วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

ยื่น สตง.สอบ ชี้มีเงื่อนงำ งานพระนเรศวร 'เก่งจัง' ร้อง จัดจ้างสีเทา

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

งานใหญ่พระนเรศวรฯจัดกระชั้น ชาวโซเชียลบ่นจัดดูกันเองไม่มีการประชาสัมพันธ์  จังหวัดแจงเหตุล่าช้าเพราะติดปัญหาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ขณะที่การดำเนินงานหลายรายการไม่เป็นไปตามทีโออาร์  บริษัทผู้ยื่นอุทธรณ์ ยื่นร้อง สตง.  ป.ป.ช. สอบ

การจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบการแสดง แสง สี เสียง  บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง  วันที่ 18 ม.ค.61  สร้างความสงสัยให้กับชาวลำปางอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตกันอย่างคึกคัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะมีการจัดงานในวันดังกล่าว โดยมีการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า จัดงานกันเองดูกันเอง เสียดายงานดีๆแม้กระทั่งชาวลำปางเองยังไม่ทราบว่ามีงาน แล้วนักท่องเที่ยวจากที่อื่นจะทราบได้อย่างไร

ลานนาโพสต์ได้ติดตามหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทราบว่า การจัดงานแสดง แสง สี เสียง น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น มีการประกาศจัดจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง วงเงินงบประมาณ 2,790,000 บาท  เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60   ซึ่งมีบริษัทยื่นเสนอราคา 3 บริษัท คือ บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าท์ จำกัด   บริษัท มหานคร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  และ บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อาร์ท จำกัด   จากนั้นได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ 18 ธ.ค.60  โดยบริษัทที่ชนะ คือ บริษัท มหานคร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ในวงเงิน 2,493,100 บาท 

แต่ปรากฏว่า บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าท์ จำกัด ได้มีการยื่นอุทธรณ์ผลการจัดจ้างงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่ได้รับงาน ทำให้การจัดงานดังกล่าวเกิดความล่าช้า โดยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้ชี้แจงว่า   การจัดการแสดง แสง สี เสียง น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 ม.ค.61  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ครั้งนี้   สืบเนื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ปีนี้ มีผู้ร้องอุทธรณ์ผลการพิจารณาสนองรับราคา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง ส่งผลให้การลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการได้ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างกระชั้นชิด

จากรายงานข่าวทราบว่า คณะกรรมการอุทธรณ์ได้มีการแจ้งผลการอุทธรณ์ดังกล่าวกลับมายังจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61  ว่าผลการอุทธรณ์ตกไป  และได้มีการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง พร้อมลงนามสัญญา ในวันที่ 16 ม.ค.61  ซึ่งผู้รับจ้างมีเวลาดำเนินการเพียง 2 วันเท่านั้น เนื่องจากมีการจัดงานในวันที่ 18 ม.ค. 61 

ขณะที่ขอบเขตงาน หรือ TOR ระบุว่า แผนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจรรม ต้องมีการจัดทำสื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์  สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางวารสาร นิตยสาร อาทิ  ไทยรัฐ เดลินิวส์  ประชาชาติ แนวหน้า มติชน สยามบันเทิง และหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ฉบับ ทั้งก่อนและหลังการจัดงาน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง   รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ พร้อมผลิต สปอตวิทยุ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง พร้อมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนภูมิภาค หรือสถานีวิทยุท้องถิ่น หรือสถานีวิทยุชุมชน ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง ก่อนการจัดงานระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน  และประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ สื่ออินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์  จำนวนไม่น้อยกว่า 5 เว็บไซต์  ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง ก่อนและหลังการจัดงาน ระยะเวลา 5 วัน  โดยในส่วนนี้ ตั้งงบประมาณในการดำเนินงานไว้ 300,000 บาท

นอกจากนั้นจะต้องมีการจัดหารถแห่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม จำนวน 4 คัน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนการจัดงานในเขตอำเภอเมืองลำปาง อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.แม่ทะ และอ.ห้างฉัตร  ผลิตสปอตรถแห่เพื่อการประชาสัมพันธ์ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที และจัดทำและติดตั้งโครงไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์รถแห่ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x1.8 เมตร จำนวนคันละ 2 ป้าย รวม 8 ป้าย  ตั้งงบประมาณ 200,000 บาท

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง ติดตั้งป้ายในบริเวณที่มีการสัญจรคับคั่ง จำนวน 10 จุด  ก่อนการจัดงาน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน  จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่และมีสีสันสวยงาม  เป็นจุดสนใจแก่ผู้พบเห็นจำนวน 4 จุด ก่อนวันจัดงาน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน  จัดทำและติดตั้ง cut out ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2x2.4 เมตร ตัวหนังสือต้องมีขนาดใหญ่ และมีสีสันสวยงาม  เป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น 50 ป้าย ก่อนและหลังวันจัดงาน รวมไม่น้อยกว่า 5 วัน  ตั้งงบประมาณ 261,000 บาท

และในส่วนรายการที่ตัดออกไป คือ การจัดประชุมคณะทำงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันที่ได้มีการส่งมอบแผนการดำเนินงานและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน  เนื่องจากในส่วนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด

น.ส.ศศิธร ชีวางกูล กรรมการบริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าส์  กล่าวว่า วันที่ 18 ธ.ค.60 หลังทราบผลการเสนอราคา ทางบริษัทจึงได้มีการยื่นอุทธรณ์ผลการจัดจ้างไปยังที่ทำการปกครองจังหวัด  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เนื่องจากเราเป็นผู้เสนอราคาได้ต่ำสุดแต่ไม่ได้รับงานดังกล่าว ทั้งที่เคยมีประสบการณ์จัดงานมาแล้วเมื่อปี 2560  จึงขอทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่หลังจากที่ยื่นหนังสือไปก็ไม่เคยได้รับการชี้แจงหรือการติดต่อกลับจากทางจังหวัดเลย และไม่ทราบว่าผลการอุทธรณ์เป็นอย่างไร กระทั่งมาทราบว่ามีการเซ็นสัญญาจัดงานกันไปเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในเรื่องนี้ทางบริษัทไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดจ้างงาน และจะมีการปรึกษาหารือกันในส่วนของฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการยื่นร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ต่อไป

สำหรับบรรยากาศในการจัดงานวันที่ 18 ม.ค.61  ประชาชนต่างทยอยเดินทางมาร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานได้มีการจัดเก้าอี้ 2,500 ที่นั่ง ไว้บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ให้ประชาชนได้เข้ามานั่งชมการแสดงได้  ซึ่งประชาชนได้เข้ามาจับจองพื้นที่นั่งชมการแสดงกันอย่างแน่นขนัด  บรรยากาศคึกคัก ถึงแม้ว่างานดังกล่าวจะมีการประชาสัมพันธ์เพียงไม่กี่วันเท่านั้น จากการสอบถามผู้ร่วมงาน ทราบว่า บางส่วนเป็นชาว อ.เกาะคา ที่ทราบว่ามีการจัดงานอยู่แล้วเป็นประจำทุกปี จึงพาลูกหลานมาชมการแสดง  บางส่วนได้ทราบข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ เห็นจากทางรถแห่ประชาสัมพันธ์ในพื้น อ.เกาะคา   และทราบจากการบอกต่อๆกัน    ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ หรือการติดตั้งป้าย ไม่มีผลมากนัก

ทั้งนี้ การจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เริ่มครั้งแรกในปี 2557 และจัดต่อเนื่องเรื่อยมา โดยปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดงาน โดยภายในงานมีพิธีบวงสรวง  ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ การแสดงแสง สี เสียง และการจำหน่ายสินค้าโอทอป  ประกวดอาหาร สาธิตชนไก่ และการแสดงศิลปกรรมท้องถิ่น  ส่วนในปี 2561 นี้ บริษัท มหานคร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ได้เข้าร่วมประมูลงานเป็นครั้งแรก และเป็นผู้ชนะ  โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา พิธีเปิดงาน การแสดงแสง สี เสียง  การจำหน่ายสินค้าโอทอป  เวทีรำวงย้อนยุค การประกวดร้องเพลง เป็นต้น  

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1163 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์