วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เปิดโรงไฟฟ้า กิ่วคอหมา ลดคาร์บอนฯ 1.9 หมื่นตัน

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

กฟผ.เดินหน้าก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าทดแทนทางธรรมชาติ  เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  นำน้ำจากท้ายเขื่อนชลประทานมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรและพลังงาน คาดสามารถผลิตไฟฟ้าปีละ 33.42 ล้านหน่วย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง19,424 ตันต่อปี

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.  นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ   นายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพลังน้ำ  และ คณะ กฟผ.จากโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล  ร่วมทำพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยนำน้ำที่ระบายจากเขื่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านพลังงาน


นายนิกูล ศิลาสุวรรณ กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ กรมชลประทาน ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม ยุทธศาสตร์การผลักดันและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงาน โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 0.5 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 5.5 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 33.42 ล้านหน่วย ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงต่างประเทศได้ 167 ล้านบาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 19,424 ตันต่อปี ซึ่งกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำจะนำน้ำที่เขื่อนต้องระบายอยู่แล้วมาผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าก่อนระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำตามเดิมจึงไม่กระทบต่อแผนการระบายน้ำเพื่อการชลประทาน ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือน้ำมัน อีกทั้งเครื่องกังหันน้ำยังช่วยเติมอากาศให้กับน้ำที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำทำให้มีคุณภาพดีขึ้นอีกด้วย


พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการประมาณ 33.42 ล้านหน่วยต่อปี จะถูกส่งเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่เดิม เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการและพื้นที่ต่างๆต่อไป  นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในอัตรา 2 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายด้วย  ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ จะมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลเข้ามาอยู่ประจำ เพื่อดูแลการเดินเครื่องต่างๆ

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมกับกรมชลประทานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 7 เขื่อน ประกอบด้วย เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเรศวร เขื่อนแม่กลอง เขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์ เขื่ิอนขุนด่านปราการชล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา นอกจากนี้ ยังมี โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 2 แห่ง คือ เขื่อนคลองตรอน และเขื่อนผาจุก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 และ ปี 2565 ตามลำดับ เมื่อแล้วเสร็จจะมีกำลังผลิตรวม 100 .7 เมกะวัตต์ และลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 305,031 ตันต่อปี


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1184 วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์