วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปลุกผีศูนย์เซรามิกเกาะคา5เอกชนเล็งขอลดค่าเช่าจำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

นายธนโชติ วนาวัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหกรณ์เซรามิกฯได้จัดประชุมรับฟังความคิด โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานจังหวัดลำปาง กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม ธนารักษ์จังหวัดลำปาง สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรม ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP  สมาคมผู้ประกอบการข้าวแต๋น เป็นต้น  ร่วมระดมความคิดเห็นในการขอใช้พื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกปล่อยให้ว่างเปล่าไม่ได้มีการใช้งานมานาน

นายธนโชติ กล่าวว่า หลังจากที่  5 องค์กรเอกชน ซึ่งประกอบด้วย สมาคมเครื่องปั้นดินเผา  สมาคมไม้   สมาคมเหมืองแร่ กลุ่มคลัสเตอร์ และสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ได้มีการตั้ง สหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการค้าขาย และเพิ่มศักยภาพการผลิต ของผู้ประกอบการในจังหวัด ที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายของสหกรณ์แห่งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่ผลิตของดี ของใช้ ของกิน และพืชผลทางการเกษตรทั้งจังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาศูนย์แสดงสินค้าฯแห่งนี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์น้อยมาก จึงมีแนวคิดที่จะขอใช้ศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ฯ ในรูปแบบการเช่าพื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ซึ่งในการประชุมมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ศูนย์แสดงสินค้าฯ แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างคือเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์แสดงสินค้า บริการสังคม ดังนั้นจะต้องรักษาแนวทางนี้ไว้ด้วย ส่วนแนวทางการจำหน่ายสินค้ามีสองแนวทางคือหนึ่งให้สหกรณ์ดำเนินการ และสองให้ผู้ผลิตมาวางขายเอง

นอกจากนั้นปัญหาหลักของสถานที่คือ ค่าเช่าที่มีราคาสูงมาถึงเดือนละ 3 แสนบาท  ในเรื่องนี้ได้มีการหารือกับทางธนารักษ์ไว้ในเบื้องต้นแล้วเพื่อหาแนวทางการปรับลด หรือแนวทางที่พอจะเป็นไปได้ ทางธนารักษ์ได้แจ้งว่า ให้ทางสหกรณ์นำเสนอแผนธุรกิจเข้ามา  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อทำเรื่องขอใช้สถานที่จากจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ น่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปีนี้  เพราะฉะนั้นต้นปีหน้า ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนได้เลย ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่  ถ้าหากโครงการนี้สามารถดำเนินการได้  ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมอำเภอเกาะคาแห่งนี้ ก็จะเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าและของฝาก รวมทั้งสินค้าโอทอปของ จ.ลำปาง และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจังหวัดลำปาง สร้างงานสร้างรายให้ชาวบ้านได้อีกแห่งหนึ่ง.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่1156 วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์