วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

รวมคนปลูกกาแฟลำปาง บุกงานท่องเที่ยววิถีไทยเมืองกรุง

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนลำปาง ขบวนออกร้านในงานเทศกาลเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38เผยปีนี้ กลุ่มกาแฟลำปางยกขบวนออกร้าน สร้างสีสันการตลาดท่องเที่ยว อาศัยรูปแบบร้านกาแฟจากแหล่งปลุกในลำปาง ขายสินค้าชุมชน และโปรแกรมเที่ยวไร่กาแฟ

นายโยธิน ทับทิมทอง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38” Thailand Tourism Festival 2018 พบกับกิจกรรมท่องเที่ยว ปลุกกระแส ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งวันที่ 17-21 ม.ค. 61 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ. ซึ่งเป็นงานมหกรรม สินค้าทางการท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงชม ชิม ช้อป แชะ อาหาร ของกิน อาหารถิ่นชื่อดัง ของใช้ สินค้าที่ระลึก โอทอปเลื่องชื่อ ชมการแสดงจากศิลปินชื่อดัง การแสดงทางวัฒนธรรม และไฮไลท์หมู่บ้านวัฒนธรรม 5 ภาค ผู้สนใจสามารถเข้าเที่ยวชมฟรีตลอดงาน  กิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ หมู่บ้าน 5 ภาค ซึ่งได้รวบรวมของดี ของเด่นจากทุกภูมิภาคของเมืองไทย มาจัดแสดงเพื่อสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่น ผ่านการนำเสนอแลนด์มาร์คและไฮไลท์ของแต่ละภาค

ในส่วนของ หมู่บ้านภาคเหนือ : เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ ในแนวคิดอลังการล้านนาเรืองรองนำเสนอความรุ่งเรือง งดงาม สง่างาม ความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของภาคเหนือ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และความร่วมสมัยของงานหัตถศิลป์ ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ หลายจุดเช่น โซนธรรมะสร้างแรงบันดาลใจ โซนชุมชนชาวเหนือ โซนโครงการหลวง โซนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เวทีรำวง  เวทีต่อนยอนนำเสนอศิลปะการแสดงทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย โซนป๊าดโซะ!! ของดี๊ดี๋ (OTOP) โซนฮักคาเฟ่ กาแฟ และโซนกาดม่วนใจ๋ ซึ่งจังหวัดลำปาง มีผู้ประกอบการโอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน และ กลุ่มครัสเตอร์เชื่อมโยงกาแฟชุมชนแหล่งปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง ออกร้านจำนวน 15 ราย

โดยปีนี้มีความพิเศษคือผลิตภัณฑ์กลุ่มกาแฟลำปาง  ประกอบด้วย 1) กาแฟดอยแม่ส้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2) ป่าเหมี้ยงคอฟฟี่ จากชุมชนป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 3)ร้านกาแฟ และผลิตภัณฑ์ชุมชน กรีนเมาท์เทนซึ่งมีร้านกาแฟและโรงงานผลิตน้ำดื่มน้ำแร่ตรากรีนเมาท์เทนจากแหล่งแจ้ซ้อนลำปาง  4) กาแฟไวด์เบอรี่(wideberry) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมกาแฟจากแหล่งปลูกหลายพื้นที่ สร้างแบรนด์เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่วแปรรูป  รวมตัวกันออกร้านในนามกลุ่มกาแฟลำปาง”  นอกจากนี้มี ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งจี้  และ ผลิตภัณฑ์จันทร์ดีไซน์ ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดพืชธรรมชาติจากป่า ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ได้ความสนใจค่อนข้างมากมียอดขายดี  ผลิตภัณฑ์เซรามิก จากธนบดีเซรามิก ไปร่วมสร้างสีสัน และสร้างกระแสทางการตลาดและการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จัก ดึงดูดผู้คนกลับมาเที่ยวลำปาง ซึ่งได้รับความสนใจค่อนข้างมาก มีคนรู้จักลำปางแง่มุมต่างๆมากขึ้น

ศชากานท์ แก้วแพร่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มกาแฟลำปาง และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟแปรรูปจากแหล่งปลูกในนาม ไวด์เบอรี่ กาแฟดีจากหลายดอย  เผยว่า การออกร้านในงานเทศการเที่ยวทั่วไทยครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในชุมชน โดยอาศัยผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายในร้านกาแฟได้เข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวไร่กาแฟ ในงานนี้ได้เรียนรู้การรวมกลุ่มแบบครัสเตอร์ทั้งซื้อขายกันเอง และร่วมออกร้านด้วยกันสร้างพลังของกลุ่มกาแฟลำปางอย่างเป็นรูปธรรม

อโรชา ผิวงาม และคมสัน จันทร์งาม ป่าเหมี้ยงคอฟฟี่ กล่าวว่าการออกร้านครั้งนี้พบว่า คนกรุงเทพ และต่างจังหวัดที่มาเที่ยวงาน ให้ความสนใจกาแฟจากลำปางมากและภูมิใจที่ กาแฟท้องถิ่นออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคที่กรุงเทพฯ แล้วได้รับความสนใจค่อนข้างมาก เกิดผลดีด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนป่าเหมี้ยงทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟ และโฮมสเตย์ 

อนงค์ศรี  ทรายแก่น กาแฟดอยแม่ส้าน อ.แม่เมาะ เผยว่า การออกงานครั้งนี้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกิจกรรมการตลาดหลายแง่มุม และเกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยวให้คนต่างจังหวัด ได้รู้ว่าลำปางมีแหล่งปลูกกาแฟที่ดี มีเส้นทางท่องเที่ยว รอบๆดอยแม่ส้านที่น่าสนใจ แม้กาแฟในงานจะขายได้ไม่ถึงกับถล่มทลายตามคาดหมาย แต่ก็ได้เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยว ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในเมืองใหญ่ซึ่งต่างจากการขายอยู่ในพื้นที่ ค่ายประตูผา และที่บ้านในชุมชนของตนเอง

วีฤทัย  สุวรรณเสรี  ผู้บริหารน้ำดื่มน้ำแร่กรีนเมาท์เทน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน มองว่า การออกร้านครั้งนี้ได้เห็นอีกมิติหนึ่งของการเชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่น ในรูปแบบของร้านกาแฟเข้ากับการท่องเที่ยว และเห็นชัดว่าการออกร้านเป็นกลุ่ม สร้างความสนใจให้คนรู้จักลำปางที่เชื่อมโยงกันทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงจาก การสนทนาในร้านกาแฟ ส่งผลดีต่อการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1163 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์