วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

10ปี เทศบาลเขลางค์ 'ไพฑูรย์' มั่นใจเสร็จกุมภา62

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

ขยับ 5 เปอร์เซ็นต์ เดินหน้าสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์ ผู้รับเหมารายใหม่เร่งมือ  นายกไพฑูรย์ฯมั่นใจทำงานกับมืออาชีพ เสร็จตามสัญญา เดือน ก.พ.62

หลังจากที่นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้ประกาศยกเลิกสัญญาจ้าง  บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีแวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด   พร้อมริบเงินประกันสัญญา เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เสร็จตามกำหนด และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตรวจการจ้าง ซึ่งมีนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร เป็นประธาน ต่อมาเทศบาลเมืองเขลางค์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยกำหนดราคากลางที่ 151,879,674.86 บาท    และบริษัทที่จัดซื้อจัดจ้างได้ คือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน ราคาเสนอ 138,888,888 บาท ต่ำกว่าราคากลาง  12,990,786.86 บาท   โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 510 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา คือวันที่ 15 ก.ย.60

นายจารุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงค์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กล่าวว่า  ในส่วนงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก  จะมีติดปัญหาในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.60 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่เกิดฝนตกทำให้การพ่นทรายกำจัดสนิมเหล็กเสาและคานล่าช้า เพราะทรายเปียก ผู้รับเหมาจึงต้องไปทำงานด้านอื่นก่อน  สำหรับงวดงานใหม่ จะลดเหลือ 17 งวด เนื่องจากผู้รับเหมาเดิมได้ทำเสร็จไปแล้ว 3 งวดงาน  บริษัทใหม่ที่เข้ามาจึงเริ่มต้นจากงวดงานที่ 4 เดิม  เป็นงวดที่ 1 แทน   จะเป็นประเภทงานวางพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีตชั้นที่ 1 งานวางท่อ SLEEVE ท่อระบบต่างๆ งบประมาณ 8.33 ล้านบาท   งวดที่สอง เป็นงานเทคอนกรีตชั้น 2 ทั้งหมด เช่น งานวางท่อ SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ทำหุ่นจำลองอาคารสำนักงาน งบประมาณ 8.33 ล้านบาท  เป็นต้น   ขณะนี้ผู้รับเหมาทำงานเพิ่มจากเดิมได้เพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  เนื่องจากเดือน ธ.ค.60 แผนกำหนดปริมาณงานที่ต้องได้ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์  แต่ทำจริงได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างกำลังเร่งปรับแผนการทำงานอยู่

ด้านนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีนครลำปาง  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ทางผู้รับจ้างยังไม่มีการเบิกจ่ายค่างวด เพราะบางส่วนในงวดแรกยังไม่เสร็จ แต่งานบางจุดทางช่างควบคุมงานได้ดำเนินการไปถึงงวดที่ 3 แล้วยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเช่นกัน เพราะต้องการเปิดพื้นที่ทำงานหลายด้านพร้อมๆกัน ถือว่าทำงานเป็นมืออาชีพ ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบพอสมควรตามความเหมาะสม เช่น ชั้นล่างสุดจากที่ในแบบเดิมเป็นใต้ถุนไม่ได้ทำอะไร แต่ตนเองเห็นว่าน่าจะนำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยได้ จึงเปลี่ยนแปลงแบบในรูปคณะกรรมการร่วมพิจารณา เปลี่ยนแปลงเป็นห้อง โดยขุดดินลงเพื่อเพิ่มความสูงอีกประมาณ 80 ซม. จะได้ห้องสำหรับเก็บเอกสารสำคัญหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอีกชั้นหนึ่ง การตัดน้ำพุหน้าสำนักงานและห้องน้ำสาธารณะรอบๆออก เพราะสามารถมาใช้ในอาคารได้เป็นต้น ซึ่งพยายามที่จะให้งบประมาณที่จ่ายไปได้ประโยชน์มากที่สุด

ซึ่งดูแล้วภาพรวมโครงการฯคงเดินหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาคงเสร็จตามสัญญาอย่างแน่นอน ในวันที่ 7 ก.พ. 62  นอกจากนั้นทางเทศบาลยังมีการฟ้องผู้รับเหมารายเดิม กรณีที่โครงการฯนี้ไม่เสร็จตามสัญญา ทำให้เทศบาลฯ ต้องเสียค่าเช่าที่ทำการปัจจุบัน ที่เช่าอาคารของ TOT อยู่  นายไพฑูรย์กล่าว

นายจิตธานัฐ พูลเกิด ผู้จัดการโครงการของบริษัทที่ปรึกษา  กล่าวว่า ตนเองดูแลโครงการฯนี้ตั้งแต่ต้นพบปัญหามากมาย แต่ครั้งนี้คิดว่าผู้รับเหมารายนี้มีความพร้อมมาก คนงานพร้อมการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการก่อสร้างไม่ค่อยมีปัญหา มีความล่าช้าไปบ้างบางจุดแต่ก็สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ได้ ถ้าผู้รับเหมายังรักษาสภาพคล่องแบบนี้ได้ คาดว่าในเดือน เม.ย. งานโครงสร้างหลักๆ พื้นชั้นที่ 4 จะเสร็จ และเดือน พ.ย.61 นี้หลังคาอาคารทั้งหมดน่าจะเสร็จไปด้วย ส่วนงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายในก็ว่ากันไปตามนั้น.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1162 วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2561) 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์