วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

คั้นหัวกะทิ5แหล่งทัวร์ชุมชน ชนเผ่าเมี่ยน-กะเหรี่ยงตื่นรับ

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

ตามที่รัฐบาลและทุกหน่วยงานต่างให้ความสำคัญ ด้านการผลักดันส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งรูปแบบของการนำนักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน   ไปจนถึง การสนับสนุนให้ชุมชนจัดการการท่องเที่ยว ในชุมชนของตนเอง โดยคนในชุมชนเอง

ล่าสุด การท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง คัดเลือก หมู่บ้าน เพื่อเข้าในโครงการส่งเสริมให้เป็น ท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 แห่ง คือ  1.บ้าน ปงถ้ำ อ.วังเหนือ 2.บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน 3.บ้านสามขา อ.แม่ทะ  4.บ้าน เมาะหลวง ต.แม่เมาะ และหมู่บ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  อยู่ในระหว่างลงพื้นที่เพื่อ สำรวจความเป็นไปได้และ จัดทำแผนโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลล่าสุดจากคณะทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในหมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ เพื่อนำไปสานต่อการพัฒนาในอนาคต โดยมีนางสาวชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ชมรมท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ และสมาชิกในชุมชนร่วมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและนำคณะฯ เข้าชมพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง

พบว่ากิจกรรมพาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ และชุมชนบ้านเมาะหลวง โดยนำนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ และงานเดินวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน มาร่วมกิจกรรมเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนตลอดจนมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถ้ำ และวัดวาอารามที่สวยงามในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดมาตั้งแต่ปี 2557 และยังจัดต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในทุกๆ ปี เป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว โดยมีคนในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน

อนงศรี ทรายแก่น  หนึ่งในคณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมาะหลวง และเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชน จากอาชีพมคุเทศก์ และ เป็นผู้ประกอบการกิจการร้านกาแฟ และ เป็นเกษตรกร ซึ่งปลูกพืชผลท้องถิ่น กล่าวว่า การที่หน่วยงานหลายฝ่ายร่วมมือกันเข้ามาช่วยผลักดันให้ เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสนับสนุนให้คนในชุมชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง  โดยมีหน่วยงาน รัฐ ท้องถิ่น และ กฟผ. มาเป็นพี่เลี้ยง มาเป็นเครือข่าย ให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม ชาวบ้านมีโอกาสได้เรียนรู้ ในการเอาขอดีของตัวเองขึ้นมาสร้างจุดขายให้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

“ขณะนี้ชาวบ้านก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชน แม่บางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเขาจะมีส่วนร่วมแบบไหนอย่างไร  แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ชาวชนเผ่าเมี่ยนและ กะเหรี่ยง กลับมีความตื่นตัวสูงในการจะเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้ หมู่บ้านของตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนจัดการ ข้อมูล และ จัดการพื้นที่เอง มีพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน ซึ่ง เขตบ้านเมาะหลวง บ้านจำปุย เป็นพื้นที่โซนที่มีจุดเด่นเรื่องถ้ำ เป็นแหล่งเที่ยวปีนผาปักธงชัย ที่ไม่เหมือนที่อื่น มีเส้นทางเชื่อมโยงเขตถ้าประตูผา การล่องแพธารนำชมธารน้ำกลางผาสูง ที่ผาหอบ  ส่วนในชุมชนมีการปลูกกาแฟ แมคคาเดเมีย มีสวนกล้วยแก้วมังกร สวนฝรั่ง ที่แปลงใหญ่ของลำปาง มีถีชุมชนให้คนต่างถิ่นมาสัมผัส เรามีเพชรอยู่ในชุมชนที่คนในชุมชนควรร่วมทั้งส่วนได้ส่วนเสียด้วยกัน

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬากำลังเก็บข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อจัดทำแผนขั้นลึก ว่า ชุมชนไหน มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนรูปแบบได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะแตกต่างและเหนือกว่าการเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไป

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1169 วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์