วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงพยาบาล HA ลำปาง คุณค่าที่แตกต่าง

จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr

มื่อเจ็บไข้ได้ป่วย สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล คือสถานที่อันเป็นความหวัง ที่จะพึ่งพาให้หายป่วย หายไข้ หรืออย่างน้อยก็ให้คลายอาการเจ็บป่วยลงบ้าง ไม่เพียงเท่านั้น โรงพยาบาลยังเป็นสถานที่แห่งเดียว ที่ผูกพันกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เราอาจมีคำถามสักครั้งหนึ่งเมื่อไปโรงพยาบาล แล้วเห็นเครื่องหมาย HA ติดตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งในโรงพยาบาลนั้น ที่จังหวัดลำปาง ก็มีโรงพยาบาลหลายแห่ง มีเครื่องหมาย HA นี่แปลว่าอะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรักษาพยาบาล รวมทั้งแตกต่างอย่างไรกับโรงพยาบาลที่ไม่มีเครื่องหมาย HA

จังหวัดลำปาง มีโรงพยาบาล ที่มีเครื่องหมาย HA ประกอบด้วย โรงพยาบาลลำปาง  เมืองปาน เขลางค์นครราม  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มะเร็งลำปาง  ห้างฉัตร แจ้ห่ม เถิน เกาะคา แม่พริก วังเหนือ งาว เสริมงาม แม่เมาะ แม่ทะ สบปราบ และสถานพยาบาลแวนเซนต์วูร์ด

เครื่องหมาย HA นั้นแปลว่า โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเหล่านั้น ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยหน่วยงานที่เรียกว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

การรับรองนี้ มิใช่เป็นการรับรองและยืนยันว่า ผู้ป่วยหรือลูกค้าจะได้รับการรักษาพยาบาลจนหายป่วยทุกราย ไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิต ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในทุกเรื่องที่คาดหวัง เช่น การรอคิวรักษาพยาบาล อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

เพราะแม้แต่โรงพยาบาลที่ดีที่สุด มีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุด ก็ยังไม่มีหลักประกันเต็มร้อยว่า จะหายป่วยเมื่อมารักษา และจะไม่ตาย

ความเป็นจริงการรับรองในมาตรฐาน HA คือใช้การประเมินและรับรองในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาเครื่องมือคุณภาพต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรของสถานพยาบาลมีความสามารถในการพัฒนา ที่สอดรับกับความต้องการขององค์กร

พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ โรงพยาบาลจะได้เข้าใจและเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การรับรอง และการรับรองที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งขณะนี้มีการประกาศใช้เป็นมาตรฐานฉบับที่ 4 เริ่มใช้เพื่อการรับรอง HA ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561 เนื้อหาจะครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ภาพรวมการบริหาร ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล รวมทั้งกระบวนการดูแลผู้ป่วย

การรับรองโรงพยาบาล ไม่เพียงเป็นมาตรฐานระดับชาติเท่านั้น หากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ยังได้รับการรับรองในระดับสากล จาก ISQua (International   Society for Quality in Healthcare) จะเรียกว่า โรงพยาบาลที่ติดเครื่องหมาย HAเป็นโรงพยาบาลอินเตอร์ก็ได้  ซึ่งเมื่อมีทิศทางและเป้าหมายชัดแล้ว โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็จะได้พัฒนาไปถึงจุดนั้น

แล้วจะต่างอย่างไร กับโรงพยาบาลที่ไม่มี HA

การบริหารโรงพยาบาล ก็ไม่ต่างไปจากการบริหารธุรกิจทั่วไป แต่โรงพยาบาลไม่ใช่ธุรกิจที่มุ่งแต่จะแสวงหากำไร  โรงพยาบาลยังมีภารกิจที่ต้องดูแล ให้การรักษาคนป่วย ยังมีภารกิจที่ต้องเป็นที่ไว้วางใจของสังคม  ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธุรกิจ การที่จะไปถึงภารกิจสำคัญนี้ได้ จะต้องมีหลัก มีมาตรฐานที่จะก้าวเดินไป นั่นหมายถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่สูงขี้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่เป็นงานประจำวัน ที่ทำให้เสร็จๆไป

การพัฒนาไปสู่คุณภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้น อาจมีเหตุปัจจัยแตกต่างกัน โรงพยาบาลที่ยังมีผู้ป่วยแออัด ยังต้องรอคิวนาน ยังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการมาใช้บริการโรงพยาบาลแต่ละครั้ง อาจเร็วช้าไม่เท่ากัน แต่มีความมั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลนั้นมีวิธีคิด มีกติกา มีเข็มมุ่ง ที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานที่ดีกว่า

เห็นเครื่องหมาย HA ที่ติดตั้งไว้ในโรงพยาบาลของลำปาง แห่งใด เชื่อใจได้ว่า จะได้รับการดูแล รักษา จะได้สัมผัสบรรยากาศ ความเอาใจใส่ ที่มีมาตรฐาน ชัดเจน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1181 วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์