วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศาลเลือนฟังอุทธรณ์ ออมทรัพย์ครูล้อมรั้วที่พิพาทจำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

ศาลเลื่อนฟังอุทธรณ์คดีออมทรัพย์ครูไปอีก 2 เดือน  คณะกรรมการฯเชื่อจะได้รับความยุติธรรม เร่งจัดการที่ดินถูกรุกล้ำ เตรียมล้อมรั้วแสดงกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่

กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ยื่นฟ้องคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชุดที่ 56 รวม 16 คน  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางแห่งใหม่  บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวยลำปาง-งาว  ติดกับห้างแม็คโครลำปาง  เนื้อที่ 14 ไร่เศษ ในราคา 252 ล้านบาท  ซึ่งทางสมาชิกเห็นว่าเป็นการซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ต่อมาวันที่ 29 ก.ย. 60  ศาลจังหวัดลำปางอ่านคำพิพากษาคดี ให้จำเลยที่ 1-7 และ 9-15   ประกอบด้วย นายชาญ สัตตรัตนขจร  นายภานุรุจ ทรายสมุทร  นายบุญเรือง นันตะกูล นายอภิรมย์ อภิวงศ์งาม  นายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล  นายธนพล ธนทรัพย์ทวี  นายประดิษฐ์ สัตย์มาก  นายมานพ ทิวงศ์ษา  นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ  นายสมโชค คำแสน นายชัยพร ชัยวงค์  นายอุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์  นายสมบัติ วันใจ  นายจักรกฤษณ์ ยะเปียง  ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง เป็นจำนวนเงิน 126 ล้านบาทเศษ  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อ  โดยทางผู้ถูกฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล  ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดลำปางได้นัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  โดยมีฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย เดินทางไปรอฟังคำพิพากษากัน รวมกว่า 30 คน แต่ปรากฏว่าศาลมีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปอีก 2 เดือน

นายนพดล อินปา ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ชุดที่ 62  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดลำปางได้นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 5  คดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางยื่นฟ้องคดี และจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าศาลได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่ 22 ส.ค. 61 เนื่องจากทางศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยังไม่ส่งคำพิพากษามาให้นอกจากนั้นฝ่ายจำเลยได้ยื่นเรื่องขอทุเลาการบังคับคดี เนื่องจากว่าเมื่อมีการตัดสินของศาลชั้นต้นแล้ว ทนายฝ่ายโจทก์ได้เดินเรื่องทำการอายัดทรัพย์ แต่ทางฝ่ายจำเลยได้ยื่นขอทุเลาบังคับคดี ซึ่งทางศาลได้แจ้งว่าหากจำเลยต้องการทุเลาบังคับคดี จะต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนเท่ากับวงเงินสำนักงานบังคับคดีประเมินราคาของทรัพย์ที่อายัดมาได้ แต่ทางจำเลยได้ยื่นขอทุเลาการบังคับคดีทั้งหมด ซึ่งทางเราเห็นว่าคดีมีมูลฟ้อง 126 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยที่ศาลพิพากษาไปแล้ว ก็ต้องตามอายัดทรัพย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะยึดครบทั้งหมด 126 ล้านบาท  เนื่องจากเรามาทำหน้าที่เพื่อสมาชิกก็ต้องติดตามและรายงานความคืบหน้าให้สมาชิกทราบเป็นระยะ จะทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และสมาชิกโดยรวม

ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ  กล่าวต่อไปว่า สำหรบที่ดินจำนวน 14 ไร่เศษที่มีปัญหาอยู่นั้น ทางสหกรณ์คิดจะทำหลายอย่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก และหารือไปยังสหกรณ์จังหวัด แต่มีคำสั่งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าจะใช้ประโยชน์ ต้องขอให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เพิกถอนคำสั่งก่อน แต่เร็วๆนี้ทางสหกรณ์จะเข้าไปล้อมรั้วบริเวณที่เป็นหลักเขตโฉนดที่ดินของสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันโรงแรมแห่งหนึ่งได้สร้างถนนทับเป็นทางเข้าออกของโรงแรม ประมาณ 6 เมตร เพื่อแสดงอาณาเขตชัดเจน และป้องกันการถือครองกรรมสิทธิ์ในลักษณะของการครอบครองปรปักษ์หากครบ 10 ปี เขาก็จะไปจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ จึงต้องไปล้อมรั้วให้ชัดเจน ในเบื้องต้นคณะกรรมการชุดเดิมได้แจ้งให้กับทางผู้ใช้พื้นที่ทราบแล้ว เพียงแต่เรายังไม่ได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าของชัดเจนเขาจึงยังใช้พื้นที่ของเราอยู่  ซึ่งจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯเพื่อหารือกันก่อน และจะมีหนังสือแจ้งให้ทางผู้ใช้พื้นที่ทราบจำนวน 2 ครั้ง ก่อนจะสรรหาผู้รับจ้างเข้าไปทำรั้วรอบของชิดให้เรียบร้อยต่อไป

นายสมศักดิ์ สลีวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง กล่าวว่า ในช่วงที่ตนทำหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 60-61 ยื่นฟ้องคดี และได้กระทำหน้าที่ด้วยดี จนศาลเชื่อได้ว่าคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 56 มีความผิดจึงตัดสินโดยชอบ ในส่วนของการอุทธรณ์ก็เป็นสิทธิของจำเลย ส่วนความล่าช้ายังไม่ทราบว่าพี่น้องสมาชิกจะรู้สึกอย่างไร เราไม่สามารถก้าวล่วงได้ แต่เชื่อแน่ว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับสมาชิก

นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข  ประธานชมรมพิทักษ์ครูลำปาง กล่าวว่า  ยังรู้สึกมีความกังวลใจเล็กน้อยว่าเหตุใดจึงต้องมีการเลื่อนฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ ทางสมาชิกได้รับทราบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในความไม่ชอบมาพากล แต่เราเชื่อในความยุติธรรมของศาลว่าจะเป็นไปตามกระบวนการของศาลชั้นต้น แต่กังวลใจในกระบวนการเท่านั้น เชื่อว่าสมาชิกทุกคนต้องติดตามสนใจในเรื่องนี้ ถ้ามีการพลิกผันก็คงพูดกันตามตรงว่าไม่ยอม และต้องรอผลอุทธรณ์กันอีกครั้งในวันที่ 22 ส.ค.61 นี้ 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1183 วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์