วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ปักธงที่65ไร่กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งสหกรณ์รับผลิตนมภาคเหนือ

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอใช้พื้นที่กรมพัฒนาที่ดินตั้งโรงนมที่ลำปาง  รองรับกำลังผลิตน้ำนมดิบภาคเหนือ

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงโครงการตั้งโรงแปรรูปนม โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่จังหวัดลำปาง ในที่ประชุมส่วนราชการจังหวัดลำปางหลายเวที ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ทั้งนี้ผู้ว่าฯระบุว่าลำปางเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่ระหว่างในกลางภาคเหนือ เหมาะแต่การขนส่ง และ มีศักยภาพด้านการผลิตนมจากโคนม ในรูปของกลุถ่มสหกรณ์โคนม นครลำปางที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง ซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เห็นชอบให้สร้างที่จังหวัดลำปาง

นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เผยว่า โครงการดังกล่าวมีที่มาจากที่เกษตรกรจังหวัดลำปางได้ร้องขอไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีโรงงานแปรรูปนมขึ้นที่ลำปาง ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับผิดชอบเรื่องนี้ และดำเนินการเรื่อยมา โดยจะขอใช้พื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน อำเภอห้างฉัตร ประมาณ 65 ไร่ เพื่อก่อตั้งโรงงานแปรรูปนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อรองรับการผลิตน้ำนมของเกษตรกรโคนมในลำปางและในภาคเหนือ รองรับกำลังผลิตน้ำนมดิบประมาณ วันละ 300-400 ตัน มีโรงรีดนมที่รองรับได้ครั้งละ 50-70 ตัว มีโรงเก็บอาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งเดิมมีโรงแปรรูปนมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย แต่แหล่งผลิตน้ำนมดิบอยู่ที่ลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง ค่อนข้างมาก

โดยเฉพาพลำปางเป็นจุดที่เอื้อต่อการขนส่งได้สะดวก  ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบกฎหมาย  ทั้งนี้จะมีการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรโคนม ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการด้านการเลี้ยงโคนม การแปรรูป  ครบวงจร สร้างโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น

“ผมเพิ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ แต่จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรโคนมพบว่า ที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดลำปางถือว่ามีการเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นสหกรณ์โคนมที่เข้มแข็งที่ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร  ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม การผลิตน้ำนมดิบส่งขาย ไปจนถึงการแปรรูปเป็นสินค้าชุมชนบางส่วน ในลำปางมีเกษตรกรเลี้ยงโคนมประมาณ 39 ราย มีโคนม ประมาณ 2,000 ตัว  กำลังผลิตน้ำนมดิบประมาณวันละ 8 ตัน และทราบว่ากำลังมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพิ่มอีก ประมาณ 100 ตัว จะมีผลให้กำลังการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรมีมากขึ้น”

อย่างไรก็ตามกล่าวว่า ส่วนรายโครงการก่อสร้างโรงแปรรูปนมโดย อ.ส.ค. ดังกล่าว ต้องรอให้ทาง อ.ส.ค.มีข้อสรุปและประกาศเผยแพร่ ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ในภาคของเกษตรกรและการประสานในส่วนที่อยู่ในกรอบหน้าที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้ความสำคัญ ดูแลโครงการนี้อย่างดี

หากมีส่วนใดที่ชาวลำปาง และเกษตรกรได้รับประโยชน์ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการให้เกิดความร่วมมือที่ส่งเสริมกันโดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าจะมีความร่วมมือในทิศทางที่ส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรโคนมที่เป็นประโยชน์ 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1164 วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์