให้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมก็รับฟังได้ส่วนหนึ่ง แต่มีระเบียบกำหนดอยู่ 

นายทรงพล  กล่าวต่อไปว่า  โดยหลักแล้ว คนส่วนใหญ่จะมองว่าการที่มีกองทุนน่าจะไปลดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า เช่นเรื่องทรัพยากร สาธารณสุข ควรจะลงไปในส่วนนี้ให้มากขึ้น แต่เมื่อมีการเสนองบมาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลย จึงต้องหาความสมดุล ด้านหนึ่งต้องเน้นหลักการมีส่วนร่วม ด้านหนึ่งต้องมองถึงความต้องการของประชาชนซึ่งระเบียบต่างๆเอื้อให้ทำค่อนข้างชัดเจน  รองผู้ว่าฯ สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ที่ดูแลเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาก่อน เล่าให้ฟังที่นี่เน้นเรื่องซื้อหมู  ท่านได้เริ่มเรื่องการจัดทำสหกรณ์ ก็จะนำเรื่องนี้มาสานต่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืน หลังจากนั่งคุยกันน่าจะชัดเจน คงไม่นานจะไล่เรียงให้เสร็จ

ปัญหากองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีเรื่องให้คิดเยอะว่าจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ และเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน สำหรับพื้นที่ที่มีกองทุนและพื้นที่ที่ไม่มี  ซึ่งเป็นเรื่องที่รับมาดำเนินการแล้ว จะต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1150 วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์