วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

หรือท่องเที่ยวชุมชน จะเป็นได้แค่ฝัน

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ในวันที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน และผลักดันให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เข้ามาจัดการการท่องเที่ยวในหมู่บ้านตำบลของตนเอง ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวนั้น เรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน และอาชีพดั้งเดิมที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดรายได้จากการเข้ามาเยือนของคนต่างถิ่นในฐานะ “นักท่องเที่ยว”

คำถามที่น่าสนใจคือ คำถามว่า “ใครจะเข้ามาเที่ยว”  แล้วเขาจะเข้ามา เที่ยวชม หรือพักแรมในชุมชนที่ไหนอย่างไร? ใครจะเป็นผู้ดูแล ต้อนรับ และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างความประทับใจ ให้เขากลับไปบอกต่อ หรือกลับมาอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ มีโครงการของหอการค้าจังหวัดลำปางพยายามจะเข้าผลักดันหลายพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาสร้างฐานการท่องเที่ยวชุมชน เช่นที่ ตำบลนาแส่ง และตำบลปงยางคก รวมไปถึงที่อำเภอเกาะคา ซึ่งคาดว่าจะมีความพร้อมในส่วนของชุมชนเข้มแข็ง แต่โครงการดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าและเกิดผลในเชิงรูปธรรมมาจนถึงทุกวันนี้  ดังนั้นการเลือกพื้นที่ของการดำเนินโครงการก็สำคัญ เพราะหากดันไปแล้วไม่เกิดผลก็เสียดายงบประมาณละลายแม่น้ำ

จากข้อมูลล่าสุด การท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง คัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเข้าโครงการส่งเสริมให้เป็น ท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 แห่ง คือ  1.บ้านปงถ้ำ อ.วังเหนือ 2.บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน 3.บ้านสามขา อ.แม่ทะ  4.บ้าน เมาะหลวง ต.แม่เมาะ และ 5 คือ หมู่บ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  แต่กลับหมู่บ้านในตำบลนาแส่ง หรือตำบลปงยางคก ชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ ถึงฐานข้อมูลที่อาจไม่มีการเชื่อมโยงกัน หรือ แต่ละโครงการผลักดันก่อนหน้านั้น อาจจะยังไม่มีศักยภาพพอ ให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตัวเองได้ และโครงการนั้นก็ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็เป็นได้ เรื่องนี้ยังไม่เคยมีใครกล่าวถึงและมีคำถามไปยังหอการค้าลำปาง และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ว่าการเลือกพื้นที่โครงการนั้น ท่านได้แต่ใดมา ??

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะชุมชนใด อยากให้ทุกหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นโบว์แดงให้ลำปาง มีหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสำเร็จเป็นรูปธรรมกับเขาบ้าง อย่างน้อยโอกาสการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีลำปางเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองที่โดดเด่นที่สุดในภาคเหนือจะได้ไม่เสียเปล่าไป

นักวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนที่พร่ำพูดไปว่าจะช่วยผลักดันให้ เกิดรายได้เข้าชุมชนได้แสดงผลงานที่แท้จริง อย่างที่พูดไว้เสียที

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1175 วันที่ 20 - 26 เมษายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์