วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เคล็ดไม่ลับประหยัดค่าไฟภายในบ้าน

จำนวนผู้เข้าชม


การตื่นตัวจากการรณรงค์ประหยัดพลังงานถูกเผยแพร่เข้าไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคครัวเรือนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภาคเศรษฐกิจ หลายครัวเรือนที่ต้องจ่ายค่าไฟสูงมากหรือหลายครัวเรือนอยากลดค่าไฟที่เป็นภาระในทุกๆ เดือน จึงเกิดการตื่นตัวในการช่วยประหยัดไฟ แต่หลายคนยังไม่ทราบวิธีที่จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน ที่นอกจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แล้วพฤติกรรมการใช้งานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน บทความนี้จึงได้รวบรวมวิธีการประหยัดพลังงานในบ้านด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

ใช้แอร์อย่างไร?..ไม่ให้ค่าไฟบาน

ระบบปรับอากาศซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุดในบ้านออยู่อาศัย เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง การติดตั้งที่ถูกวิธีและที่สำคัญต้องไม่ลืมการใช้งานที่เหมาะสมด้วย

            1. ไม่นำแหล่งความร้อนไว้ในพื้นที่ปรับอากาศ เช่น ภาชนะ หรือเครื่องทำครัวที่มีความร้อน
            2. ไม่นำความชื้นเข้าห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เลี้ยงปลา ต้นไม้ หรือการตากผ้า
            3. ปรับตั้งอุณหภูมิห้องปรับอากาศให้สูงกว่าหรือเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
            4. หมั่นดูแล ตรวจสภาพ ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
            5. ลดการรั่วไหลของอากาศเย็นโดยการปิดประตู หน้าต่าง ให้สนิทเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
            6. ให้ร่มเงาแก่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนไม่ให้สัมผัสแดดโดยตรง หรือจัดวางคอนเดนเซอร์ในจุดที่ระบายความร้อนได้สะดวก
            7. ถ่ายเทความร้อนในช่วงเวลาที่ไม่ใช้ห้อง เช่น เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศร้อนออกก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ
            8. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องก่อน 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง...ประหยัดได้ง่ายนิดเดียว

สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน สามารถออกแบบการติดตั้งที่เหมาะสมร่วมกับการเลือกใช้ชนิดของหลอดไฟที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ยังสามารถประหยัดค่าไฟจากการใช้งานได้ง่ายๆ ดังนี้

            1. เปิดไฟแสงสว่างเฉพาะจุดที่ใช้งาน
            2. ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
            3. ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกแทนการเปิดหลอดไฟ
            4. ทำความสะอาดโคมไฟอย่างน้อยปีละครั้ง

อยากรู้เรื่องพลังงานสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น2  ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมือง  จ.ลำปาง โทร. 054 - 265 -159 E- mail : [email protected]

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1178 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์