วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เพาะพันธุ์ปีบของพ่อ๙๐๐ต้นแจกชาวลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม .

แจกกล้าต้นปีบของพ่อ ในหลวง ร.๙ ทรงปลูกที่สวนป่าทุ่งเกวียน ๙๐๐ ต้น  ในวันรักต้นไม้ พร้อมร่วมทำนุบำรุงต้นไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงปลูกไว้ภายในสวนป่าฯ

กรมป่าไม้จัดงานวันรักต้นไม้พร้อมกันทั้ง ๔ ภาค ภายใต้ชื่องาน  สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชนมุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยาป่าไม้ของชาติ จัดชุดรุกขกร บำรุง  รักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ  พร้อมแจกกล้าไม้จากต้นไม้ทรงปลูกกว่า ๓,๖๐๐ กล้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่  ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ที่สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งในปีนี้ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน  สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน”  โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระราชวงศ์ทรงปลูกภายในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟู  ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความสมดุล  พร้อมแจกกล้าไม้ที่เพาะเมล็ดไม้จากต้นปีบ  ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูกของในหลวง รัชกาลที่ ๙  จำนวน ๙๐๐ ต้น

นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ  และทรงมีพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์  เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต ดังจะเห็นได้จากพระจริยวัตรของ สมเด็จย่าที่ทรงโปรดการปลูกต้นไม้ และดูแลบำรุง ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยพระองค์เอง  ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้แก่พระโอรส และพระธิดาเสมอมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ  พระราชดำรัส  และพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรป่าไม้  โดยจะเห็นได้จากการเสด็จ ไปทรงงาน หรือเสด็จพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙  และพระบรมวงศานุวงศ์จะทรง ปลูกต้นไม้ไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆ อยู่เสมอ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1152 วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์