วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กระตุ้นและรุกต่อ…สับปะรดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม

เปิดงานและจบลงแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับ“เทศกาลสับปะรดลำปาง ครั้งที่ 1”Lampang Pineapple Festival ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29  มิ..-1 ..2561 ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร  ซึ่งถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ แต่อย่างน้อยทุกหน่วยงานที่บูรณาการร่วมก็ได้ร่วมขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และสร้างกระแสให้รับรู้ว่า สับปะรดลำปาง หอมหวานปานน้ำผึ้ง อนาคตสับปะรดลำปางจะต้องมีการพัฒนาที่ก้าวไกล

และที่สำคัญ สับปะรดลำปางมิไดมีดีหรือนำมาบริโภคได้เฉพาะผลสด  หากแต่สามารถนำไปพัฒนาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย  ทั้งอาหาร  ขนม  ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว   สบู่หรือโฟมล้างหน้า  น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

ซึ่งการจัดงานฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสับปะรดลำปาง สร้างความจดจำต่อแบรนด์ สับปะรดน้ำผึ้งลำปางเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการส่งเสริมสับปะรดแปลงใหญ่ปลอดภัย ปลุกด้วยสารอินทรีย์ สับปะรดนอกฤดู สับปะรด Md2 เพื่อการส่งออก การวิจัยและพัฒนา การแปรรูปผล และส่วนต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเพื่อกระจายผลผลิต ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ จังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานทั้งหมด

สับปะรดลำปางได้รับการการันตีจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกล่าวในการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. ภาคเหนือ ว่าปัจจุบัน ได้สำรวจแล้วว่าภาคเหนือนั้น ควรจะทำมาหากิน ปลูกอะไร แล้วทำให้เด่นดังไปเลย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้บอกกับรัฐบาลว่า ลำปางจะมีความโดดเด่นด้านสับปะรดน้ำผึ้งลำปาง โดยนำสับปะรดไปจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับคำยืนยันจากคณะรัฐมนตรีเป็นเสียงเดียวกันว่า สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง หอม หวาน อร่อยกว่าที่อื่น ดังนั้นเมื่อลำปางมีศักยภาพเรื่องนี้ก็ไปทำยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง ให้โดดเด่น มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากผู้บริโภคต่อไป

จึงมีการริเริ่มจัดงาน ฯ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์สับปะรดน้ำผึ้งลำปางให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างแพร่หลาย และ อบจ.ลำปางยังได้เล็งวางแผนให้เทศกาลสับปะรดลำปางเป็นงานประจำปีเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง และจะได้พัฒนา ยกระดับ เทศกาลสับปะรดให้เป็นงานประจำปีของจังหวัด  โดยจัดควบคู่ไปกับเทศกาลข้าวแต๋น และก๋วยเตี๋ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลไม้เด่นผลิตภัณฑ์ดังและอาหารเด็ดของจังหวัด พร้อมกันในคราวเดียว

อบจ.ลำปางมีความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพี่น้อวเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน  เพื่อร่วมกันผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ก็เชื่อแน่ว่า สับปะรดลำปางจะต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดและมีอนาคตที่ดี 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์