วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เข้มจัดซื้อจัดจ้างกองทุนไฟฟ้าตีกรอบของเงินเฉพาะหน่วยงานเน้นตรวจพื้นที่ป่า

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

รองผู้ว่าฯ “ศรีโรจน์” ขานรับนโยบายผู้ว่าฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เริ่มโครงการของปี  62 เน้นย้ำตรวจสอบการใช้พื้นที่ป่า  การตรวจประมาณการ เพื่อไม่ให้โครงการสะดุด  อีกทั้งการยื่นขอโครงการต้องเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างได้เท่านั้น   

จากที่นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย และให้คำแนะนำกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่  15 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา  โดยเน้นย้ำให้เข้มข้นในเรื่องการตรวจสอบโครงการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน รวมถึงการตรวจสอบประเมินผลโครงการที่ดำเนินการไปแล้วให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด เพื่อให้เห็นเด่นชัดว่า อ.แม่เมาะ มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้น และชาวบ้านได้ประโยชน์จากงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่มีมากถึงปีละ 400 ล้านบาทอย่างแท้จริง  โดยมอบหมายให้นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กำกับดูแลแทน

ลานนาโพสต์ได้ติดตามความคืบหน้า ไปยัง นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า  จากที่นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ต้องบูรณาการร่วมกัน  เพื่อลดโครงการซ้ำซ้อน  เน้นเรื่องการติดตามประเมินผล  ดังนั้นเมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 ที่ผ่านมา จึงได้มีการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต. โรงเรียน   รพสต.  มาพูดคุยกันถึงหลักการทำงานที่จะต้องเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด  หลังจากพบว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาในเรื่องการใช้เงิน  ซึ่งมองว่าเหมือนการใช้เงินฟุ่มเฟือยและไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการกำหนดเกณฑ์ขึ้นหลายข้อเพิ่มเติมจากระเบียบเดิม  คือ เรื่องความพร้อมของที่ดิน เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาการขอใช้ที่ดินไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ ทั้งที่มีการอนุมัติโครงการมาแล้ว  เพราะติดเรื่องที่ป่าไม้  กรมเจ้าท่า เป็นต้น  ซึ่งบางโครงการเป็นโครงการเร่งด่วนที่ชาวบ้านต้องการ แต่งบประมาณต้องตกไป  จึงได้กำชับให้มีการตรวจสอบพื้นที่และประสานงานก่อนทุกครั้ง หากที่ดินยังมีปัญหาก็จะไม่มีการอนุมัติโครงการ   เรื่องที่สองคือ โครงการแต่ละโครงการที่ต้องใช้งบประมาณเกิน 3 แสนบาท ต้องขอในนามของหน่วยงานที่มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  หาก รพสต.แห่งใดต้องการสนับสนุนงบประมาณบำรุงซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์จะต้องได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งต้องเป็นผู้เสนอโครงการเข้ามา  เป็นต้น   ส่วนโครงการหมู่บ้านตำบลที่ต่ำกว่า 3 แสนบาท  คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ให้โครงการไม่ซ้ำซ้อนกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน   และเรื่องที่สามคือ การเข้มงวดเรื่องการตรวจประมาณการ   เคยพบว่าหลายโครงการมีการประมาณการไว้สูงกว่าปกติ   ต้องมีการควบคุมให้อยู่ในกรอบตามความเหมาะสมไม่สูงเกินจริงมากเกินไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า   แผนการทั้งหมดนี้เริ่มเตรียมการไว้ เพื่อการเสนอโครงการของปี 62 เนื่องจากปี 61 ได้มีการเสนอโครงการมาทั้งหมดแล้ว   จังหวัดก็พยายามจัดระเบียบให้เดินหน้าได้ต่อไป เรื่องกฎหมายได้แก้ไขเป็นเรื่องๆไป  ในส่วนของประธานบอร์ด กกพ.เอง ก็ยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการทุจริตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตาม 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1165 วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์