วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สนับสนุนเงินรางวัลส่งเสริมการอ่านฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จำนวนผู้เข้าชม .

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีสรุปผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ ตามโครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี (เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน)  ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี  โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ได้สนับสนุนงบประมาณเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท สำหรับการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. การแข่งขันประเภท การเขียนความเรียงภาษาไทย หัวข้อ นักอ่านยุค 4.0
2. การแข่งขันประเภท การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3. กิจกรรมการประกวด แต่งกลอนเพื่อรณรงค์ให้รักอ่าน
4. กิจกรรมการประกวด นิทานภาพวาดมือ หัวข้อ แบ่งปันกันอ่าน
5. นักอ่านน่ายกย่องประจำห้องสมุด
6. กิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมกลุ่ม 5 คน)

ซึ่งโครงการส่งเสริมการอ่านฯที่จัดขึ้น เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มูลนิธิโยนก และสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน  และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มองเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการอ่านและการเขียน อันเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านการเขียนและการอ่านอย่างสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์