วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ดึงสายไฟลงดินวุ่น สตง.ขวางเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

โครงการ “ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบบบูรณาการ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปเมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและติดตามโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านมานานกว่า 1 ปีแล้ว ยังไม่เริ่มดำเนินการแต่อย่างใด จึงได้สอบถามไปยังนายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  ในเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากมีการท้วงติงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย และรอผลการตอบกลับ

นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  เปิดเผยว่า  โครงการสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ ซึ่งมีโครงการรองรับ 3 โครงการด้วยกัน คือ โครงการนำสายไฟลงใต้ดิน ระหว่างเทศบาลนครลำปางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในส่วนของเทศบาลเองได้รับการท้วงติงจาก สตง.ว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาล แต่ตนได้มีการชี้แจงไปแล้ว ซึ่งยังหาข้อยุติระหว่างเทศบาลกับ สตง.ไม่ได้ จึงได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย เข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาฝ่ายกฎหมาย ขณะนี้ระหว่างรอการตอบกลับ  อีกทางหนึ่งได้ทำเรื่องไปถึงคณะกรรมการกระจายอำนาจ ถ้า สตง.ตีความว่าไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล คาดว่าจะเกิดความวุ่นวายกันไปทั่วประเทศ เพราะไม่ใช่เทศบาลนครลำปางที่เดียวที่มีโครงการ แต่มีอีกกว่า 20 เทศบาลที่กำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน  ดังนั้นทุกแห่งก็ต้องคืนเงินหมด  ตนเองจึงได้ชี้แจงกับคณะกรรมการกระจายอำนาจ กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว

นายกเทศมนตรี กล่าวว่า นอกจากนั้นยังมีหนังสือจากสภาพัฒน์ ระบุชัดเจนแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ให้เทศบาลนครกับเมืองพิเศษ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานะการเงินการคลังของท้องถิ่นนั้น  และมีหนังสือจาก คสช.อีกฉบับหนึ่งแจ้งให้ กฟภ.ดำเนินการตามมติของสภาพัฒน์  เทศบาลนครและเมืองพิเศษเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นคณะกรรมการกระจายอำนาจและฝ่ายกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยต้องยึดตามนี้อยู่แล้ว แต่ไม่เคยมีการรายงานให้ สตง.ได้รับทราบตามขั้นตอนเท่านั้น   โดย สตง.ได้ท้วงติง จ.ลำปาง แห่งเดียว  ตนจึงได้สร้างบรรทัดฐานด้วยการทำหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ ต้องรอมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจอีกครั้ง

ในส่วนของ กฟภ.ขณะนี้ได้มีการออกแบบหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน)   สำหรับโครงการเสริมมาอีก 3  โครงการคือ โครงการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าและเสาไฟกิ่ง 73 ต้น ให้สอดคล้องเป็นเอกลักษณ์ของ จ.ลำปาง  และโครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ต้องนำต้นไม้ออกเพื่อไม่ให้รากไปกระทบกับระบบไฟด้านล่าง และโครงการปรับปรุงถนนทั้งเส้น  ซึ่งจะกลายเป็นถนนที่สวยงามมาก ขณะนี้เทศบาลพร้อมที่จะเซ็นสัญญาได้ทัน เพราะกระบวนการเบิกจ่ายเงินต้องจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ให้กับการไฟฟ้า  กว่าจะส่งงวดงานแรกให้ กฟภ.ต้องใช้เวลาอยู่ เพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายเงินจะมีระยะเวลายาวอยู่ ซึ่งได้มีการพบปะพูดคุยกับบริษัทเด็มโก้แล้ว บอกว่าจะใช้ระยะเวลาสร้างประมาณ 9 เดือน

นายกิตติภูมิ กล่าวว่า ขณะเดียวกันก็ได้รับข่าวดีแจ้งจาก ผู้ว่าการ กฟภ. ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท ในการนำสายไฟลงดินถนนฉัตรไชยทั้งสาย เป็นโครงการที่ กฟภ.ดำเนินการเอง ส่วนเทศบาลก็จะต้องสมทบเพิ่มเติมให้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกับถนนบุญวาทย์


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1161 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์