วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สวนสุขภาพงาบกองทุน งบล้านใช้ 3 เดือน ปล่อยทิ้งร้าง คลี่ปมสะพานจำนวนผู้เข้าชม

พบอีกแห่งสวนสุขภาพบ้านเวียงสวรรค์ ใช้งบกองทุนไฟฟ้าฯสร้าง 1  ล้าน ใช้งานได้ 3 เดือน ถูกปล่อยทิ้งร้างไร้ประโยชน์  ขณะที่ลานนาโพสต์ยื่นเรื่อง 2 หน่วยงาน ขอตรวจสอบเอกสารโครงการก่อสร้างสะพาน 8 ล้านกลางทุ่งนา

ที่ผ่านมาโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มักถูกร้องเรียนปัญหาการใช้งบประมาณ และการดำเนินโครงการ เช่น กรณีการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2558 จำนวน 8 ล้านบาท สร้างสะพานกลางทุ่งนาที่ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ  นอกจากนั้นปี 2558 ยังเป็นปีที่ใช้งบประมาณไปกับโครงการด้านสาธารณูปโภคสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  ลานนาโพสต์ได้ตรวจสอบข้อมูล ผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ  2558 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พบว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีโครงการทั้งหมด 820 โครงการ คิดเป็นงบประมาณรวม 404 ล้านบาทเศษ โดยแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณด้านสาธารณูปโภคประมาณ 232 ล้านบาทเศษ รองลงมาคืองบประมาณด้านการศึกษา   50.3 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์  31.7 ล้านบาท ด้านสุขภาวะ 29.6 ล้านบาท ด้านศาสนา  24.5บาท  ด้านการเกษตร 15.9 ล้านบาท ด้านการประกอบอาชีพ 5.9 ล้านบาท ด้านการจัดกิจกรรม 4 ล้านบาท ด้านประเพณี 3.8 ล้านบาท ด้านกีฬา 3.2ล้านบาท และด้านการท่องเที่ยว 2 ล้านบาท

จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบโครงการ ใน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  ซึ่งได้รับงบประมาณด้านสาธารณูปโภคกว่า 30 ล้านบาท พบโครงการที่น่าสนใจคือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้งอยู่บริเวณติดถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ตรงข้ามศูนย์ป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 1 ล้านบาท ตามที่ป้ายโครงการในพื้นที่ระบุไว้ สภาพสวนเป็นพื้นที่กว้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู กว้างประมาณ 50 เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร บริเวณด้านหน้าพื้นที่ไม่มีเสาไฟ มีเพียงไฟจากฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ภายในสวนมีทางเดินคอนกรีตความกว้างประมาณ 1.8 เมตรซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกและไม่มีทางเท้าเพื่อเดินเข้า ต้องเดินฝ่าพงหญ้าและเศษใบไม้ร่วงจำนวนมากเข้าไป เมื่อเดินวนตามทางเดินหนึ่งรอบจะได้ระยะทาง 600 เมตร สองข้างทางเดินมีต้นไม้รกชัฏขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบ มีกิ่งไม้และพงหญ้าขวางทางเดินบางช่วง และนอกจากต้นไม้แล้ว ภายในโครงการก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เช่น ไฟ หรือพื้นที่อเนกประสงค์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบโดยใช้กูเกิ้ลสตรีทวิว (Google Street View) เทคโนโลยีการแสดงภาพตำแหน่งต่างๆ บนโลกแบบพาโนรามา เพื่อสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ในปี  2555  เทียบกับปัจจุบัน พบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากพื้นที่ยังมีต้นไม้ทึบในลักษณะเดียวกัน นอกจากป้ายโครงการและทางเดินคอนกรีตที่เพิ่มมาเท่านั้น
จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการของหมู่บ้านที่เสนอต่อกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผ่านการทำประชาคมในหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านต้องการจะสร้างลู่วิ่งเพื่อออกกำลังกาย และใช้จัดเป็นถนนคนเดินประจำสัปดาห์ เบื้องต้นผู้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ได้ทำทางเดินและถางหญ้าบริเวณข้างทางเดิน แต่ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครมาใช้สวนนี้แล้ว เพราะหลังจากการก่อสร้างผ่านไปประมาณ 3 เดือน สวนก็กลับมามีหญ้าและต้นไม้รก ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก นอกจากนี้ชาวบ้านยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดูแลรักษาพื้นที่ หรือมีการติดตามประเมินผลโครงการหรือไม่อีกด้วย


นอกจากนั้นยังได้สุ่มตรวจสอบโครงการ ในพื้นที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ  ปี 2558 ได้รับงบประมาณทั้งหมดประมาณ 30.6 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการด้านสาธารณูปโภค 14.2 ล้านบาท พบโครงการที่น่าสนใจคือ โครงการปรับภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์บ้านสบป้าด หมู่ 1 ตามเอกสารผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระบุไว้เป็นโครงการลำดับที่ 712 คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ของบประมาณในการปรับภูมิทัศน์จำนวน 4.5 ล้านบาท โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยเห็นควรปรับลดงบประมาณงานปรับพื้นดินและถมดิน(ถมสระเก็บน้ำ) จำนวน 1,902,375 บาท เนื่องจากไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควรอนุมัติงบประมาณจำนวน 2.5 ล้านบาทเศษ

จากการลงพื้นที่เพื่อตามหาที่ตั้งของโครงการดังกล่าว ไม่พบลานอเนกประสงค์ที่มีป้ายประกาศโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จึงสอบถามจากชาวบ้าน พบว่า ชาวบ้านบางคนไม่ทราบว่าลานอเนกประสงค์นี้คืออะไร ตั้งอยู่ตรงไหน บ้างบอกให้ไปดูบริเวณที่ว่าการ อบต. แต่มีชาวบ้านหลายคน กล่าวว่า ลานอเนกประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คือลานกว้างด้านข้างวัดสบป้าด  ลานนาโพสต์จึงเดินทางไปยังบริเวณลานกว้างดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงกับอาคารอเนกประสงค์สวัสดิการชุมชน และโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้านสบป้าด ที่สร้างโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายในพื้นที่ไม่มีป้ายที่สามารถระบุว่าเป็นลานอเนกประสงค์ของโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สภาพพื้นที่เป็นลานรูปสี่เหลี่ยม ระยะทางรอบลานยาว 350 เมตร พื้นลานเป็นดินปนกรวดโล่งๆ

จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่า สิ่งก่อสร้างของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมักอยู่ในบริเวณนี้ และลานนี้เป็นลานเดียวที่มีในหมู่บ้าน ในอดีตเป็นพื้นที่ของวัด ลักษณะเป็นป่าพง ต่อมาได้มีการถางป่าให้เป็นที่ลุ่มขนาดเล็ก เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสหลายรูปของวัดสบป้าด และเคยมีการถางหญ้าให้โล่งเตียนมาก่อนแล้ว แต่เพิ่งมีการปรับภูมิทัศน์ถางป่าและขยายให้เป็นลานกว้างเพิ่มเติม โดยงบจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกครั้ง ได้เข้ามาดำเนินการเมื่อปลายปี 2559  

ด้านนายสิงห์คาน มหามิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสบป้าด กล่าวว่า ลานข้างวัดคือลานอเนกประสงค์ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเพิ่งมาปรับปรุงเพิ่มให้ โดยไม่ได้เป็นโครงการที่หมู่บ้านเสนอขอ แต่กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าได้มาขอความเห็นการจัดสร้างจากผู้ใหญ่บ้านและ คณะกรรมการหมู่บ้าน หลังจากนั้นจึงทำการถอนหญ้าและพงไม้ ถมดินให้สูงขึ้น และปรับพื้นเป็นดินผสมกรวด

ปัจจุบันชาวบ้านใช้ลานดังกล่าวนี้ปีละ 2-3 ครั้งเพื่อจัดงานสำคัญของหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 งานประเพณีสงกรานต์ และล่าสุดได้ใช้สถานที่จัดงานประเพณียี่เป็ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่1156 วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2560)
Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. นี่ก็พวกทุจริตตัวพ่อ ควรตรวจสอบหากใช้งบฯไม่คุ้มค่าหรือทุจริตไล่ออกให้หมดเลย ไม่มีจิตสำนึกรักชาติบ้านเกิดของตน

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์