วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายอำเภอเมือง ประธานกองทุนไฟฟ้าเออี โซล่า ยันไม่ซ้ำแม่เมาะ

จำนวนผู้เข้าชม

นายอำเภอเมืองลำปาง นั่งประธานกองทุนโรงไฟฟ้าเออีโซล่า ลั่นไม่หนักใจ เพราะเคยมีประสบการณ์กองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เชื่อชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีปัญหา  เปิดตัวกรรมการ 3 ฝ่าย บริหารกองทุน 15 คน มีหลากหลายอาชีพ

หลังจากที่กองทุนไฟฟ้า บริษัท เออี โซล่า ลำปาง จำกัด ได้มีการจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างบริษัท เออี โซล่า ลำปาง จำกัด  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาดกำลังการผลิต 90 เมกกะวัตถ์  ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ คือ ต.บ้านเอื้อม ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง  และ ต.หนองหล่ม  ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร   ซึ่งในช่วงแรกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีการเก็บเงินเข้ากองทุน 50,000 บาทต่อ 1 เมกกะวัตถ์   และเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าก็จะมีการเก็บเงินเข้ากองทุน หน่วยละ 1 สตางค์ จนถึงปัจจุบันมีเงินสะสมอยู่ในกองทุนแล้ว ประมาณ 7 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ที่ผ่านมา  นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้เป็นประธานประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คฟรฟ.)  กองทุนไฟฟ้า บริษัท เออี โซล่า ลำปาง จำกัด เพื่อเข้ามาดำเนินการบริหารกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้ารอบพื้นที่ในระยะ 3 กิโลเมตร  โดยได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนจาก 3 ฝ่าย  ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ 4 คน  ผู้แทนภาคประชาชน  10 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุน จำนวน 15 คน ด้วยกัน 

สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ 15 คน แยกเป็น ผู้แทนจากภาครัฐ 4 คน  คือ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมือง  นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร  นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง  นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล  ผอ.สนง.กกพ.เขต 1 (เชียงใหม่)   , ผู้แทนจากภาคประชาชน 10 คน จาก 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.บ้านเอื้อม  อ.เมืองลำปาง  4 คน  คือ  นายสอาด ใจยาบุตร  นายเรืองศิลป์ สายอุต๊ะ  นายศรีธน กาวิราช  นายสุข โกฏิสืบ   , ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง  2 คนคือ นายสมหวัง โกวงศ์   นายบุญส่ง อินตาเชื้อ , ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร 2 คน คือ นายทองจวน วงศ์ต่อม  นายอัคเรศ สมเปิง , ต.วอแก้ว 2 คน คือ นายพินิจ สุวรรณสุระ  นายกิตติพันธ์ ขัตติวงค์   

ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีผู้สมัครเข้ามาด้วยกัน 3 คน คือ นายสิทธิพันธ์ สุวรรณสุระ  นายไกร สมกูร และนายธนชัย จาระณะ   ในที่ประชุมได้ทำการลงคะแนนลับ มีผู้มีสิทธิลงคะแนน 14 คน  ผลปรากฏว่านายไกร สมกูร ได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน จึงได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกองทุน ที่ประชุมมีมติให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมือง นั่งประธาน เนื่องจากมีความอาวุโสที่สุด และนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร เป็นรองประธานคนที่ 1  ในที่ประชุมจึงได้ทำการคัดเลือกรองประธานคนที่ 2  โดยมีผู้สมัคร 2 คน คือนายสุข โกฎสืบ และนายบุญส่ง อินคำเชื้อ โดยมีการลงคะแนนแบบลับ  ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 11 คน  ผลการเลือกตั้ง นายบุญส่ง อินคำเชื้อ ได้คะแนน 7 คะแนน นายสุข โกฎสืบได้ 4 คะแนน  นายบุญส่งจึงได้ตำแหน่งรองประธานกองทุน คนที่ 2

ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า  ตนเองยังไม่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นประธานกองทุนไฟฟ้า บริษัท เออี โซล่าฯ  แต่หากได้รับหน้าที่นี้ก็ไม่รู้สึกหนักใจ เพราะเคยมีประสบการณ์ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาก่อน เมื่อครั้งที่เป็นนายอำเภอแม่เมาะ และคิดว่ากองทุนเออีโซล่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะจำนวนเงินไม่มากเหมือนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพื้นที่ครอบคลุมอยู่ 4 ตำบลเท่านั้น  รวมทั้งคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้เงินอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1168 วันที่ 23 กุมภาภันธ์ - 1 มีนาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์