วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พลังงานดีมีประโยชน์ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ (ตอน ซุปเปอร์อั้งโล่)

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

นายจารุเกียรติ  ปัญญาดี  พลังงานจังหวัดลำปาง  ให้ข้อมูลว่า การที่เตาซุปเปอร์อั้งโล่ หรือ เตามหาเศรษฐีเป็นที่สนใจมากเพราะมีการตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน ชุมชนต่างๆ เพราะในแต่ละชุมชนทั้งที่อยู่ในลำปางและต่างจังหวัด ยังมีคนที่ประกอบอาชีพ ซึ่งต้องอาศัยเตา ปิ้ง ย่าง หรือคนที่ต้องหุงหาอาหารโดยใช้เตาถ่าน จากเศษไม้ไม่ใช้แล้ว อยู่จำนวนมาก  จากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน  เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน  ก็พบว่า ชาวบ้านทั่วไปจะใช้ถ่านครั้งละกิโลกว่าๆ ปัจจุบันถ้าซื้อถ่าน กก.ละประมาณ 12 บาท ถ้าเป็นเตาอั้งโล่แบบเก่าจะเสียเงินค่าถ่าน ประมาณ 24บาท แต่เตามหาเศรษฐี ถูกออกแบบให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงประมาณ 30% ก็ประหยัดไป วันละ 7.2 บาท ประหยัดเดือนละ 210 บาท หรือคิดตัวเลขกลมๆประมาณปีละ 2500 บาท ถ้าอายุการใช้งาน 2 ปี ก็ประหยัดไป 5000 บาท ซึ่งสำหรับคนที่มีฐานะดีหน่อยอาจจะมองว่าเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่ในความรู้สึกของชาวบ้านนั้นต่างกัน

ข้อดีอีกประการ ของเตามหาเศรษฐี คือ ออกแบบเป็นเทเปอร์ ที่สามารถตั้งเตาได้ 9 ขนาด ก้นหม้อจะสัมผัสผิวเตาลดหลั่นลงไปตามขนาด เปลวไฟไม่ลอดออกมามากเกินไป ประสิทธิภาพของการใช้ความร้อนจึงสูงมาก ไม่เกิดควัน ทำให้ก้นหม้อไม่ดำ และทำความสะอาดง่าย เมื่อใช้งานเสร็จ ประหยัดทั้งพลังงาน และเวลา  สำหรับถ่าน ที่นำมาใช้ สามารถนำมาจาก เศษกิ่งไม้ หรือต้นไม้ตายซาก แทนที่จะเป็นขยะก็นำมาใช้เป็นถ่าน. ลดการตัดไม้ทำลายป่า. นี่คือประโยชน์ทางอ้อมของเตามหาเศรษฐีอีกทางหนึ่ง

 คุ้มแบบนี้จะไม่เรียกว่าเตามหาเศรษฐี....ได้ยังไง

จังหวัดลำปางมีวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่ เพื่อเป็นอาชีพหลัก และเสริม โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่ต่อยอดพัฒนาความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม และเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ที่ลำปางยังมีที่ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร และในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางจะลงพื้นที่ต่อยอดพัฒนาความรู้ ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง  อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น2  ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง โทร. 054-265-159  E-mail : [email protected]

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1165 วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์