วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประหยัดพลังงานในที่ทำงาน

จำนวนผู้เข้าชม .

ไม่ว่าจะเป็น "ที่ทำงาน" ของภาครัฐ หรือภาคเอกชน โรงงานขนาดเล็ก หรือ โรงงานขนาดใหญ่ ย่อมมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารหรือแม้แต่พนักงานทุกระดับสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยมีแนวทางการประหยัดพลังงาน ดังนี้

แนวทางที่พนักงานทุกระดับควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในที่ทำงานแยก เป็น 3 ระบบหลักๆ คือ  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ อื่นๆ


ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน
ปิดเครื่องส่งลมเย็นหรือเครื่องปรับอากาศแบบชุดในเวลาพักเที่ยง
ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำหลังเลิกงานและวันหยุด
เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร์ 5

ปรับตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตัทให้เหมาะสม
ตั้งอุณหภูมิที่ 25°C ในบริเวณที่ทำงานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง
ตั้งอุณหภูมิที่ 24°C ในบริเวณพื้นที่ทำงานใกล้หน้าต่างกระจก
ตั้งอุณหภูมิที่ 22°C ในห้องคอมพิวเตอร์
การปรับอุณหภูมิเพิ่มทุกๆ 1°C จะช่วยประหยัดพลังงานร้อยละ 10 ของเครื่องปรับอากาศ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ปิดไฟในเวลาเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน
ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น
เลือกใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ และ 36 วัตต์
ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้
ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ทำงาน ริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน

อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร
ปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก เนื่องจากยังมีการสิ้นเปลืองพลังงานยกเว้นเครื่องโทรสาร ซึ่งตั้งเปิด 24 ชั่วโมง
ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง เนื่องจากจอภาพใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของคอมพิวเตอร์และควรสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติที่มากับคอมพิวเตอร์
เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star
เลือกซื้อจอภาพขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ 14 นิ้ว ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าจอภาพ 17 นิ้ว

พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดเร็วไว มาร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง  อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น2  ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง โทร. 054-265-159  E-mail : [email protected]


(หนังสือพิมพ์ล านนาโพสต์ ฉบับที่ 1167 วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์