วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

โผล่อีกทุจริต 3 ล้าน กองทุน สปสช. ปูดที่แม่เมาะ อธิบดีสอบทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม

อธิบดีกรมส่งเสริมฯสั่งตรวจสอบกองทุนทั่วประเทศ หลังพบทุจริตเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ล่องหนกว่า 3 ล้าน พบเซ็นเบิกเงินผิดระเบียบตั้งแต่ปี 57-59   นิติกรเข้าแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง และส่ง กทจ.ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ด้านพนักงานสอบสวนเร่งรวบเอกสารส่ง ป.ป.ช.ฟัน

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 ที่ผ่านมา   นายเอกชัย คำใส นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.ยงศักดิ์ มาวงษ์ หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ เพื่อเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแม่เมาะ หายไปกว่า 3   ล้านบาท ในช่วงปี 2557-2559  โดยในเบื้องต้นได้มีการแจ้งความดำเนินคดี รวม 6 คนด้วยกัน  

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือน ธ.ค.59 ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ดำเนินการตรวจสอบพบความผิดปกติทางการเงินของบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ พบว่ามีการเบิกถอนเงินสดในบัญชีธนาคารของกองทุนฯ เกินงบประมาณของระเบียบกองทุนกำหนดไว้ ซึ่งระเบียบของกองทุนฯ ผู้มีอำนาจการสั่งจ่ายเบิกถอนเงิน ต้องเบิกถอนได้ไม่เกิน 5,000 บาท และจะต้องลงนามผู้มีอำนาจเบิกจ่าย 2 ใน 4 คน   แต่พบว่ามีการเบิกถอนเงินตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.57  ถึงวันที่ 4 ก.ย.59 มากกว่า 30 ครั้ง  ซึ่งการถอนแต่ละครั้งจะมียอดเงินอยู่ระหว่าง 20,000-80,000 บาท  รวมเป็นเงินกว่า 3  ล้านบาท  หลังจากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจึงได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ จากนั้นเดือน ม.ค.60 ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงได้รายงานไปยังอำเภอและจังหวัด เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น  หากนายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่ตั้งคณะกรรมการและเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง ย่อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีดังกล่าว และอาจทำให้การสอบสวนข้อเท็จจริงไม่โปร่งใส  เนื่องจากนายกเทศมนตรีได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ

นางวิลาวรรณ สุวรรณสา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เปิดเผยว่า ในปี 58 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีการวางแผนตรวจสอบระบบการจ่ายเงินของหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ แต่ในปีนั้นก็ไม่ได้มีการตรวจสอบ เนื่องจากทางกองสาธารณสุขฯ ขอเลื่อน และไม่ส่งเอกสารมาให้ จึงได้ขอตรวจสอบอีกครั้งในปี 59  โดยขั้นตอนการตรวจสอบจะมีแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ได้รับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรี เพื่อแจกแจงให้ทุกกองว่าเราต้องการเอกสารไรบ้าง โดยแต่ละกองจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจสอบ

 โดยหลักแล้วจะมีการตรวจสอบตามเอกสาร ถ้ามีการเบิกเงินออกไปเอกสารที่จะต้องมีคือ ตัวโครงการ รายงานการประชุม หลักฐานการจ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินโครงการ เป็นต้น แต่ที่พบคือเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีตัวโครงการ ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน   เมื่อร้องขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ จึงต้องทำการตรวจสอบตามรายการรายรับ-รายจ่ายของบัญชีธนาคาร โดยได้ทำเรื่องขอรายการบัญชีย้อนหลังไปทั้งหมด 3 ปี คือ ปี 57-59  และตรวจสอบย้อนจากรายการถอนเงินออกจากบัญชีว่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง และนำไปเทียบเคียงกับเอกสาร แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกสารหลักฐานที่ระบุได้ว่านำเงินไปใช้จ่ายอะไร นอกจากนั้นยังพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามระเบียบที่กองทุนกำหนดไว้ นางวิลาวรรณ กล่าว

สำหรับเรื่องนี้ ได้มีลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่เมาะรายหนึ่ง เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.60 ว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.57 ถึง วันที่ 21 พ.ย. 59  ผู้แจ้งให้รับมอบจากข้าราชการรายหนึ่งในเทศบาลให้ไปเบิกเงินและถอนเงินบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต่อมาได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่าเงินในบัญชีหายไป  ตนได้ถูกบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นผู้เอาเงินไปและให้นำเงินมาคืนรวบเป็นเงินจำวน 390,625 บาท  ซึ่งผู้แจ้งเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะถูกข่มขู่ว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใด จึงมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60  ลูกจ้างรายเดิมได้มาลงบันทึกประจำวัน ว่าตนเองถูกข้าราชการรายเดียวกันบังคับให้ระบุชื่อของตนเองในเช็คบัญชีกองทุนฯ จำนวน 5 ครั้ง และให้นำไปเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.แม่เมาะของตนเอง และให้ถอนเงินทั้งหมดไปให้ข้าราชการคนดังกล่าว

กระทั่ง เมื่อเดือน พ.ย.60 จังหวัดลำปางได้แจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นหนังสือตอบกลับมายังเทศบาลตำบลแม่เมาะให้นิติกรดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว รวม 6 คน เนื่องจากพบว่ามีการทุจริตเงินกองทุนดังกล่าวจริง

นายเอกชัย คำใส นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ กล่าวว่า ขั้นตอนมี 3 แนวทาง คือ  ส่วนของการดำเนินคดีทางอาญา ได้ดำเนินการร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.แม่เมาะแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องทำการสอบสวนว่าใครเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องนี้  ดังนั้นจึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อน ถ้าเข้าข่ายฐานความผิดการทุจริตตามกฎหมายของ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวนก็ต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.กลางภายใน 30 วัน  และมีการตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนต่อไป  อีกขั้นตอนคือการเอาผิดทางวินัย  เรื่องนี้ทราบว่ามีการร้องเรียนทาง ป.ป.ช.ไปแล้วด้วย ซึ่งเรื่องก็จะมาบรรจบกันที่ ป.ป.ช. 

ขั้นตอนที่ 2 คือ การเอาผิดทางวินัยในส่วนของข้าราชการ กระบวนการสอบสวนทางวินัย เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี แต่กรณีที่ผู้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จึงต้องส่งเรื่องให้ กทจ.พิจารณาคัดเลือกว่าใครจะเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย และส่งมาให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง  สัปดาห์หน้าจะเสนอแนวทางนี้ไปทางจังหวัดต่อไป และขั้นตอนที่ 3 คือ เอาผิดทางละเมิด ตามกฎหมายผู้ว่าราชการจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ แต่ทราบว่าทางจังหวัดได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง  นายเอกชัย นิติกรชำนาญการ  กล่าว

ด้าน พ.ต.ท.ยงศักดิ์ มาวงษ์  หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ กล่าวว่า  ในเบื้องต้นทางนิติกรเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้แจ้งความร้องทุกข์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 6 คน แต่ยังไม่ได้ระบุว่ามีใครบ้าง เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่จะต้องนำมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน  หากได้หลักฐานทั้งหมดแล้ว ทางพนักงานสอบสวนก็จะต้องรวบรวมนำส่งให้กับทาง ป.ป.ช.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ จากกรณีที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลแม่เมาะ ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้เทศบาลและ อบต.แห่งอื่นๆ ที่มีกองทุนในลักษณะเช่นนี้ ดำเนินการตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งทางอธิบดีได้ติดตามข่าวสารและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน  สำหรับการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ของปี 61  นายกฯได้สั่งการให้กองคลังเข้ามาดูแลเรื่องการเงินการบัญชีของกองทุนฯ  ซึ่งเดิมกองสาธารณสุขจะดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมด

  
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1170 วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์