วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทำความรู้จัก HAI ร่วมเสวนาชีวิต กับ ร.พ.

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

ม่แปลกที่คนทำงานสื่อ จะข้ามห้วยไปนั่งทำงาน อยู่ท่ามกลางคนในวิชาชีพอื่น ที่ดูแปลกแยกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ใกล้ตัวที่สุด คือการเข้าไปอยู่ในวงวิชาชีพแพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์แขนงอื่นๆ ของ “จอกอ” ที่เป็นคนข่าวมาตลอดชีวิต

ถึงแม้ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ในหน่วยงานที่มีคุณหมอทั้งในระดับนโยบาย และบริหารกว่าครึ่ง แต่คนข่าวถูกสอนมาให้มองทุกสิ่งเสมือน มองด้วยสายตานก หรือ Bird’s-eye view การฝึกให้มองกว้างและไกล เป็นส่วนสำคัญที่อาจช่วยคิดอ่านในบางเรื่อง ที่อาจมีข้อจำกัดอยู่ในกรอบความคิดเดิม

ไม่มีใครปฏิเสธว่า สถานที่เดียวในโลกนี้ ที่เป็นทั้งสถานที่หัวเราะและร่ำไห้ เป็นทุกข์เป็นสุขในเวลาเดียวกัน นั่นคือโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ สถานที่แห่งนี้มีทั้งเสียงสรรเสริญและด่าทอ เป็นสถานที่แห่งความหวังของคนป่วยไข้ และเป็นทั้งสถานที่รองรับ ภาวะอารมณ์ของผู้คนที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง

ถ้าหมอหนักแน่น และเข้าถึงความทุกข์ร้อนของคนป่วย ญาติคนป่วย ถ้าคนป่วย ญาติคนป่วย เข้าใจการทำงานที่อยู่ภายใต้สภาพกดดัน และความหวังของผู้คน ของหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ก็จะไม่เกิดความขัดแย้ง บรรยากาศที่ตึงเครียดโดยไม่จำเป็น

ไม่เพียงในแง่ตัวบุคคลเท่านั้น หากการจัดการบริหารโรงพยาบาลทั้งระบบ ก็เป็นสาระสำคัญที่ประชาชนทั่วไปควรได้รับรู้ และเพิ่มความมั่นใจในโรงพยาบาลนั้นๆ หากเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) – HAI อยู่ในสังคมไทยมาเกือบสิบปีแล้ว เป็นสิบปีที่ ทำให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้โรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ โดยอาจเป็นที่รับรู้ของสังคมไทยไม่มากนัก

การมีอยู่ของ HAI จึงเป็นการมีอยู่ที่จำเป็นสำหรับสังคม ซึ่งในปีนี้ สื่อความหมายด้วยถ้อยคำว่า “โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาล HA “เพื่อสร้างความจดจำให้กับสังคม และในสัปดาห์นี้ (13-16 มีนาคม 2561)HAI จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ภายใต้สโลแกน “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เป็นการสร้างการรับรู้งานของ HAI อีกครั้งหนึ่ง

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุม ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม   และประทานประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ระหว่างงานมีเวทีวิชาการหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น “หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่างของคนที่ทำงานด้วยจิตวิญญาณ จนใช้หนึ่งชีวิตของตนเองเปลี่ยนคนทั้งโลกได้ ทั้งในระดับสากล และในระดับโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ เวที “SHA องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ” เวที “สินทรัพย์ที่มีค่าของความเป็นคน” นำเสวนาโดย สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์  น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และนางดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.

ในฐานะบอร์ดคนหนึ่งของ HAI งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ผมยืนยันได้ว่า มิใช่งานวิชาการที่ห่างไกลผู้คน แต่เป็นงานประชุมที่มีเนื้อหา และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคน

จำคำว่า HAI ไว้ แล้วจะเข้าใจว่า โรงพยาบาลคุณภาพมีคุณค่า และความหมายต่อทุกชีวิตอย่างไร

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1170 วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์