วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผอ.บุญวาทย์แจงยิบประมูลแผงขายอาหารแม่ค้ายันยอมรับเงื่อนไข

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์ พร้อมคณะกรรมการโรงอาหาร ตั้งโต๊ะแจงกรณีประมูลพื้นที่ค้าขายในโรงอาหาร เผยผู้ประกอบการยินดีรับข้อเสนอและยินยอมจ่ายเงิน มีเพียงกลุ่มน้อยที่มีปัญหา  ดึงผู้ประกอบการที่ทำสัญญาร่วมยืนยัน เต็มใจจ่ายเงินเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงอาหาร พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา  นายสกล ทะแกล้วพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์  นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายสุรินทร์ รินศรี  และนางจินตนา เกิดเหมาะ  ตัวแทนคณะกรรมการโรงอาหาร พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการค้าขายในโรงอาหารประมาณ 10 ราย  ได้ร่วมกันให้ข้อมูลกับลานนาโพสต์ กรณีมีผู้ประกอบการบางรายร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประมูลพื้นที่ค้าขายในโรงอาหาร เนื่องจากไม่มีเงินก้อนจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งแต่ละรายจะต้องจ่าย 40,000-60,000 บาท จึงต้องออกจากโรงอาหาร และไม่รู้ว่าจะไปค้าขายที่ไหน เพราะขายในโรงเรียนบุญวาทย์มานานกว่า 20 ปีแล้ว

ในเรื่องนี้ นายสกล ทะแกล้วพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ชี้แจงว่า  สืบเนื่องจากวันที่ 28 ก.พ. 61 ทางโรงเรียนได้เรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาประชุมชี้แจงว่าจะมีการประกาศประกวดราคาร้านค้าในโรงอาหารประจำปี 2561 ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าและอาหารในโรงเรียนฯ เนื่องจากครบกำหนดสัญญาแล้ว  ซึ่งทางผู้ประกอบการก็ได้รวมตัวกันประมาณ 10 คน ขอเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นมาให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการโรงอาหาร ขอความอนุเคราะห์ว่าไม่ให้มีการประกวดราคาในปี 61 นี้ โดยให้ผู้ประกอบการรายเดิมค้าขายต่อ และยินดีจะตามราคากลางที่โรงเรียนกำหนด เป็นราคาที่ผู้ประกอบการเห็นชอบตั้งแต่ปี 60  และเพิ่มเงินอีก 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาประมูลแต่ละร้านค้า รายได้สมทบในการปรับปรุงโรงอาหาร ให้ทางโรงเรียนและผู้ประกอบการตกลงร่วมกัน โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมทั้งสองฝ่าย  เพื่อทุเลาปัญหาให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทางโรงเรียนได้ตกลงและยกเลิกการประกวดราคาสำหรับผู้ประกอบการรายเก่าที่ประสงค์จะค้าขายต่อ โดยจะทำการประกาศประกวดราคาเฉพาะร้านค้าที่ว่างอยู่เท่านั้น 

จากนั้นในวันที่ 8 มี.ค.61 จึงได้นัดประชุมแจ้งข้อตกลงนี้ให้กับผู้ประกอบการทั้งหมดทราบโดยพร้อมกัน   และนัดทำสัญญาและจ่ายเงินในวันที่ 9 มี.ค.61   ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีผู้ประกอบการจำนวน 7 ราย  มาขอผ่อนจ่าย  ทราบว่ามี 4 รายที่เตรียมเงินมาจ่ายแล้ว แต่ก็ไม่ได้จ่ายเงินกลับมาขอผ่อนจ่ายเป็นงวด ต่อมาวันที่ 12 มี.ค.61 กำหนดวันจ่ายเงินและทำสัญญาเป็นวันสุดท้าย มี 4 รายที่ยอมจ่ายเงินทำสัญญา จึงเหลืออยู่ 3 รายที่ไม่ได้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเครือญาติกัน และต้องออกจากโรงอาหารไปตามระเบียบ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขอเงินประกันคืนรายละ 3,000 บาท  นายสกล กล่าว

นางจินตนา เกิดเหมาะ  กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยก่อนหน้านั้นมีบางรายที่ประสงค์ไม่ต่อสัญญาเอง ขณะนี้จึงมีล็อคว่างที่ลงประกาศประกวดราคาใหม่รวม 12 ล็อค  ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการประกาศลงทางเว็บไซด์ และเฟสบุ๊กของโรงเรียน เปิดให้บุคคลที่สนใจเข้ามาประมูล มีคนให้ความสนใจติดต่อสอบถามและมาขอใบสมัครจำนวนมาก  จะเปิดซองประมูลวันที่ 26 มี.ค.61  และทำสัญญาในวันที่ 28 มี.ค.61

ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการเช่าพื้นที่ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตรวจสอบรายได้ที่ชัดเจนของผู้ประกอบการได้ จะทราบยอดได้จากการบอกกล่าวของผู้ประกอบการเท่านั้น จึงไม่รู้ว่าเป็นยอดเงินที่ถูกต้องหรือไม่  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงปรับระบบใหม่ทั้งหมด มีการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมกับตรวจสอบรายได้ของผู้ประกอบการต่อวัน ซึ่งจะทราบว่าได้รายได้เท่าไร โดยจะหักรายได้ต่อวัน 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นรายได้ของสถานศึกษา นำมาพัฒนาโรงเรียน และการปรับปรุงโรงอาหารต่อไป  และปัจจุบันนี้แนวทางการดำเนินการระบบการประกวดราคาของโรงเรียนบุญวาทย์ ได้มีโรงเรียนอื่นๆให้ความสนใจและสอบถามเข้ามาว่าอยากจะทำระบบให้เหมือนโรงเรียนบุญวาทย์ด้วย

ขณะที่ ตัวแทนผู้ประกอบการที่มาร่วมประชุมชี้แจง กล่าวยืนยันว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้เห็นชอบและยอมรับตามระเบียบที่โรงเรียนได้ตั้งขึ้น และร้องขอให้ทางโรงเรียนไม่จัดประกวดราคาในปี 61 ทุกคนยอมรับตามข้อตกลงและเต็มใจที่จะจ่ายเงินก้อนนี้เพื่อการพัฒนา หากมีใครเสนออะไรทางโรงเรียนก็รับฟังเสมอ ทุกคนเป็นผู้ใหญ่กันแล้วต่างมีเหตุมีผล แต่ในวันประชุมก็ไม่มีใครยกมือคัดค้านแต่อย่างใด หลังจากนั้นกลับมีการร้องเรียน ซึ่งเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีปัญหาก็ต้องมายืนยันทุกครั้งหากมีการร้องเรียนหรือ  คนที่ไม่มีปัญหาก็เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่  แต่คนที่มีปัญหากลับมีไม่กี่คนเท่านั้น

การที่โรงเรียนจัดระเบียบเป็นเรื่องที่ดี เรารับรู้ได้ว่าเงินไม่ได้ไปไหน ทางโรงเรียนได้นำมาพัฒนาปรับปรุงจริงๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงอาหารไปในทางที่ดีขึ้น มีความสะอาดสะอ้าน ถูกสุขลักษณะ  เด็กนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการก็มีความสุข กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็มีความสุข อยู่ด้วยกันแบบลูกหลาน ผู้ประกอบการ กล่าว.


 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1172 วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์