วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562"

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้ารับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ด้านการเกษตร 4 สาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561

นางจันทิรา โยธิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านการเกษตรสาขา ต่างๆ จำนวน 4 ด้าน อาทิ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น และ 4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ สัญชาติไทย ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีความอุทิศตนให้กับชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป

เกษตรกรผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับแบบบันทึก(ใบสมัคร) ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนังานเกษตรอำเภอ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และยื่นแบบบันทึกด้วยตนเองที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 5426 5067


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1187 วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์