วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม‘เถิน’ จังหวัดดันงบรัฐ4.5ล้านแก้

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

หน้าฝนมาเมื่อไหร่ชาวอำเภอเถินเป็นต้องผวาทุกปี เพราะเมืองเถินเป็นที่ลุ่ม เมื่อฝนมาจะมีน้ำหลากลงจากภูเขา และน้ำวังเอ่อเข้าสมทบเป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ล่าสุดจังหวัดลำปางของบฯจากรัฐบาลหนุนเทศบาลเมืองล้อมแรดแก้ปัญหาหลังผ่านประชาคมวางแผนจัดระเบียบวางท่อระบายน้ำใหม่พร้อมแผนสร้างท่อระบายผันน้ำท่วมขังในไร่นาลงแม่น้ำวัง แก้ปัญหายั่งยืน

นรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวว่า พื้นที่ตัวเมืองอำเภอเถินซึ่งเป็นเขตของเทศบาลเมืองล้อมแรด  ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต่อเนื่องกันมานานหลายสิบปี เพราะตัวเมืองเถินเป็นพื้นที่แอ่งลุ่มน้ำ เมื่อมีฝนตกหนักและมีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำวัง จะประสบปัญหาน้ำท่วมหนักและน้ำท่วมซ้ำซากสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนในพื้นที่เกิดความขัดแย้งจากการปิดกั้นหรือผันทางน้ำในแต่ละโซนเพราะจะเกิดน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่ลุ่มกว่า และท่วมขังเป็นระยะเวลานานกว่า 1 สัปดาห์เนื่องจากไม่มีที่ระบายน้ำ  ทางเทศบาลฯ จึงได้หาแนวทางการแก้ไขและทำประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนที่พื้นที่  ซึ่งพบว่าท่อระบายน้ำแบบเดิมเป็นท่อกลม  การรับ-ส่งแรงดันน้ำได้น้อย  เป็นเหตุให้ระบายน้ำไม่ทัน
จึงจัดทำโครงการเปลี่ยนท่อเป็นท่อลอดเหลี่ยมเพื่อให้เกิดช่องลม ช่วยในการระบายน้ำได้ดีกว่าในทางเชื่อมระหว่างหนองน้ำแก้มลิงในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 11 ซึ่งนอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางผ่านทางจังหวัดแล้ว เทศบาลเมืองล้อมแรดยังได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 3.9 ล้านบาท และระยะที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณใต้ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านท่านาง 2 เส้นทาง (ซอย 1 และ ซอย3) เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง  งบประมาณ 2.1 ล้านบาท  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ซึ่งคาดว่าท่อระบายผันน้ำท่วมขังดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

การแก้ปัญหาน้ำท่วมของอำเภอเถินเราได้ ประชาคมร่วมมันทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ลดปัญหาความขัดแย้งทุกกรณี โครงการปรับท่อส่งระบายน้ำในอ่างแก้มลิงทั้งระบบ ช่วยให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นในพื้นที่น้ำต้นทางภายในอำเภอเถิน จากนั้น เราวางแผนสร้างท่อส่งน้ำที่รับน้ำที่ขังในทุ่งนาทั้งหมด ระทางตรงลงสู่แม่น้ำวัง จากนั้นเราก็ประสานงานร่วมกับหน่วยดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่พริกเพื่อ เชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำระหว่างกันจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในตัวเมืองเถินแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืนนายนรินทร์กล่าว


เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทรงพล สวาสดิ์ธรรม กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน  โดยได้จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณหนองท่วม ที่เป็นหนองน้ำแก้มลิงรับน้ำฝนจากภูเขารอบทิศ และน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำวัง  ซึ่งมีแผนงานแก้ปัญหา โดยการผันน้ำจากไร่นาของราษฎร เข้าไปยังหนองท่วมและ สร้างท่อระบายทางตรงลงสู่แม่น้ำวัง โดยตนได้ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในช่วงปลายปี 2560 และมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยกระบวนการจัดทำโครงการนั้นได้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีผลกระทบในพื้นที่ โดยการประชาคมอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาและการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง


ทางจังหวัดได้ขอรับสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยมี พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พร้อมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม เมื่อเดือนมกราคม 2561 และได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วจำนวน 4.5 ล้าน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1179 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์