วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ชาวบ้าน 6 รายปลื้มรับมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินล๊อตตกค้าง

จำนวนผู้เข้าชม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ คณะกรรมการอำนวยการบริหารราชการอำเภอ (กบอ.)/ศพส. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 6/2561 นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินคงค้างจำนวน 6 แปลงให้กับราษฎร์จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นางจันทร์ตา ก๋องป้อ, นายบุญทวี  ก๋องป้อ, นางประไพ คำฟูบุตร, นายนิสัน ก๋องป้อ, นายทศพร สืบคุณะ และ นายแขวง ป๊อกคำอู๋ 

นางประภาพรรณ พูลทวี หัวหน้าหน่วยประสานงานก่อสร้างและอพยพ (นปอ-มม.) โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ (หก-มม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เปิดเผยว่า การมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจาก ช่วงระหว่างปี 2521-2534 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีโครงการขยายเหมืองและก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จึงจำเป็นต้องอพยพราษฎรออกจากพื้นที่เดิม รวมทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนกว่า 2,382 ราย โดยได้อพยพไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ กฟผ. ได้จัดเตรียมไว้ให้

ต่อมา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 และวันที่ 7 มีนาคม 2548 ได้ให้ออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดสำหรับที่อยู่อาศัยและออก ส.ป.ก. 4-01 สำหรับที่ดินทำกิน ให้แก่ราษฎรตามการครอบครองจริง ณ ขณะตรวจพิสูจน์ตามการร้องขอของราษฎรในพื้นที่อพยพ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับ กฟผ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจนสามารถมอบเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรไปแล้ว ทั้งการออก ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 686 แปลง และการออกโฉนดที่ดิน อีกจำนวน 3,127 แปลง ในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ

อย่างไรก็ตาม คงค้างอีก 6 แปลงที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ เนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ออกประกาศในภายหลัง ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก็ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และให้หน่วยงานต่างๆ เร่งการดำเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎรที่คงค้าง ให้ย้ายไปอยู่ในแปลงจัดสรรที่ว่างอยู่และไม่มีที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ จนนำมาสู่การมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินในครั้งนี้


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์